Quyết định 73/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 73/2005/QĐ-BNN

ngày 14 tháng 11 năm 2005

Về việc Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

Theo đề nghị của Cục tr­ưởng Cục Bảo vệ thực vật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ; thay thế Quyết định số 117/2000/BNN-BVTV ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trư­ởng Cục Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

(Ban hành theo Quyết định số 73/2005/QĐ - BNN ngày14 tháng 11 năm 2005 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

NHÓM I: Những sinh vật có tiềm năng gây hại nghiêm trọng cho tài nguyên thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

A/ C«n trïng

 

1.

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus Wiedemann

2.

Ruồi đục quả  Mêxico

Anastrepha ludens (Loew)

3

Ruồi đục quả Địa trung Hải

Ceratitis capitata (Wiedemann)

4.

Ruồi đục quả châu óc

Bactrocera tryoni (Froggatt)

5.

Ruồi đục quả Trung Quốc

Bactrocera tsuneonis (Miyake)

6.

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa Karsch

7.

Mọt lạc

Pachymerus pallidus Olivier

8.

Bướm trắng Mỹ

Hyphantria cunea Drury

9.

Bọ dừa Nhật Bản

Popillia japonica Newman

10.

Mọt to vòi

Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

11.

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium Everts

12.

Mọt da vệt thận

Trogoderma inclusum Leconte

13.

Bọ đầu dài hại quả bông

Anthonomus grandis Boheman

14.

Bọ trĩ cam

Scirtothrips aurantii Faure

15.

Sâu cánh cứng hại khoai tây

Leptinotarsa decemlineata Say

16.

Mọt thóc

Sitophilus granarius Linnaeus

17.

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus (Horn)

18.

Mọt đậu Mêxico

Zabrotes subfasciatus (Boheman)

19.

Rệp sáp vảy ốc đen

Diaspidiotus perniciosus (Comstock)

20.

Bọ dừa viền trắng

Graphognathus leucoloma (Boheman)

21.

Rầy hại lúa (Là môi giới truyền virus gây bệnh trắng lá lúa (Rice hoja blanca virus))

Tagosodes orizicolus Muir

22.

Rầy hại hạt lúa (Là môi giới truyền virus gây bệnh trắng lá lúa (Rice hoja blanca virus))

Tagosodes cubanus D. L. Crawford

B/ Bệnh cây:

 

23.

Bệnh khô cành cam, quýt

Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli & Gikachvili

24.

Bệnh thối rễ bông

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

25.

Bệnh rụng lá cao su

Microcyclus ulei (Henn.) Arx

26.

Bệnh ung thư khoai tây

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

27.

Bệnh phấn đen lúa mì

Tilletia indica Mitra

28.

Bệnh đốm lá cà phê

Pseudomonas garcae Amaral, Teixeira & Pinheiro

29.

Bệnh virus trắng lá lúa

Rice hoja blanca virus

30.

Bệnh đốm vòng cà phê 

Coffee ringspot virus

31.

Bệnh héo vàng bông

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

32.

Đốm lá cà phê Châu Mỹ

Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

33.

Bệnh thối loét cà chua

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

C/ Tuyến trùng:

 

34.

Tuyến trùng gây thối củ

Ditylenchus destructor Thorne

35.

Tuyến trùng bào nang khoai tây

Globodera pallida (Stone) Behrens

36.

Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

37.

Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa  

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

38.

Tuyến trùng hại thông

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

D/ Cỏ dại:

 

39.

Cỏ ma kí sinh Ai Cập

Striga hermonthica (Del.) Benth.

40.

Cỏ ma kí sinh S.d

Striga densiflora (Benth.) Benth.

41.

Cây kế đồng

Cirsium arvense (L.) Scop.

42.

Cỏ chổi hoa sò

Orobanche crenata Forskal

43.

Cỏ chổi hoa rủ

Orobanche cernua Loefl.

44.

Cỏ chổi ramo 

Orobanche ramosa L.

45.

Cỏ chổi Ai Cập

Orobanche aegyptiaca Pers.

NHÓM II: Những sinh vật có tiềm năng gây hại nghiêm trọng cho tài nguyên thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

A/ Côn trùng:

 

46.

Ngài củ khoai tây

Phthorimaea operculella (Zeller)

47.

Bọ cánh cứng ăn lá (Là môi giới truyền bệnh héo rũ ngô Pantoea stewartii (Smith) Mergaert)

Chaetocnema pulicaria Melsheimer

48.

Xén tóc hại gỗ ( Là môi giới truyền tuyến trùng gây héo lụi thông Bursaphelenchus xylophilus)

Monochamus alternatus Hope

B/ Bệnh cây:

 

49.

Bệnh cây hương lúa

Balansia oryzae - sativae Hashioka

50.

Bệnh virus sọc lá lạc

Peanut stripe virus

51.

Bệnh héo rũ ngô

Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

C/ Tuyến trùng:

 

52.

Tuyến trùng đục thân, củ

Radopholus similis (Cobb) Thorne

53.

Tuyến trùng thân

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

D/ Cỏ dại:

 

54.

Cỏ ma kí sinh S.a

Striga angustifolia (Don.) Saldanha

55.

Cỏ ma kí sinh S.l

Striga asiatica (L.) Kuntze

56.

Tơ hồng Nam

Cuscuta australis R. Br.

57.

Tơ hồng Trung Quốc

Cuscuta chinensis Lam.

 

thuộc tính Quyết định 73/2005/QĐ-BNN

Quyết định 73/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:73/2005/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:14/11/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 73/2005/QĐ-BNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi