Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 483 văn bản: Y tế-Sức khỏe
441

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BYT Bức xạ tia X-Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
442

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7391-16:2007 ISO 10993-16:1997 Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân huỷ và ngâm chiết

Ban hành: 31/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
443

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7391-14:2007 ISO 10993-14:2001 Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 14: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ gốm sứ

Ban hành: 31/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
444

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7006:2007 ISO 21647:2004 Thiết bị điện y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy theo dõi khí thở

Ban hành: 28/12/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
445

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-8:2006 IEC 60601-2-8:1987 with amendment 1:1997 Thiết bị điện y tế - Phần 2-8: Yêu cầu riêng về an toàn của máy X quang điều trị hoạt động ở dải điện áp từ 10 kV đến 1 MV

Ban hành: 28/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
446

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-7:2006 IEC 60601-2-7:1998 Thiết bị điện y tế - Phần 2-7: Yêu cầu riêng về an toàn của bộ nguồn cao áp dùng cho máy X quang chẩn đoán

Ban hành: 28/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
447

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-19:2006 IEC 60601-2-19:1990 with amendment 1:1996 Thiết bị điện y tế - Phần 2-19: Yêu cầu riêng về an toàn của lồng ấp trẻ sơ sinh

Ban hành: 28/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
448

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5082:1990 ISO 4849:1981 Phương tiện bảo vệ mắt-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
449

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5766:1993 Dao y tế-Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
450

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22004:2015 ISO/TS 22004:2014 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 22000

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
451

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2015 ISO/TS 22003:2013 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
452

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9857:2013 ISO 15001:2010 Thiết bị gây mê và hô hấp - Tính tương thích với oxy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
453

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9856:2013 ISO 13959:2009 Nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
454

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7081-2:2010 12080-1:2009/IDF 142-2:2009 Sữa bột gầy-Xác định hàm lượng vitamin A-Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
455

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7444-3:2004 ISO 7176-3:2003 Xe lăn - Phần 3: Xác định hiệu quả của phanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
456

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7391-1:2004 ISO 10993-1:2003 Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
457

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1023:1991 Thuốc và dụng cụ y tế - Phương pháp thử vô khuẩn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
458

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7444-5:2004 ISO 7176-5:1986 Xe lăn - Phần 5: Xác định kích thước bao, khối lượng và không gian quay xe

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
459

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-1:2008 ISO 8124-1:2000, with amendment.1:2007 and amendment. 2:2007 An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 1-Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
460

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-3:2008 An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
Vui lòng đợi