Quyết định 609/QĐ-BTP kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 609/QĐ-BTP

Quyết định 609/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:609/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:20/04/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

Ngày 20/4/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 609/QĐ-BTP về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp gồm các thành viên sau: Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin – Phó trưởng ban; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Ủy viên thường trực; Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ, Ngành Tư pháp. Đồng thời, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ, Ngành Tư pháp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 609/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 609/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 609/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Phó trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Ủy viên thường trực: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Chánh Văn phòng Bộ;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;

- Giám đốc Học viện Tư pháp;

- Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

2. Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của Bộ, Ngành Tư pháp về xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, Ngành Tư pháp.

3. Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ, Ngành Tư pháp.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, Ngành trong việc xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp.

5. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, trong Bộ, Ngành Tư pháp.

6. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Công nghệ thông tin.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2642/QĐ-BTP ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi