Quyết định 4917/QĐ-BCT 2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2019 Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4917/QĐ-BCT

Quyết định 4917/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4917/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:27/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4917/QĐ-BCT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

Theo đó, nội dung Kế hoạch bao gồm:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm như: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về thương mại điện tử

- Thu thập xử lý thông tin, kiểm tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương đối với từng chuyên đề, văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các nội dung trên được thực hiện thông qua các chuyên đề: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chung cư, theo dõi dựa trên Luật Quản lý ngoại thương, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực…

Ngoài ra Quyết định còn quy định cụ thể về đối tượng, cách thức thực hiện các chuyên đề nêu trên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định 4917/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 4917/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Công Thương kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở Công Thương
- Cổng TTĐT Bộ Công
Thương
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo với các nội dung thanh tra, kiểm tra khác.

II. NỘI DUNG

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

1.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chung cư.

b) Nội dung công việc: Thu thập thông tin và kiểm tra trực tiếp đối với một số doanh nghiệp bất động sản.

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chung cư.

d) Đơn vị chủ trì: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

đ) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

e) Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2019.

1.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thương mại điện tử

a) Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thương mại điện tử tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử, Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

b) Nội dung công việc: Khảo sát bằng phiếu thu thập thông tin và kiểm tra trực tiếp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thương mại điện tử.

d) Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

đ) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

e) Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2019.

2. Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề

a) Nội dung công việc: Thực hiện thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo các chuyên đề tại Phụ lục của Kế hoạch.

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương đối với từng chuyên đề; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với từng chuyên đề.

c) Đơn vị chủ trì: theo các chuyên đề tại Phụ lục của Kế hoạch.

d) Thời gian thực hiện: theo các chuyên đề tại Phụ lục của Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm và chuyên đề tại Kế hoạch;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

c) Chủ trì xây dựng Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Công Thương năm 2019 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

2. Trách nhiệm của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với từng chuyên đề được giao chủ trì thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Kế hoạch;

c) Xây dựng Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật (báo cáo chung và báo cáo đối với từng chuyên đề được giao chủ trì thực hiện) gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của các đơn vị. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm dự toán kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị mình./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Công Thương)

 

STT

Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

Đối tượng thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát

Cách thức theo dõi thi hành pháp luật

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chung cư

Các doanh nghiệp bất động sản

- Thu thập thông tin

- Kiểm tra.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Vụ Pháp chế

Quý I, II

2

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại theo Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

Một số doanh nghiệp, hiệp hội

Thu thập thông tin

Cục Phòng vệ thương mại

Các đơn vị liên quan

Quý I, II, III, IV

3

Theo dõi tình hình thi hành Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô theo Nghị định thư

- Thu thập thông tin

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

- Cục Công nghiệp

- Cục Xuất nhập khẩu

Quý I, II, III, IV

4

Theo dõi tình hình thi hành Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thViệt Nam

Một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô theo Nghị định thư

- Thu thập thông tin

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

- Cục Công nghiệp

- Cục Xuất nhập khẩu

Quý I, II, III, IV

5

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép tại:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 và Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giy phép hoạt động điện lực.

Một số đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kiểm tra

Cục Điều tiết điện lực

Các đơn vị liên quan.

Quý I, II, III

6

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực phát điện được cấp phép:

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 và Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Tình hình thực hiện các quy định về giá phát điện.

- Tình hình thực hiện một số quy định về hệ thống điện tại Thông tư số 25/2016/TT-BCT, Thông tư số 39/2015/TT-BCT, Thông tư số 28/2014/TT-BCT, Thông tư 40/2014/TT-BCT, Thông tư số 44/2014/TT-BCT, Thông tư số 42/2015/TT-BCT.

Một số đơn vị

Kiểm tra

Cục Điều tiết điện lực

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Quý I, II, III

7

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thị trường điện:

- Công tác vận hành nhà máy theo quy định vận hành thị trường điện (Thông tư số 30/2014/TT-BCT, Thông tư số 51/2015/TT-BCT, Thông tư số 13/2017/TT-BCT, Thông tư số 28/2018/TT-BCT, Thông tư số 45/2018/TT-BCT và các Quy trình hướng dẫn thực hiện liên quan).

- Hệ thống công nghệ thông tin, nguồn nhân lực phục vụ công tác vận hành thị trường điện.

Một số đơn vị phát điện tham gia thị trường điện, tổng công ty điện lực

Kiểm tra

Cục Điều tiết điện lực

Các đơn vị liên quan.

Quý I, II, III

8

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về:

- Thỏa thuận đấu nối, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật để đấu nối, chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vận hành theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT.

- Việc đào tạo, kiểm tra, cấp chứng nhận vận hành cho Nhân viên vận hành theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BCT.

- Nghiên cứu phụ tải điện, điều chỉnh phụ tải điện, ngừng giảm cung cấp điện theo quy định tại các Thông tư số 19/2017/TT-BCT, Thông tư số 23/2017/TT-BCT và Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

- Giá bán điện tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT; thực hiện quy định về mua bán công suất phản kháng tại Thông tư số 15/2014/TT-BCT.

- Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, về kiểm tra viên điện lực tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT.

Mt số đơn vị phân phối điện

Kiểm tra

Cục Điều tiết điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quý I, II, III

9

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

- Các Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh;

- Công chức Quản lý thị trường.

- Thu thập thông tin

- Điều tra, khảo sát

Tổng cục Quản lý thị trường

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra B.

Quý II

10

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong một số ngành, nghề/ hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

- Cục Quản lý thị trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh trên một số địa bàn.

- Kiểm tra

- Thu thập thông tin

Tổng cục Quản lý thị trường

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Khoa học và Công nghệ (tùy theo lĩnh vực cụ thể)

Quý III

11

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Cục Quản lý thị trường các tỉnh/ thành phố: Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa; Thành phố Hồ Chí Minh; Gia Lai; Đắk Lắk.

Kiểm tra

Thanh tra B

Tổng cục Quản lý thị trường.

Quý II, III

12

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018

Các Sở Công Thương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Kiểm tra, trao đổi, thu thập thông tin

VKế hoạch

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Thị trường trong nước.

Quý II, III

13

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xúc tiến thương mại tại Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các văn bản liên quan

Sở Công Thương một số tỉnh/ thành phố

- Thu thập thông tin; và/hoặc;

- Kiểm tra.

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế;

- Các đơn vị khác có liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).

Quý III

14

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

- Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố;

- Thương nhân kinh doanh rượu.

- Thu thập thông tin; và/hoặc:

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Quản lý thị trường.

Quý II

15

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh thuốc lá quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 và Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017

- Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố;

- Thương nhân kinh doanh thuốc lá

- Thu thập thông tin; và/hoặc:

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Quản lý thị trường.

Quý III

16

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hoạt động kinh doanh khi theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

- Thương nhân kinh doanh khí;

- Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố;

- UBND cấp huyện.

- Thu thập thông tin; và/hoặc:

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Quý III, IV

17

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu theo các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Thương nhân kinh doanh xăng dầu;

- Sở Công Thương.

- Thu thập thông tin; và/hoặc:

- Kiểm tra.

Vụ Thị trường trong nước

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Vụ Pháp chế.

Quý III, IV

18

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo phân cấp cho địa phương thuộc lĩnh vực kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương

Sở Công Thương một số tỉnh/ thành phố

Thu thập thông tin thông qua báo cáo bằng văn bản

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Tổng cục Quản lý thị trường.

Quý III, IV

19

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thương mại điện tử tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử, Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử

- Khảo sát bằng phiếu thu thập thông tin;

- Kiểm tra trực tiếp.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh/thành phố, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)

Quý II, III, IV

20

Theo dõi tình hình thực hiện Thỏa thuận ngày 14 tháng 9 năm 2007 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước

UBND một số tỉnh biên giới giáp Lào và các cơ quan liên quan tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Các Bộ: Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Tài chính (Tổng cục Hải quan); Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các Vụ: Pháp chế, Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương).

Quý II, III

21

Theo dõi tình hình thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương và Quyết định số 2534/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt-Trung

UBND một số tỉnh biên giới giáp Trung Quốc

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Các Bộ: Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Tài chính (Tổng cục Hải quan); Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Các Vụ: Pháp chế, Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương).

Quý II, III

22

Theo dõi tình hình thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương đối với hoạt động thương mại biên giới giáp Campuchia

UBND một số tỉnh biên giới giáp Campuchia

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Các Bộ: Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Tài chính (Tổng cục Hải quan); Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Các Vụ: Pháp chế, Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương).

Quý III, IV

23

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh tạm nhập tái xuất

Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố liên quan, một số doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất.

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế.

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

-Sở Công Thương các tỉnh liên quan.

Quý II, III, IV

24

Theo dõi tình hình thực hiện quy định của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh nhập khẩu ô tô

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Cục Công nghiệp;

- Vụ Pháp chế;

- Bộ Giao thông vận tải.

Quý II, III, IV

25

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về sản xuất, gia công xuất khẩu hàng quân phục theo giấy phép

Các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất, gia công xuất khẩu hàng quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2019

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Cục Công nghiệp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổng cục Hải quan.

Quý II, III, IV

26

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

- Các tổ chức được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi;

- Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu.

- Thu thập thông tin.

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố.

Quý II, III, IV

27

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

- Thu thập thông tin

- Điều tra, khảo sát.

Cục Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế.

- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố.

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Quý III, IV

28

Tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp ngành Công Thương và các Trường thuộc Bộ

Các doanh nghiệp, các Trường thuộc Bộ

- Thu thập thông tin

- Trực tiếp kiểm tra

Vụ Pháp chế

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Tổ chức pháp chế của các Tập đoàn.

Quý II, III, IV

29

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô

- Thu thập thông tin

- Trực tiếp kiểm tra

Vụ Pháp chế

Cục Công nghiệp

Quý III

30

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hóa chất

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất

- Thu thập thông tin

- Trực tiếp kiểm tra

Vụ Pháp chế

Cục Hóa chất

Quý III, IV

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi