Quyết định 5379/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30/09/2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5379/QĐ-BYT

Quyết định 5379/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30/09/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5379/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:26/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------
Số: 5379/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2014
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014 (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5379 /QĐ-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
 
A. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT
Hình thức văn bản/cơ quan ban hành
Số, ký hiệu Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Lý do hết hiệu lực
Thời điểm hết hiệu lực
1.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
4031/2001/QĐ-BYT
27/9/2001
Ban hành Quy định về chế độ giao tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Được bãi bỏ bởi Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2015 quy định về Quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế
01/5/2014
2.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
40/2006/QĐ-BYT
25/12/2006
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế
Được bãi bỏ bởi Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 Ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành y tế
15/03/2014
3.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
23/2008/QĐ-BYT
07/7/2008
Về việc ban hành quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
01/6/2014
4.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
29/2008/QĐ-BYT
18/8/2008
Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế
Được bãi bỏ bởi Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế
01/5/2014
5.
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế
02/BYT-TT
28/02/1997
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại
Được bãi bỏ bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước
15/03/2014
6.
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế
04/2007/TT-BYT
12/02/2007
Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
Được bãi bỏ bởi Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
01/03/2014
7.
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế
08/2009/TT-BYT
01/7/2009
Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc không kê đơn
15/8/2014
8.
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế
13/2010/TT-BYT
12/5/2010
Hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
01/6/2014
9.
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế
28/2011/TT-BYT
24/6/2011
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
01/6/2014
10.
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Công nghiệp
16/2005/TTLT-BYT-BCN
20/5/2005
Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
26/5/2014
11.
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Thủy sản
24/2005/TTLT/BYT-BTS
8/12/2005
Hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
26/5/2014
12.
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2006/TTLT/BYT-BNN
04/01/2006
Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
26/5/2014
13.
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Thương mại
18/2005/TTLT/BYT-BTM
12/7/2005
Về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
26/5/2014
14.
Thông tư liên tịch Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Bộ Y tế
05/TTLB-DS-YT
15/6/1993
Hướng dẫn việc ký hợp đồng trách nhiệm phần kinh phí thuộc ngân sách Trung ương chi cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
Do Ủy ban Quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình đã giải thể. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn giá trị áp dụng
08/8/2007

B. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT
Hình thức văn bản/Cơ quan ban hành
Số, ký hiệu Ngày ban hành
Trích yếu nội dung của văn bản
Thời điểm hết hiệu lực
Nội dung hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
1
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
1895/1997/QĐ-BYT
19/9/1997
Quy chế bệnh viện
01/6/2014
Mục 4 Phần IV
Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh
15/3/2014
Quy chế công tác Khoa Y học cổ truyền
Được bãi bỏ bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước
08/7/2004
Mục 11, phần III
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2365/2004/QĐ-BYT ngày 08/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế trang phục y tế
2
Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính
09/2009/TTLT-BYT-BTC
14/8/2009
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
01/9/2014
Khoản 10, 11 và Khoản 13 Điều 1; Điểm a Khoản 2; Khoản 3 Điều 11; Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 15; Khoản 1 Điều 24
Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi