Quyết định 682/QĐ-NHNN 2021 điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của NHNN Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

________

Số: 682/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

____________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tư số 16/2017/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-NHNN ngày 31/12/2020 và Quyết định điều chỉnh số 589/QĐ-NHNN ngày 31/3/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các Thông tư sau đây:

1.1. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 0172018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Chính sách tiền tệ.

b) Thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành: Tháng 6/2021.

1.2. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính - Kế toán.

b) Thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành: Tháng 6/2021.

1.3. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

a) Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

b) Thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành: Tháng 10/2021.

Điều 2.

Căn cứ vào Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được điều chỉnh, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan triển khai xây dựng các Thông tư theo đúng tiến độ. Định kỳ chậm nhất ngày 23 hàng tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Vụ Pháp chế, các đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình xây dựng thông tư gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thống đốc.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Lưu VP; PC.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

Đoàn Thái Sơn

 

 

thuộc tính Quyết định 682/QĐ-NHNN

Quyết định 682/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:682/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành:22/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh 03 Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 22/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 682/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh Chương trình xây dựng Thông tư năm 2021 như sau: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018; Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 và Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2018/TT-NHNN đơn vị chủ trì là Vụ Chính sách tiền tệ và thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành sẽ vào tháng 6/2021. Thông tư 39/2013/TT-NHNN đơn vị chủ trì là Vụ Tài chính – Kế toán và thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành 6/2021. Thông tư 50/2018/TT-NHNN đơn vị chủ trì là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và thời gian dự kiến trình Thống đốc ban hành vào tháng 10/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định682/QĐ-NHNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Vi phạm hành chính

Vui lòng đợi