Quyết định 675/QĐ-BYT 2018 quản lý và sử dụng thẻ ra vào Cơ quan Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 675/QĐ-BYT

Quyết định 675/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ ra vào Cơ quan Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:675/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:26/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cán bộ, công chức tự chi trả phí làm lại thẻ ra vào Bộ Y tế

Ngày 26/01/2018, Bộ Y tế đã ban hành quy định về quản lý và sử dụng thẻ ra vào cơ quan Bộ Y tế (tại cơ sở 138A Giảng Võ) tại Quyết định số 675/QĐ-BYT.

Theo đó, thẻ ra vào cơ quan Bộ Y tế (tại cơ sở 138A Giảng Võ) được trang bị cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các vụ, cục, tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế; các đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án, khách đến liên hệ công tác làm việc tại Bộ Y tế.

Thẻ được dùng để kiểm soát ra ra vào tự động cơ quan Bộ Y tế. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nghĩa vụ: Phải đeo THẺ RA VÀO trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan; Phải tự quản lý thẻ, không được cho mượn và dùng vào các công việc khác. Trường hợp làm mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay để được làm lại thẻ, chi phí làm lại thẻ do cá nhân tự chi trá.

Khách đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại cơ quan Bộ Y tế phải qua phòng Bảo vệ xuất trình giấy tờ theo quy định, lấy “THẺ KHÁCH” và hoàn trả thẻ khi kết thúc công việc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 675/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 675/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ RA VÀO CƠ QUAN BỘ Y TẾ

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Quản lý và sử dụng thra vào Cơ quan Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3.Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng Cục trưng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết):
- Lưu: VT, VPB8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

QUY ĐỊNH

VQUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ RA VÀO CƠ QUAN BỘ Y T
(Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2018)

 

Đđảm bảo an ninh, trật tự, an toàn Cơ quan Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng thẻ ra vào cơ quan như sau:

1. Thẻ ra vào Cơ quan Bộ Y tế (tại cơ sở 138A Giảng Võ) được trang bị cho toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế (sau đây gọi là các đơn vị); các đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý Dự án, Khách đến liên hệ công tác làm việc tại Bộ Y tế.

2. Thđược dùng để kiểm soát ra vào tự động Cơ quan Bộ Y tế.

3. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ quan Bộ Y tế có nghĩa vụ:

- Phải đeo THẺ RA VÀO trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan.

- Thđược đeo ở vị trí dnhìn, dễ thấy (phía trước chính giữa ngực hoặc trước ngực bên trái).

- Phải tự quản lý THẺ RA VÀO Cơ quan Bộ, không được cho mượn và dùng vào các công việc khác. Trường hợp làm mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay cho phòng Bảo vệ - Văn phòng Bộ để được hỗ trợ khi ra vào và làm lại thẻ (chi phí làm lại thẻ do cá nhân tự chi trả).

- Khi chuyển công tác hoặc nghỉ công tác, thôi làm việc tại Cơ quan Bộ Y tế, phải nộp lại thcho Văn phòng Bộ (Phòng Bảo vệ).

4. Đối với khách đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại Cơ quan Bộ Y tế:

- Phải qua phòng Bảo vệ xuất trình giấy tờ theo quy định, lấy “THẺ KHÁCH” và hoàn trả thẻ cho phòng Bảo vệ khi kết thúc công việc.

- Đối với khách nước ngoài, khách đoàn: Các đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ (Ltân, Bảo vệ) để đón tiếp được chu đáo, văn minh, lịch sự.

5. Đối với nhân viên bảo vệ:

- Phải giám sát, nhc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo thẻ ra vào khi đến làm việc tại Cơ quan Bộ.

- Kiểm soát, ghi danh, phát thẻ khách cho khách đến làm việc tại Cơ quan Bộ.

- Hỗ trợ khách và hướng dẫn vào, sắp xếp chđể phương tiện (ô tô, xe máy) đúng nơi quy định.

- Phối hợp với lễ tân và các đơn vị trong việc đón tiếp khách là người nước ngoài, khách đoàn của các cơ quan đơn vị, của Bộ ngành, các địa phương, khách đến dự các hội nghị tại Cơ quan Bộ chu đáo, văn minh, lịch sự.

- Kiểm soát và chỉ cho phép ô tô của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được phê duyệt ra vào cơ quan. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo lãnh đạo Văn phòng Bộ để xem xét giải quyết.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra vào Cơ quan Bộ khi quên, mất hoặc hỏng thẻ.

6. Quy định này được thực hiện từ ngày 01/02/2018. Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ chỉ đạo, nhc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi