Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 78/TB-VPCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

 

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo và kiến nghị Thủ tướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện, kinh tế-xã hội đang từng bước phát triển, an ninh, chính trị được giữ vững. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kịp thời, đánh giá tình hình, rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để từ đó có những giải pháp tích cực, đồng bộ phấn đấu quyết liệt hoàn thành mục tiêu đã đề ra; đồng thời, các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh.

II. Về một số đề nghị của Tỉnh:

1. Đồng ý chủ trương cho các đơn vị: Tổng công ty hóa chất, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Xí nghiệp tư doanh Đức Long... xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất các sản phẩm từ cao su tại Gia Lai. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án, xây dựng phương án kinh doanh đảm bảo có hiệu quả, hoạt động đúng pháp luật.

2. Đồng ý về nguyên tắc chuyển 50.000 ha đất rừng nghèo sang trồng cây cao su. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan xem xét cụ thể quy hoạch, thực hiện việc chuyển giao đất theo quy định.

3. Đồng ý giao một số diện tích rừng tại tỉnh Gia Lai cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15) để quản lý, khoanh nuôi và trồng rừng. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan rà soát lại diện tích rừng (kể cả diện tích rừng do các nông, lâm trường cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 đảm bảo ổn định cho cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ và nhận đồng bào tại chỗ vào làm việc, có cuộc sống ổn định lâu dài. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 phải xây dựng phương án cụ thể, thống nhất với địa phương để triển khai thực hiện.

4. Về đề nghị giao cho Tỉnh thu thuế giá trị gia tăng Công trình Thủy điện Ia Ly: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đầu tư đường 669 (tuyến đường vào Thủy điện An Khê-Ka Nát): giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn đầu tư tuyến đường này. Số vốn đầu tư được tính vào tổng mức đầu tư công trình Thủy điện An Khê-Ka Nát.

6. Đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giao Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa-Thông tin tổng hợp chung, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đề nghị đầu tư Bệnh viện khu vực Đức Cơ: trước mắt, tập trung đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo việc lập dự án nâng cấp Bệnh viện huyện Đức Cơ, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Y tế để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung hàng năm.

8. Về quy hoạch đường sắt lên Tây Nguyên: Bộ Giao thông -Vận tải chỉ đạo sớm việc quy hoạch tuyến đường sắt nối giữa Gia Lai, Đăk Nông và một số địa điểm của khu vực Tây Nguyên phù hợp với quy hoạch khai thác, vận chuyển bôxít và phát triển công nghiệp nhôm của khu vực.

9. Về hỗ trợ đầu tư vốn để Bộ Quốc phòng di chuyển 2 kho đạn là Kho đạn CK 54/QK 5 và Kho đạn Biển (TP Pleiku): Bộ Quốc phòng chỉ đạo lập dự án đầu tư di chuyển 2 kho đến vị trí mới và làm việc với tỉnh Gia Lai để bố trí địa điểm mới. Tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu áp dụng chính sách khai thác quỹ đất nơi cũ để tạo vốn đầu tư nơi mới; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để hỗ trợ thêm cho việc di dời 2 kho đạn trên.

10. Về đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông: Bộ Quốc phòng xem xét ưu tiên đầu tư trước đoạn đường qua tỉnh Gia Lai để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ  xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng , các Phó TTg CP;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT,

  Công nghiệp, Quốc phòng, Y tế, Văn hóa-Thông tin;

- Ủy ban Dân tộc;

- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam,

  Công nghiệp cao su Việt Nam;

- Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng),

  Tổng công ty hóa chất Việt Nam

- VPCP: BTCN, các PCN

  các Vụ: KTTH, TH, CN, NN, NC, ĐMDN, IV, TTBC;

  Website Chính phủ;

- Lưu VT, ĐP (5), B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy

 

 

thuộc tính Thông báo 78/TB-VPCP

Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 78/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Thông báo 78/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi