Thông tư 08/2010/TT-BTP về mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 08/2010/TT-BTP

Thông tư 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2010/TT-BTPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:25/03/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Mẫu giấy tờ mới về quốc tịchNgày 25/03/2010 Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BTP hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận về quốc tịch.
Các mẫu giấy tờ về quốc tịch bao gồm: Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, Tờ khai lý lịch, Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Thông báo có quốc tịch nước ngoài, Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Danh sách những người được đề nghị giải quyết hồ sơ. Các mẫu sổ tiếp nhận các việc về Quốc tịch là: Sổ tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, Sổ tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam, Sổ tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài.
Cũng theo quy định mới thì các mẫu giấy tờ về quốc tịch phải được in, chụp trên giấy khổ A4 và sử dụng theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu. Các sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch có thể được in, chụp đóng thành quyển trên giấy khổ A3 hoặc thiết kế trên máy vi tính bằng chương trình soạn thảo văn bản theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam.

 

Từ ngày 24/5/2020, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 02/2020/TT-BTP

Xem chi tiết Thông tư 08/2010/TT-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

Số: 08/2010/TT-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; đối tượng sử dụng; hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.
Điều 2. Mẫu giấy tờ về quốc tịch Ban hành kèm theo Thông tư này 11 loại mẫu giấy tờ về quốc tịch với ký hiệu như sau:

Số thứ tự

Loại mẫu

Ký hiệu mẫu

1

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXNQT.1

2

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định của Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008)

TP/QT-2010-ĐXNQT.2

3

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXTLQT

4

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXTQT.1

5

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ)

TP/QT-2010-ĐXTQT.2

6

Tờ khai lý lịch

TP/QT-2010-TKLL

7

Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010-TKĐKGQT

8

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

TP/QT-2010-TBCQTNN

9

Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010-GXNĐKGQT

10

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

TP/QT-2010-PTNHS

 

11

Danh sách những người được đề nghị

giải quyết hồ sơ

 

 TP/QT-2010-DSĐNGQHS

 

Điều 3. Mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch Ban hành kèm theo Thông tư này 5 loại mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch với ký hiệu như sau:

Số thứ tự

Loại mẫu

Ký hiệu mẫu

1

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2010- SNQT

2

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam  

TP/QT-2010- STLQT

 

3

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010- STQT

4

Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam 

 

TP/QT-2010-SĐKGQT

5

Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

TP/QT-2010/STP-STBCQTNN

Điều 4. Đối tượng sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài có nhu cầu xin giải quyết các việc về quốc tịch;
2. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
3. Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
5. Bộ Ngoại giao;
6. Bộ Tư pháp.
Điều 5. Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
1. Người có nhu cầu giải quyết các việc về quốc tịch có thể được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp cung cấp mẫu giấy tờ về quốc tịch hoặc có thể tự truy cập các mẫu giấy tờ về quốc tịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn trang Thủ tục hành chính) để in và sử dụng.
2. Các mẫu giấy tờ về quốc tịch phải được in, chụp trên giấy khổ A4 và sử dụng theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu được quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

Mẫu Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định của Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008), ký hiệu TP/QT-2010-ĐXNQT.2 được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Mẫu Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu TP/QT-2010-TKĐKGQT và mẫu Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu TP/QT-2010-GXNĐKGQT được sử dụng đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014.
3. Các sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch có thể được in, chụp đóng thành quyển trên giấy khổ A3 hoặc thiết kế trên máy vi tính bằng chương trình soạn thảo văn bản theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu được hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư này.

Mẫu Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu TP/QT-2010-SĐKGQT được sử dụng đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014.
Điều 6. Quản lý mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
Sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch phải được bảo quản theo quy định  pháp luật về lưu trữ để phục vụ việc giải quyết, quản lý, theo dõi, tra cứu, thống kê, tổng hợp các việc về quốc tịch.
Điều 7. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng (để báo cáo);

-  PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Bộ Ngoại giao (để thực hiện);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

- Công báo, Cổng  thông tin điện tử (VPCP);

- Cục KTVBQPPL, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;

- Lưu: VT, Vụ HCTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Trung Tụng

 

Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Mẫu TP/QT-2010- ĐXNQT.1

 ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

   
                        Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Họ và tên (1):................................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................

........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):……………………..........................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .................................................................................................

Thẻ thường trú số: ....,  cấp ngày, tháng, năm:..............Cơ quan cấp:..................

.............................................................................., cấp lần thứ:....................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................:......

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam. 

Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam:

........................................................................................................................................................

Việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (6): ………….........................................

Tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là : ......................................................................................

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. 

Tôi cũng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây (nếu có):

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Tên gọi

Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về quốc tịch hiện nay (7):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có):

 

 

 

 
Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:       

 

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được nhập quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay: 

…………………………………………………………….

………………………………………………………….….

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:

- ...........................

- ...........................

- ...........................

.............., ngày.. ... tháng ....... năm............

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1)   Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)   Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)   Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6)   Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam;

(7)   Đánh dấu ‘X” vào 1 trong 2 lựa chọn.

 

Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

     Mẫu TP/QT-2010- ĐXNQT.2

 ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định

của Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam)

 

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Họ và tên (1):................................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh (2): ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (nếu có) (3): ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):……………………..........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam: ...................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................:......

Tôi đã sống ổn định tại Việt Nam từ ...........................đến ............................ và không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh quốc tịch của mình. Do vậy, tôi làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là : ......................................................................................

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây (nếu có):

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Tên gọi

Việt Nam

 

Ý kiến và chữ ký của con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:

- ......................................                               

- ......................................

- ......................................

.............., ngày.. ... tháng ....... năm...........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1)   Viết chữ in hoa;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

 

Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

     Mẫu TP/QT-2010- ĐXTLQT

 ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

 

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):................................................................................................................................


Giới tính:         Nam: ¨                       Nữ: ¨

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................

........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có):……………………..................................................

.......................................................................................................................................................

 Địa chỉ nơi cư trú:  .......................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................:......

Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ ngày ............ tháng ......... năm ...................

Lý do mất quốc tịch Việt Nam (6):...................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

.........................................................................................................................................................

Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (7): …………...

Tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là : .................................................................

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên có tên dưới đây được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam (nếu có):

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Địa chỉ cư trú hiện nay

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Tên gọi

Việt Nam 

Ghi chú (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về quốc tịch hiện nay (9):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có):

 

 

 

 
Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:       

 

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay: 

……………………………………………………………..

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

…………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:

......................................                               

- ......................................

- ......................................

.............., ngày.. ... tháng ....... năm...........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1)   Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)   Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)   Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6)    Ghi rõ mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào;

(7)   Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam.

(8)   Ghi rõ trở lại hay nhập quốc tịch Việt Nam;

(9)   Đánh dấu ‘X” vào 1 trong 2 lựa chọn.

 Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1

 ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 

Họ và tên (1):................................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................

........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................:......

           Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:

........................................................................................................................................................

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây được thôi quốc tịch Việt Nam (nếu có):

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm xuất cảnh (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:

......................................                               

- ......................................

- ......................................

.............., ngày.. ... tháng ....... năm...........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1)  Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)  Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)  Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)  Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)  Ghi rõ loại giấy tờ gì;

 Ảnh 4 x 6

(Của người chưa thành niên chụp chưa

quá 6 tháng)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Mẫu TP/QT-2010-XTQT.2

 ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ)  

           Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên người giám hộ làm Đơn (1):......................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (3):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (4): .................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................

........................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................................................

Quan hệ giữa người giám hộ làm Đơn và người được giám hộ: ...............................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép người được giám hộ có tên sau đây được thôi quốc tịch Việt Nam:

Họ và tên người xin thôi quốc tịch Việt Nam :.........................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (5): ............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay:........................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .................................................. Số:.........................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................

........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................................

........................................................................................................................................................   

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:

......................................                               

- ......................................

- ......................................

.............., ngày.. ... tháng ....... năm...........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1)   Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(4)   Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(5)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh.

 

Ảnh 4x6

( Chụp chưa quá  6 tháng )

         CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

  

 TỜ KHAI LÝ LỊCH

Họ và tên (1):....................................................................................................................................

Giới tính :         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

Nơi sinh (2): ......................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ................................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):......................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:..........................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ......................................................

...........................................................................................................................................................

 Địa chỉ cư trú hiện nay: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................................

Nơi làm việc : ........................................................ ...........................................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)

………………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………….......................................

…………………………………………………………………………............................................

……………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………............................................

............................................................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha : ……………………………………..……………………………..........................

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………....................................................................

Quốc tịch: ………………………......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………….….......................

……………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên mẹ : …………………………………………………………………….......................

Ngày, tháng, năm sinh :……………………………….....................................................................

Quốc tịch:……………………........................................................................................ ..................

Địa chỉ cư trú : ………………………………………………………………….….......................

……………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên vợ /chồng : ……………………………………………………………........................

Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………................................................................

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch : ……………………………….........................................................................................

Địa chỉ cư trú : ……………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên con thứ nhất: ………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên con thứ hai: ………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

.......……,  ngày…..…tháng….…năm…....…

                                                                                                                    Người khai

                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 Chú thích:

(1)   Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)   Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)   Ghi rõ loại giấy tờ gì.

 

Ảnh 4x6

( Chụp chưa quá  6 tháng )

         CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Cơ quan đại diện Việt Nam tại .................................................. 

Họ và tên (1):.................................................................................................................................

Giới tính :         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................

Nơi sinh (2): ...................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): .............................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):...................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:........................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ...................................................

 Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Nơi làm việc : ........................................................ ........................................................................

.........................................................................................................................................................

Thời gian xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):.................................................................................

Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):…………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….........

 Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi nhận thấy bản thân đang có quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi làm Tờ khai này để xin được đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Tôi cũng xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên hiện đang sinh sống cùng tôi có tên sau đây (nếu có):

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

 

Nơi đăng ký khai sinh

Quốc tịch hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

                                                                                     ............, ngày ...... tháng ..... năm .........

Giấy tờ kèm theo chứng minh quốc tịch Việt Nam                                         Người khai

-................................................................                                             (ký và ghi rõ họ tên)

                  -...............................................................

                  -...............................................................

                  - .............................................................

 

Chú thích:

(1)     Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)   Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)   Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)   Ghi rõ loại giấy tờ gì;

 

Ảnh 4x6

( Chụp chưa quá  6 tháng )

         CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------  

 

                     THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI 

 Kính gửi (1).............................................................................

Họ và tên (2).................................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (3): .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (4):……………………………………………….....…………................

.......................................................................................................................................................

Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế (5):....................... .............. số:................................

Cấp ngày, tháng, năm:................................. cơ quan cấp:............................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi có quốc tịch (6): ........................ ....... từ ngày, tháng, năm:...................................................

Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ hợp lệ thay thế:....................... .............. số:....................................

Cấp ngày, tháng, năm:................................. cơ quan cấp:............................................................

 

Cách thức có quốc tịch nước ngoài (7):.……….......…................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi là công dân Việt Nam xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài như trên và xin cam kết việc đồng thời có quốc tịch nước ngoài của tôi không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tôi cũng xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên hoặc nguời được giám hộ hiện đang sinh sống cùng tôi có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

 

Nơi đăng ký khai sinh

 

Có quốc tịch nước nào, cách thức có quốc tịch nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

                     ..........., ngày ...... tháng ..... năm...........

­­­­Giấy tờ kèm theo:                                                                          Người thông báo

-........................................................                                           (ký và ghi rõ họ tên)

-........................................................

- ........................................................

-........................................................

 

Chú thích:

(1) Nếu ở trong nước thì gửi cho Sở Tư pháp của tỉnh/TP nơi cư trú; ở nước ngoài thì gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước cư trú;

(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(3) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở ytế;

(4) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6) Ghi rõ quốc tịch nước nào;

(7) Ghi rõ việc có quốc tịch nước ngoài do được nhập, từ khi sinh ra hoặc lý do khác.

 Mẫu TP/QT-2010-GXNĐKGQT

BỘ NGOẠI GIAO

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM  TẠI..........................................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

.........,  ngày ......... tháng....... năm...........

GIẤY XÁC NHẬN

ĐÃ ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI....................................................

            Căn cứ Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam,

           XÁC NHẬN: 

Ông (Bà) (1) :.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

Nơi sinh (2):........................................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................................

Số:..................., ngày, tháng, năm cấp:………, cơ quan cấp:……...……………………….

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................

 Đã làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.  

Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (3):  

………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………… …………………………..

………………………………………………………………………………….………………….

                                                                                         NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3) Nếu có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì ghi từng loại giấy tờ, nếu không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh  không rõ thì ghi “không có giấy tờ chứng  minh quốc tịch Việt Nam, cần phải xác minh”.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ (1):

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

Ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ: ……………………………………………………………….

Loại hồ sơ: ……………………………………………………………………………………….

Họ tên người nộp hồ sơ (2): ……………………………….…………………………………….

            Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………..…….….….…………………………….

            Số điện thoại: …………………………………………..………………………………...

Các giấy tờ đã nộp (3): …………………………………………………………………………..

…………………………………….…………………………………….………………………..

……………………………………….……………………………….…………………………..

