Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 499 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11281-2:2016 ISO 20957-2:2005 Thiết bị luyện tập tại chỗ-Phần 2: Thiết bị tập sức mạnh yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11281-4:2016 ISO 20957-4:2016 Thiết bị luyện tập tại chỗ-Phần 4: Ghế dài tập sức mạnh yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BYT Vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2016/BYT Điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BYT Bức xạ ion hóa-Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2016/BYT Rung-Giá trị cho phép tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BYT Bức xạ tia X-Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2016/BYT Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BYT Bức xạ tử ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2016/BYT Điện từ trường tần số công nghiệp-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
36

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2015/BKHCN Thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

Ban hành: 30/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18-1:2015/BYT Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm-Dung môi

Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19-1:2015/BYT Hương liệu thực phẩm-Các chất tạo hương vani

Ban hành: 01/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
39

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT Vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ban hành: 28/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16-1:2015/BYT Thuốc lá điếu

Ban hành: 20/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
Vui lòng đợi