Quyết định 1165/QĐ-TTg thực hiện Hỗ trợ Tăng cường năng lực cho Bệnh viện TW Huế ứng phó Covid-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1165/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TRONG ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)” DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản s 1008/TTr-BYT ngày 07 tháng 7 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

3. Chủ dự án: Bệnh viện Trung ương Huế.

4. Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

5. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Dự án góp phần cải thiện các dịch vụ y tế ở khu vực miền Trung bằng cách nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, bao gồm ứng phó với SARS-COV-2 bằng cách cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho chăm sóc y tế chuyên sâu và cấp cứu, hỗ trợ kỹ thuật như đào tạo trực tuyến cho Bệnh viện Trung ương Huế.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó, có 02 xe cứu thương có kết cấu đặc biệt.

+ Đào tạo cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Huế và các Bệnh viện khu vực về chuyên môn và các nội dung liên quan đến trang thiết bị.

6. Tổng vốn của Dự án:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 200.000.000 Yên Nhật (tương đương khoảng 43.700.000.000 đồng và khoảng 1.800.000 USD) do JICA trực tiếp mua sắm và quản lý.

- Vốn đối ứng: từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Trung ương Huế và từ các nguồn vốn hp pháp khác của Bệnh viện.

7. Cơ chế tài chính:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: ngân sách nhà nước cấp phát 100% vốn hành chính sự nghiệp.

- Vốn đối ứng: sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Trung ương Huế và từ các nguồn vốn hp pháp khác của Bệnh viện.

8. Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Bộ Y tế chủ trì, phối với các cơ quan liên quan:

- Khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng, trong đó có xe cứu thương cho Bệnh viện Trung ương Huế.

- Rà soát, phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên và triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sỹ Hiệp;
các Vụ: KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1165/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 13/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Ngoại giao , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!