Công văn 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008 - 2009

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE

Về khung thời gian mua sắm TBDH lớp 12 năm học 2008 - 2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

 

Kính gửi:  Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2008 - 2009.

Để mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 kịp tiến độ năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo căn cứ nhu cầu số lượng thiết bị cần mua sắm, chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính); có thể tham khảo thêm giá thị trường tại địa phương để xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình UBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ.

2. Chỉ đạo sở tài chính; sở kế hoạch và đầu tư; các ban, ngành trực thuộc khẩn trương thẩm định các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học để sớm trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

3. Khẩn trương phê duyệt kết quả do các sở, ban ngành thẩm định để sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc cung ứng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 kịp thời phục vụ năm học 2008 - 2009.

4. Chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng; các cơ sở giáo dục thực hiện những công việc chính trong công tác thiết bị giáo dục theo khung thời gian cụ thể như sau:

 

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian

Kết quả

Bắt đầu

Kết thúc

1

Xây dựng nhu cầu về số lượng thiết bị dạy học

1.1

Xây dựng dự kiến nhu cầu về số lượng TBDH theo công văn số 1471/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2008

 

20/3/08

Bảng thống kê về số lượng TBDH tối thiểu cần mua sắm toàn tỉnh (dự kiến)

1.2

Rà soát, điều chỉnh nhu cầu về số lượng TBDH theo công văn số 3253//BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2008

16/4/08

25/4/08

Bảng thống kê về số lượng TBDH tối thiểu cần mua sắm toàn tỉnh (chính thức)

2

Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) thẩm định giá TBDH tối thiểu lớp 12

08/4/08

30/4/08

Có chứng thư thẩm định giá

3

Lập dự toán kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học

30/4/08

10/5/08

Có Dự toán hoàn chỉnh

4

Trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch mua sắm

 

10/5/08

 

5

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch mua sắm

10/5/08

15/5/08

Kế hoạch mua sắm được phê duyệt

6

Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu

15/5/08

20/5/08

Có KHĐT và HSMT để trình thẩm định và phê duyệt

7

Trình UBND tỉnh, thành phố  kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu

 

20/5/08

 

8

Thẩm định, phê duyệt KHĐT và hồ sơ mời thầu

20/5/08

30/5/08

Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt

9

Thông báo mời thầu

30/5/08

10/6/08

Đăng báo mời thầu

10

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

10/6/08

25/6/08

Các nhà thầu chuẩn bị

11

Mở thầu, tổ chức xét thầu

25/6/08

03/7/08

Xét thầu

12

Trình kết quả đấu thầu

 

03/7/08

 

13

Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

03/7/08

13/7/08

Kết quả đấu thầu được phê duyệt

14

Thông báo trúng thầu và kí kết hợp đồng kinh tế

13/7/08

18/7/08

Thương thảo và kí hợp đồng kinh tế

15

Cung ứng thiết bị cho các trường học (có thể cung ứng thiết bị dùng cho học kì I trước, học kì II sau)

01/8/08

30/8/08

Thiết bị về đến trường

16

Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đứng lớp

15/8/07

30/8/08

Giáo viên sử dụng được thiết bị dạy học

 

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh, thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc các sở GD&ĐT (để thực hiện);

- Ban TGTW, VPCP, UBVHGD TN, TN, NĐ của QH;

- Bộ TC, Bộ KHĐT;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;

- Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ KHTC, Vụ KHCNMT,

  Vụ GDQP, Vụ PC, T.tra, Viện KHGDVN,

  Cục CNTT, Cục CSVCTBĐCTE;

- Website của Bộ GD&ĐT và trang “Thietbi.moet.gov.vn”;

- Công đoàn GDVN, Hiệp hội TBGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

thuộc tính Công văn 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE

Công văn 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thời gian mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008 - 2009
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi