Quyết định 547/QĐ-BYT 2022 bãi bỏ Quyết định 5068/QĐ-BYT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 547/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5496/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 04 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Bộ Y tế;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TB-CT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

thuộc tính Quyết định 547/QĐ-BYT

Quyết định 547/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định 5068/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:547/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:04/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định 5068/QĐ-BYT ngày 03/12/2020

Ngày 04/3/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 547/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 547/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi