Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 483 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2016/BYT Điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18-1:2015/BYT Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm-Dung môi

Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19-1:2015/BYT Hương liệu thực phẩm-Các chất tạo hương vani

Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15-1:2012/BYT Thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Ban hành: 29/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-3:2012/BYT Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

Ban hành: 15/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7413:2018 ASTM F 1356:2016 Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lạnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12385:2018 Thực phẩm - Xác định hàm lượng cholesterol - Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12381:2018 EN 16155:2012 Thực phẩm - Xác định hàm lượng sucralose - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6591-5:2008 ISO 8536-5:2004 Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế-Phần 5: Bộ buret truyền dịch dùng một lần, dẫn truyền bằng trọng lực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2008 CAC/GL 2-2003 Hướng dấn ghi nhãn dinh dưỡng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-10:2010 IEC 60601-2-10:1987 Thiết bị điện y tế-Phần 2-10: Yêu cầu riêng về an toàn của bộ kích thích thần kinh và cơ bắp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7303-2-34:2010 IEC 60601-2-34:2005 Thiết bị điện y tế-Phần 2-34: Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu của thiết bị theo dõi huyết áp xâm nhập

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7108:2014 CODEX STAN 72-198, REV.2007 with amendment 2011 Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-8:2015 ISO/TR 8124-8:2014 An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10068-1:2013 ISO 1400-1:2002 Đồ dùng trẻ em-Ty giả cho em bé và trẻ nhỏ-Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và thông tin sản phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN II:2012 Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 15189:2014 ISO 15189:2012 Phòng thí nghiệm y tế-Yêu cầu về chất lượng và năng lực

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6238-6:2015 ISO 8124-6:2014 An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 6: Một số este phtalat trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
Vui lòng đợi