Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014- 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 29/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH SỞI VÀ RUBELLA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2014 – 2015
 
 
Trong những năm qua, Chương trình tiêm chủng mở rộng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Việt Nam đã được công nhận thanh toán bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Để tiến tới loại trừ bệnh sởi theo mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới vào năm 2017 và khống chế bệnh Rubella, là 2 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm bởi số người mắc bệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nề cho người bệnh sau khi mắc, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi với số lượng khoảng 23 triệu trẻ trên phạm vi cả nước. Để tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella được triển khai thành công và đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:
a) Trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella, huy động các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tham gia tiêm chủng, bảo đảm an toàn, chất lượng và đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trên 95% cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi ở quy mô xã, phường, thị trấn;
b) Bố trí kinh phí, nhân lực, trang thiết bị của địa phương đầy đủ và kịp thời cho tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella;
c) Triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella để người dân hiểu, tích cực, chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai toàn bộ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella;
b) Cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng bảo đảm chất lượng cho tất cả các tuyến theo đúng kế hoạch;
c) Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việc tiêm phòng bảo đảm an toàn, chất lượng;
d) Hướng dẫn việc lập danh sách, quản lý đối tượng tiêm chủng tránh bỏ sót, bảo đảm tất cả trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi được tiêm chủng;
đ) Xây dựng và cung cấp đầy đủ các nội dung tuyên truyền và thông tin kịp thời các hoạt động về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella;
e) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:
Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc:
a) Tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella để huy động sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đình và các cháu học sinh.
b) Thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại trường học và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học.
4. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:
Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc:
a) Tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực đóng quân, tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người để người dân tin tưởng, tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.
b) Triển khai các hoạt động tiêm chủng, hỗ trợ nhân lực và các hoạt động chuyên môn cho những vùng có khó khăn về y tế.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:
Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức thông tin tuyên truyền thực hiện truyền thông sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella để huy động sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng trong việc tiêm phòng này.
6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm:
Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tăng thời lượng phát sóng, truyền tải kịp thời các thông tin về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella tới người dân.
7. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:
Bảo đảm kinh phí tiêm chủng kịp thời, theo quy định.
8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp ở địa phương và ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella, đặc biệt là các bà mẹ, gia đình có con em từ 1 tuổi đến 14 tuổi đi tiêm chủng đầy đủ.
9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi