Quyết định 600-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 600-TTG NGàY 19-10-1994

CHO PHéP NGàNH Y Tế THU PHí KIểM NGHIệM MẫU THUốC,

NGUYêN LIệU LàM THUốC Và TRANG THIếT Bị Y Tế

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Cho phép các cơ sở kiêm nghiệm thuộc ngành Y tế được thu phí kiểm nghiệm các mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế do các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đưa đến kiểm nghiệm. Bộ Y tế và Bộ Tài chính cần bàn thống nhất đề ra quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mức thu phí.

 

Điều 2

Số tiền thu phí kiểm nghiệm phải được quản lý và sử dụng theo chế độ quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính quy định.

 

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 1994.

 

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Điều 5

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 600-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 600-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/10/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 600-TTg
Hanoi, October 19, 1994

 
DECISION
ALLOWING THE HEALTH SERVICE TO TAKE FEES ON INSPECTING DRUG SAMPLES, MEDICINAL MATERIALS AND HEALTH EQUIPMENT
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law of Organization of the Government on the 30th of September, 1994;
Proceeding from the Law on Protection of People's Health on the 30th of June, 1989;
At the proposal of the Minister of Health,
DECIDES:
Article 1.- To allow the inspecting facilities of the Health Service to take fees for the service they offer in the inspection of drug samples, medicinal materials and health equipment at the request of domestic and foreign organizations and individuals. The Ministry of Health and the Ministry of Finance shall work together to decide on the fees and take responsibility for them before the Prime Minister.
Article 2.- The fees collected from this service shall be managed and spent in accordance with the provisions on financial management at profit-making administrative units set by the Ministry of Finance.
Article 3.- This Decision shall take effect as from the 1st of October, 1994.
Article 4.- The Minister of Finance and the Minister of Health are responsible for guiding the implementation of this Decision.
Article 5.- The Cabinet ministers, the heads of the agencies of ministerial level and the agencies attached to the Government, and the presidents of the People's Committees in provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for the implementation of the Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!