………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………….……………………………….…………………………..

 ………………………………………………………………………….………………………...

……………………………………….……………………………….…………………………...

 

 Ngày dự kiến trả kết quả: ………………………………………………………………………..

                                                                                                      NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

    Chú thích:

(1) Ghi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp;

(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(3) Ghi rõ loại giấy tờ gì.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ (1):

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

                                ………, ngày ……. tháng…… năm………

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ (2)……………..

(kèm theo Công văn số …….. ngày ... tháng ... năm ... của ..................................)  

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

(3)

Nơi đăng ký khai sinh (4)

Nơi cư trú hiện nay

 

Quốc tịch

hiện nay

(5)

Hồ sơ (6)

Ghi chú

không phải xác minh nhân thân

phải xác minh nhân thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  

Chú thích:

(1)   Ghi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Tư pháp;

(2)   Ghi rõ xin nhập, xin trở lại hoặc xin thôi quốc tịch Việt Nam;

(3)   Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(4)   Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(5)   Ghi quốc tịch hiện có;

(6)    Đánh dầu “X” váo 1 trong 2 lựa chọn.  

                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Mẫu TP/QT-2010-SNQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

 

 

   

 

 

 

SỔ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:…….

Mở ngày…… tháng…… năm………

Khoá ngày…… tháng…….. năm………                    CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: ..........................................................

 

 

 

 

 

STT

Ngày, tháng,  năm tiếp nhận hồ sơ

Họ và tên

người xin nhập quốc tịch Việt Nam

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Quốc tịch

hiện nay

Tên gọi Việt Nam

Nơi thường trú

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Xác minh

 tình trạng

 nhân thân

Tờ trình của Sở Tư pháp gửi UBND cấp tỉnh 

Công văn của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tư  pháp 

Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam 

Ghi chú

Công văn của  Sở Tư pháp đề nghị    xác minh 

Công văn của Công an   trả lời xác minh

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

6: Ghi tên địa danh hành chính hoặc cơ sở y tế;

7: Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

8: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

 12, 13, 14, 15  và 16: Số ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm phát hành văn bản;

Mẫu TP/QT-2010-STLQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

 

 

 

 

 

SỔ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:……

Mở ngày…… tháng… … năm……

Khoá ngày…… tháng…….. năm……                          CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: ............................................................

 

 

 

 

STT

Ngày, tháng,  năm tiếp nhận hồ sơ

Họ và tên

người xin trở lại  quốc tịch Việt Nam

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Quốc tịch

hiện nay

Tên gọi Việt Nam

Nơi

thường

 trú

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Xác minh

 tình trạng

 nhân thân

Tờ trình của Sở Tư pháp gửi UBND cấp tỉnh 

Công văn của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tư  pháp 

Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho trở lại  quốc tịch Việt Nam 

Ghi chú

Công văn của  Sở Tư pháp đề nghị    xác minh 

Công văn của Công an   trả lời xác minh

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

6: Ghi tên địa danh hành chính hoặc cơ sở y tế;

7: Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

8: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

 12, 13, 14, 15  và 16: Số ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm phát hành văn bản;

                                            Mẫu TP/QT-2010-STQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

 

 

 

 

SỔ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:……

Mở ngày…… tháng…….. năm...……

Khoá ngày… tháng…….. năm………                        CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: ...........................................................
 

 
 

STT

Ngày, tháng,  năm tiếp nhận hồ sơ

Họ và tên

người xin thôi  quốc tịch Việt Nam

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Quốc tịch

nước ngoài

 

Nơi

cư trú

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Đăng tải công khai trên báo và Website

Xác minh tình trạng nhân thân

Tờ trình của Sở Tư pháp gửi UBND cấp tỉnh 

Công văn của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tư  pháp 

Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho thôi  quốc tịch Việt Nam 

Ghi chú

Thời gian đăng báo 

 Thời gian đăng Website

Công văn của Sở Tư pháp đề nghị xác minh

Công văn của Công an trả lời xác minh

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chú thích:

6: Ghi tên địa danh hành chính hoặc cơ sở y  tế;

7: Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

8: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

 12, 13, 14, 15, 16  và 17: Số ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm phát hành văn bản;

                                                   Mẫu  TP/QT-2010-SĐKGQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

SỔ

TIẾP NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số………

Mở ngày……. tháng….. năm………

Khoá ngày…. tháng….. năm………                                   CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: ..........................................................

 

 

 

STT

Ngày, tháng, năm nhận được Thông báo

Họ và tên

người nộp Thông báo

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi thường trú hiện nay

Nơi đăng ký khai sinh

Quốc tịch nước ngoài (nếu có)

 

 

Giấy xác nhận đã đăng ký giữ QTVN  

Có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam

Không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

Kết quả xác minh (đối với trường hợp phải xác minh)

Ghi chú

quốc tịch Việt Nam

Không có quốc tịch Việt Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

6:  Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

7: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

9: Ghi rõ loại giấy tờ gì;

11 và 12: Đánh dấu “X”.

                                               Mẫu TP/QT-2010-STBCQTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

 

 

 

 

 

SỔ

TIẾP NHẬN VIỆC THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:…….

Mở ngày……… tháng………… năm……

Khoá ngày…… tháng…….. năm………                         CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: ..........................................................

 

 

STT

Ngày, tháng, năm tiếp nhận Thông báo

Họ và tên

người có quốc tịch nước ngoài

Giới tính

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng đăng ký khai sinh

Nơi cư trú hiện nay

Quốc tịch nước ngoài

Cách thức có quốc tịch nước ngoài

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

6: Ghi tên địa danh hành chính hoặc cơ sở y tế;

7: Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

9: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

Số: 08/2010/TT-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH

VÀ MẪU SỔ TIẾP NHẬN CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH

------------------------------------

 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; đối tượng sử dụng; hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Điều 2. Mẫu giấy tờ về quốc tịch

Ban hành kèm theo Thông tư này 11 loại mẫu giấy tờ về quốc tịch với ký hiệu như sau:

 

Số thứ tự

Loại mẫu

Ký hiệu mẫu

1

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXNQT.1

2

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định của Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008)

TP/QT-2010-ĐXNQT.2

3

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXTLQT

4

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

 

TP/QT-2010-ĐXTQT.1

5

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ)

TP/QT-2010-ĐXTQT.2

6

Tờ khai lý lịch

TP/QT-2010-TKLL

7

Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010-TKĐKGQT

8

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

TP/QT-2010-TBCQTNN

9

Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010-GXNĐKGQT

10

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

TP/QT-2010-PTNHS

 

11

Danh sách những người được đề nghị

giải quyết hồ sơ

 

 TP/QT-2010-DSĐNGQHS

 

 

Điều 3. Mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Ban hành kèm theo Thông tư này 5 loại mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch với ký hiệu như sau:

 

Số thứ tự

Loại mẫu

Ký hiệu mẫu

1

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2010- SNQT

2

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam  

TP/QT-2010- STLQT

 

3

Sổ tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

TP/QT-2010- STQT

4

Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam 

 

TP/QT-2010-SĐKGQT

5

Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

TP/QT-2010/STP-STBCQTNN

 

Điều 4. Đối tượng sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài có nhu cầu xin giải quyết các việc về quốc tịch;

2. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

3. Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

5. Bộ Ngoại giao;

6. Bộ Tư pháp.

Điều 5. Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Người có nhu cầu giải quyết các việc về quốc tịch có thể được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp cung cấp mẫu giấy tờ về quốc tịch hoặc có thể tự truy cập các mẫu giấy tờ về quốc tịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn trang Thủ tục hành chính) để in và sử dụng.

Các mẫu giấy tờ về quốc tịch phải được in, chụp trên giấy khổ A4 và sử dụng theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu được quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

Mẫu Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định của Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008), ký hiệu TP/QT-2010-ĐXNQT.2 được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Mẫu Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu TP/QT-2010-TKĐKGQT và mẫu Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu TP/QT-2010-GXNĐKGQT được sử dụng đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014.

  3. Các sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch có thể được in, chụp đóng thành quyển trên giấy khổ A3 hoặc thiết kế trên máy vi tính bằng chương trình soạn thảo văn bản theo đúng quy cách và nội dung từng mẫu được hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư này.

Mẫu Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, ký hiệu  TP/QT-2010-SĐKGQT được sử dụng đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 6. Quản lý mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch phải được bảo quản theo quy định  pháp luật về lưu trữ để phục vụ việc giải quyết, quản lý, theo dõi, tra cứu, thống kê, tổng hợp các việc về quốc tịch.

 Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng (để báo cáo);

-  PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Bộ Ngoại giao (để thực hiện);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

- Công báo, Cổng  thông tin điện tử (VPCP);

- Cục KTVBQPPL, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;

- Lưu: VT, Vụ HCTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Trung Tụng

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi