Nghị định 95-CP của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95-CP NGÀY 27-8-1994 VỀ VIỆC
THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước được thu một phần viện phí để tăng thêm kinh phí đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 

Điều 2

Một phần viện phí là một phần chi phí cho việc khám bệnh, chữa bệnh được tính theo dịch vụ đối với người bệnh ngoại trú và theo ngày giường điều trị đối với người bệnh nội trú.

 

Điều 3

1- Đối tượng phải nộp phần viện phí:

a) Người không có thẻ Bản hiểm y tế và không thuộc đối tượng miễn nộp một phần viện phí;

b) Người có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng muốn khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu riêng.

2- Đối tượng được miễn nộp một phần viện phí:

a) Người tàn tật, trẻ mồ côi và người già yếu không nơi nương tựa;

b) Trẻ em dưới 6 tuổi;

c) Người bị bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, bệnh phong, bệnh lao phổi có BK dương tính;

d) Người bệnh ở các xã được Uỷ ban dân tộc và miền núi quyết định công nhận là vùng cao;

e) Đồng bào đi khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới trong thời gian 3 năm kể từ khi đến;

g) Người bệnh trong diện quá nghèo.

3- Người có thẻ Bảo hiển y tế được cơ quan Bảo hiểm y tế trả một phần viện phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

4- Các đối tượng thuộc diện chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng được Nhà nước cấp kinh phí để cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trực tiếp mua thẻ Bảo hiểm y tế.

 

Điều 4

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm đảm bảo thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư tiêu hao thiết yếu theo danh mục Bộ Y tế quy định, không được để người bệnh tự mua.

 

Điều 5

1- Chính phủ giao cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ quy định khung giá một phần viện phí. Căn cứ vào khung giá của liên Bộ ban hành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do địa phương quản lý, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ.

2- Biểu giá một phần viện phí được tính trên cơ sở thu theo dịch vụ đối với người bệnh ngoại trú và thu theo ngày giường điều trị đối với người bệnh nội trú.

 

Điều 6

1- Khoản thu một phần viện phí là nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, được sử dụng theo quy định sau:

- 85% sử dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thu khoản viện phí đó để bổ sung kinh phí mua thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, phim X quang, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ người bệnh kịp thời.

- 15% dành để khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với người bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2- Việc thu, chi quy định ở khoản 1 Điều này phải được ghi thu - ghi chi qua Ngân sách Nhà nước. Nhưng khoản chi nay không khấu trừ vào kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho ngành y tế.

3- Biên lai, hoá đơn thu một phần viện phí phải theo mẫu của Bộ Tài chính ban hành. Mọi khoản thu phải do Phòng Tài chính - Kế toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện. Hàng quý, năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quyết toán thu, chi viện phí với cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính đồng cấp theo đúng niên độ kế toán.

 

Điều 7

Người vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Điều 8

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45-HĐBT ngày 24-4-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về thu một phần viện phí.

 

Điều 9

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện Nghị định này.

 

Điều 10

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 95-CP

Nghị định 95-CP của Chính phủ về việc thu một phần viện phí
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:95-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:27/08/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 95-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 95-CP
Hanoi, August 27, 1994
 
DECREE
ON COLLECTION OF PARTIAL HOSPITAL FEE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the Minister of Health,
DECREES:
Article 1.- The medical examination and treatment institutions within the State medical system are entitled to collect part of the hospital fee to increase the budget for ensuring the quality of the examination and treatment of diseases for the people.
Article 2.- The partial fee is the expenditure on the medical examination and treatment collected from the service provided for the outpatients, and the hospital days and beds provided for the inpatients.
Article 3.-
1. Persons liable to partial hospital fee:
a/ Persons who are not insured for medical care, or who are not exempted from partial hospital fee;
b/ Persons who are insured for medical care, but who wish to receive medical examination and treatment according to their personal requirements.
2. Persons entitled to exemption from partial hospital fee:
a/ The disabled orphans, and lonely elderly people;
b/ Children under six years of age;
c/ Persons affected with schizophrenia, epilepsy, leprosy, and tuberculosis tested positive in BK;
d/ Patients in the communes recognized as highlands by the Committee for Nationalities and Mountainous Regions;
e/ Persons engaged in land reclamation to build new economic zones within three years after their arrival in the new places;
g/ Patients who are too poor.
3. The bearer of Medical Insurance Cards shall have part of their hospital fee covered by the Medical Insurance Agency which shall pay part of their hospital fees to the medical examination and treatment institutions.
4. The persons beneficiaries of preferential policies and who are receiving monthly allowances, shall have their Medical Insurance Cards bought by the direct controlling Labor-War Invalids and Social Affairs agency.
Article 4.- The medical examination and treatment institutions have the responsibility to ensure the necessary essential medicine, blood, serum, chemicals and other dispensable materials according to the list prescribed by the Ministry of Health, and not to let the patients procure for themselves.
Article 5.-
1. The Government assigns the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the Pricing Committee of the Government to set a price frame for the partial hospital fee. Basing themselves on this framework to be issued by the inter-ministries, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall set the partial hospital fee to be collected by the medical examination and treatment institutions under local management. The Minister of Health shall set the partial hospital fee for the medical examination and treatment institutions directly attached to the Ministry of Health.
2. The rate of the partial hospital fee shall be based on the revenue made according to each service with regard to the outpatients, and according to the hospital days and beds with regard to the inpatients.
Article 6.-
1. The revenue from the partial hospital fee is a revenue of the State budget to be used according to the following regulations:
- 85% of the revenue shall be used for the concerned medical examination and treatment institution, aimed at supplementing the expenditures in medicine, blood, serum, chemicals, X-ray films, equipment, material and medical appliances for timely service of the patients.
- 15% of the revenue shall be used to remunerate the government officials and employees who display a high sense of responsibility toward the patients, and who accomplish well their professional duty.
2. The collection and expenditure defined at Item 1 of this Article must be recorded in the revenue-expenditure accounts of the State budget. However, they shall not be deducted from the annual State budget allocation to the medical service.
3. The vouchers and receipts on the collection of partial hospital fee shall be made according to a unified form issued by the Ministry of Finance. All revenues must be done by the Finance-Accountancy Section of the medical examination and treatment institution. Quarterly and annually, these institutions must settle the accounts of revenues and expenditures in hospital fee with the controlling agency and the financial agency of the same level, according to the time table of the accountancy regime.
Article 7.- The persons who violate the provisions of this Decree shall, depending on the extent of the violation, be disciplined, subject to administrative fine or investigated for penal liability.
Article 8.- This Decree takes effect as from the date of its signing and replaces Decision No. 45-HDBT on the 24th of April, 1989 of the Council of Ministers on the collection of partial hospital fee.
Article 9.- The Minister of Health, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Head of the Pricing Committee of the Government shall guide and organize the implementation of this Decree.
Article 10.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 95-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi