Quyết định 48/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

Số: 48/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 19  tháng 01 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân

sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương theo Phụ lục 1 và 2 gửi kèm.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh), Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện).

Trên cơ sở chỉ tiêu giao cho các đơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên thuộc đơn vị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao chung cho tỉnh, thành phố mình.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của toàn tỉnh, thành phố; xem xét, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Trung tâm Dữ liệu, thông tin và Thống kê thi hành án dân sự có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự thuộc quyền quản lý của Chi cục mình.

Điều 4. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao là căn cứ để xét quyết toán kinh phí và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

           

Nơi nhận:                                                                                              

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tổng cục THADS;

- Vụ KHTC - Bộ Tư pháp;

- Vụ Thi đua – Khen thưởng;

- Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn  Đức Chính

thuộc tính Quyết định 48/QĐ-BTP

Quyết định 48/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:48/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:19/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2011
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 19/01/2011 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
Theo đó, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.
Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà được giảm 1% so với chỉ tiêu đã giao ở trên…
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 48/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 48/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi