Công văn 1149/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Số: 1149/BBCVT-VT

V/v : Tổ chức triển khai công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh ven biển

- Các Doanh nghiệp viễn thông

 

 

Ngày 31/5/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc số 659/CĐ-TTg gửi các Bộ: Tài nguyên & Môi trường, Bưu chính Viễn thông, Quốc phòng, Công an, Văn hóa - Thông tin và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển yêu cầu triển khai khẩn cấp việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển. Để thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng, Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố ven biển và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay một số nội dung sau:

1.  Về việc sửa chữa, khôi phục thông tin liên lạc cho tuyến cáp TVH

a) Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tập trung các nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài đồng sở hữu tuyến cáp quang biển TVH để nhanh chóng sửa chữa, khôi phục lại thông tin liên lạc trong thời gian ngắn nhất; thường xuyên báo cáo kết quả sửa chữa, khôi phục về Bộ Bưu chính Viễn thông và các Bộ ngành khác có liên quan.

b) Vụ Viễn thông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để cấp phép kịp thời cho các tàu cáp nước ngoài vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp TVH.

2. Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các tuyến cáp quang biển

a)  Bảo vệ an toàn cho các tuyến cáp quang biển

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam chủ động phối hợp và cung cấp đầy đủ, chính xác bản đồ, toạ độ tuyến cáp quang biển SMW3 và TVH cho Bộ Quốc phòng để tổ chức công tác tuần tra bảo vệ trên biển; chủ động phối hợp chính quyền và công an địa phương để tăng cường công tác bảo vệ trạm cập bờ của các tuyến cáp biển nói trên. Chủ động phôí hợp và cung cấp thông tin cần thiết về các tuyến cáp quang biển bị xâm hại cho các cơ quan pháp luật có liên quan để phục vụ cho công tác xác minh, giám định, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển.

- Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam kết hợp tổ chức phát sóng thông báo ngắn về việc bảo vệ và nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển cho ngư dân ngay sau các bản tin thời tiết biển theo hướng dẫn của Vụ Viễn thông.

- Trung tâm Thông tin Bộ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Cơ quan báo chí ở Trung ương để đưa thông tin chính xác, kịp thời về việc xâm hại, xử lý các hành vi phá hoại các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật bảo vệ công trình viễn thông, đặc biệt đối với việc bảo vệ các công trình cáp quang biển.

- Các cơ quan truyền thông của ngành (Báo Bưu điện Việt Nam, các báo điện tử VNN, VNMedia, VNExpress, Tạp chí Bưu chính Viễn thông &CNTT và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC) ưu tiên dành thời lượng, trang bài phù hợp để đăng tải thông tin chính xác về việc xâm hại, xử lý các hành vi phá hoại các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển, phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật bảo vệ công trình viễn thông, đặc biệt đối với việc bảo vệ các công trình cáp quang biển.

- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh ven biển chủ trì phối hợp với các Sở: Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Thuỷ sản, và với các báo, đài Phát thanh truyền hình địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về tầm quan trọng của các công trình viễn thông, của các tuyến cáp ngầm viễn thông trên biển, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ, tố giác các hành vi vi phạm các tuyến cáp viễn thông.

- Thanh tra Bộ phối hợp các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Công an để giám định, điều tra, xác minh và đưa ra xét xử nghiêm các hành vi xâm hại các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển theo qui định của Pháp luật hiện hành về phá hoại các công trình thông tin liên lạc quan trọng của Quốc gia.

b) Tăng cường an ninh thông tin cho mạng viễn thông quốc tế của Việt Nam

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài gòn và Công ty Viễn thông điện lực phối hợp chặt chẽ với đối tác nước ngoài đẩy nhanh tiến độ tham gia đầu tư, lắp đặt và đưa vào khai thác các tuyến cáp quang biển quốc tế thuộc các đề án đã được phê duyệt.

- Các doanh nghiệp  viễn thông đang có hạ tầng mạng quốc tế cần xây dựng, triển khai và báo cáo ngay Bộ Bưu chính Viễn thông phương án điều tiết, giảm tải và khôi phục lưu lượng viễn thông quốc tế qua các mạng vệ tinh và cáp quang đất liền đi quốc tế trong trường hợp các tuyến cáp quang biển bị sự cố;  Rà soát, kiểm tra, bổ sung các quy định quản lý vận hành, khai thác và trang thiết bị dự phòng cho các mạng viễn thông quốc tế, đặc biệt đối với tuyến SMW3.

3. Công tác báo cáo

- Các doanh nghiệp viễn thông phải báo kịp thời các sự cố lớn đối với mạng viễn thông quốc tế, đặc biệt là các sự số đối với tuyến cáp quang biển.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh ven biển và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện, báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông kết quả tổ chức triển khai các nội dung công việc nói trên.

Vụ Viễn thông chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện văn bản này báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng CP (để b/c);

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- UBND các tỉnh, thành phố ven biển;

- Đài Truyền hình VN;

- Đài Tiếng nói VN;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Báo Điện tử VNN, VNExpress, VNMedia;

- Đài truyền hình kỹ thuật số VTC;

- Lưu VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

  Nam  Thắng

 

 

thuộc tính Công văn 1149/BBCVT-VT

Công văn 1149/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc
Cơ quan ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1149/BBCVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Nam Thắng
Ngày ban hành:05/06/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Khoa học-Công nghệ

tải Công văn 1149/BBCVT-VT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi