Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 79/TB-VPCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

 

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông-Vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, trong những năm qua, Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 12,71% (cao nhất từ trước tới nay), các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... có nhiều tiến bộ; an ninh, chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, Hòa Bình vẫn là tỉnh nghèo, cần phải tiếp tục phấn đấu quyết liệt để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng ATK.

II. Về một số đề nghị của Tỉnh:

1. Về quy hoạch thu hẹp phạm vi các xã ATK và có cơ chế mới thay thế Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Quốc phòng xây dựng quy hoạch và thống nhất với Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007. Bộ Quốc phòng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối bí mật an toàn khu và quan tâm tới đời sống của đồng bào các dân tộc; các xã ATK tiếp tục được hưởng Chương trình 135 (giai đoạn II), trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài lập Dự án và đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Lạc-Thành phố Hòa Bình, theo hình thức BOT; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đàm phán với Nhà đầu tư và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

3. Về đề nghị cho Tỉnh thu các khoản thuế, phí, lệ phí của Công ty Thủy điện Hòa Bình: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Về đề nghị cổ phần hóa Công ty Thủy điện Hòa Bình: đây là công trình đầu mối, có nhiều chức năng; vì vậy, chưa thực hiện cổ phần hóa Công ty Thủy điện Hòa Bình.

5. Về đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện Dự án Vùng hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn vào năm 2008 để Tỉnh thực hiện.

6. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối cho Tỉnh ứng trước vốn năm 2008 để thực hiện dứt điểm Dự án "Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội Vùng chuyển dân sông Đà".

7. Về bổ sung 102 tỷ đồng để hoàn thành Dự án kè bờ sông Đà và cứng hóa mặt đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách Trung ương cho Tỉnh triển khai thực hiện.

8. Về bổ sung vốn thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý đưa vào kế hoạch hàng năm và tập trung giải quyết dứt điểm công trình.

9. Về đề nghị hỗ trợ 160 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thịnh Lang và đường Chi Lăng kéo dài: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

10. Đồng ý Tỉnh được chỉ định nhà thầu thi công hạng mục tái định cư tập trung của dự án đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Hòa Bình; việc chỉ định thầu phải thực hiện theo đúng quy định. Hướng tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực tỉnh Hòa Bình đã được xác định và trình Quốc hội thông qua; yêu cầu Tỉnh sớm chỉ đạo giải phóng mặt bằng; trường hợp một số đối tượng còn gây cản trở, Tỉnh cần phối hợp với Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm theo quy định của Pháp luật để bàn giao mặt bằng thi công.

Văn phòng Chính phủ  xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng , các Phó TTg CP;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công nghiệp;

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

  các Vụ: KTTH, TH, TTBC, CN, NN, NC;

- Lưu VT, ĐP (3). 35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy

 

 

thuộc tính Thông báo 79/TB-VPCP

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 79/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Thông báo 79/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi