Quyết định 1971/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 1971/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN
THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu;
Căn cứ kết quả báo cáo thẩm định;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chỉ định Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 167 Pasteur, phường 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại các cửa khẩu phía Nam.
Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục kèm theo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.
Điều 4. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Cổng TTĐT của Cục;
- Lưu: VT, ATTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 
PHỤ LỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN
 THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1971/QĐ-BYT ngày 4 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
1. Kiểm tra cấp thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng sau:
a) Tất cả các loại hàng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.
b. Tất cả các lô hàng nhập khẩu nhiều loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý từ 2 Bộ trở lên.
2. Các sản phẩm không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Y tế yêu cầu bằng văn bản:
a) Thực phẩm mang theo người và tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu;
b) Thực phẩm là quà biếu nhân đạo, là hàng trong túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật;
c) Thực phẩm tạm nhập, tái xuất;
d) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
đ) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;
e) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
g) Thực phẩm là hàng mẫu tham gia các hội chợ;
h) Thực phẩm trao đổi của cư dân biên giới;
i) Thực phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho chủ hàng nước ngoài chỉ để xuất khẩu;
k) Nguyên liệu thô phải qua tinh chế, chế biến lại (dầu thực vật, lá và sợi thuốc lá, thảo dược dùng trong chế biến thực phẩm);
l) Thực phẩm tươi sống, sơ chế thuộc danh mục phải qua kiểm dịch động hoặc kiểm dịch thực vật./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi