Nghị quyết 73/NQ-CP về việc mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 73/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền đa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007, Lut Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ti công văn số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 ca Văn phòng Trung ương Đảng; Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

Đồng ý theo đề xuất của Bộ Y tế:

1. Có văn bản giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) đê đàm phán, mua 40 (bn mươi) triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp do Tập đoàn T&T huy động (không sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam).

2. Trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất vắc xin, ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử dụng vắc xin Sputnik V với nội dung tương t như nội dung thoả thuận mà Bộ Y tế đã ký trong các trường hợp mua vắc xin BNT162 của Pfizer và vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC).

3. Thực hiện việc cấp phép nhập khẩu, kiểm định, kiểm soát chất lượng vắc xin, tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ 40 (bốn mươi) triệu liều vắc xin nêu trên theo quy định.

Điều 2.

1. Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện các thủ tục ngoại giao có liên quan.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp tổ chức vận chuyển vắc xin theo đề nghị của Bộ Y tế.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an và các cơ quan, đa phương liên quan phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đi tượng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủớng, các Phó Thủớng Chính phủ;

- Các Bộ: YT, NG, QP,CA, GTVT, CT;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tập đoàn T&T;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, NC, TH;

- Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 73/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!