Quyết định 631/QĐ-BTP danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 631/QĐ-BTP

Quyết định 631/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:631/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:26/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp

Ngày 26/4/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 631/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, các tài sản được trang bị theo Quyết định số 209/QĐ-BTP ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025” gồm: Kết sắt đặc chủng; Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật; Máy photocopy siêu tốc; Xe ô tô chuyên dùng 7 – 9 chỗ.

Bên cạnh đó, việc mua sắm tập trung áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với các tài sản không thuộc tài sản nêu trên, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 631/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 631/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

                                            

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp:

1. Các tài sản được trang bị theo Quyết định số 209/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “ Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025” gồm:

a) Két sắt đặc chủng;

b) Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật;

c) Máy photocopy siêu tốc;

d) Xe ô tô chuyên dùng 7-9 chỗ.

2. Trang phục Thi hành án dân sự

Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2021 được thực hiện như sau:

1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện việc mua sắm tập trung đối với tài sản được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Việc mua sắm tập trung áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Đối với các tài sản không thuộc tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Kho bạc nhà nước;

- Bộ Tài chính;

- Các Thứ trưởng (đ biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục KHTC.

BỘ TRƯỞNG
 

Lê Thành Long


 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ

1. Cục Kế hoạch - Tài chính

2. Thanh tra Bộ Tư pháp

3. Văn phòng Bộ Tư pháp

4. Tổng cục Thi hành án dân sự

5. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

6. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

7. Cục Con nuôi

8. Cục Trợ giúp pháp lý

9. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

10. Cục Bồi thường nhà nước

11. Cục Bổ trợ tư pháp

12. Cục Công nghệ thông tin

13. Cục Công tác phía Nam

14. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

15. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

16. Viện Khoa học Pháp lý

17. Học viện Tư pháp

18. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

19. Báo Pháp luật Việt Nam

20. Nhà xuất bản Tư pháp

21. Trường Đại học Luật Hà Nội

22. Trường cao đẳng Luật Miền Bắc

23. Trường cao đẳng Luật Miền trung

24. Trường cao đẳng Luật Miền nam

25. Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi