Quyết định 3074/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
Số: 3074/QĐ-BNN-QLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP).
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 05/12/2013 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh ATTP v/v triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2014;
Căn cứ công văn cử cán bộ của các đơn vị được phân công tham gia đoàn kiểm tra số 2 theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Dương lịch và Tết Ngyên đán năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh theo Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Đình Thụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn): Trưởng đoàn.
2. Ông Cao Việt Hà, Phó trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp &PTNN): Thành viên
3. Ông Phương Văn Nhu, Chánh Văn phòng - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế): Thành viên;
4. Ông Lê Văn Thiệt, Phó Chánh Văn phòng - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn): thành viên;
5. Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Bộ phận thường trực - Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tại thành phố Hồ Chí Minh: Thành viên.
6. Ông Huỳnh Giang Nam, Trung tá, Phó đội trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công an): Thành viên.
7. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chuyên viên Phòng ATTP & Công nghệ sinh học, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương): Thành viên
8. Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng phòng - Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương): Thành viên.
Điều 2. Đối tượng nội dung và phương pháp kiểm tra
1. Đối tượng kiểm tra: Theo hướng dẫn tại khoản 1 mục II của Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP.
2. Nội dung kiểm tra: Theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II của Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP
3. Phương pháp kiểm tra: Theo hướng dẫn tại mục III của Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP.
4. Xử lý vi phạm: Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV của Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP.
(Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 05/12/2013 gửi kèm)
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
a) Thực hiện đúng các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này.
b) Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 Luật An toàn thực phẩm.
c) Báo cáo Bộ trưởng và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về VSATTP kết quả kiểm tra theo Phụ lục 4 - Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP trước ngày 20/01/2014.
2. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra:
a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng đoàn, các thành viên của Đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
b) Thông báo cho các đơn vị và cá nhân có liên quan biết để thực hiện quyết định kiểm tra theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra.
c) Báo cáo bằng văn bản về các nội dung theo khoản 2 Điều 2 của Quyết định này khi Đoàn đến kiểm tra tại đơn vị.
Điều 4. Thời gian và kinh phí:
a) Thời gian kiểm tra:
- Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 08/01/2014;
- Trưởng Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể và thông báo cho Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP của tp Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và các thành viên của Đoàn để thực hiện.
b) Kinh phí: Theo hướng dẫn tại mục VI Kế hoạch số 19/KH-BCĐTƯVSATTP.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP của tp Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các cá nhân có liên quan và thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban CĐTƯVSATTP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Lưu: VT, Hồ sơ, QLCL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

thuộc tính Quyết định 3074/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 3074/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3074/QĐ-BNN-QLCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành:27/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi