Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

------------------

Số: 01/CT-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

---------------------------------

 

Thực hiện Công điện số 2358/CĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện có kết quả các Chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11/10/2010, 2164/CT-TTg ngày 30/11/2010 về đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho mọi người dân trong cả nước được đón Tết truyền thống của dân tộc; với mục tiêu tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 (sau đây gọi là Tết) phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 và định hướng giai đoạn 2011 - 2015 của Ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Về tổ chức đón Tết

1.1. Phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, đặc biệt là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, không để công việc tồn đọng kéo dài; thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; phân công cán bộ trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

1.2. Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ, thiên tai; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

1.3. Phối hợp với các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách và tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, nhất là Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2011 ở địa phương; nghiêm cấm sử dụng công quỹ, tài sản công sai mục đích; chi lương, thưởng không đúng quy định; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân, tham quan, lễ hội (trừ trường hợp thăm hỏi những đối tượng thuộc diện chính sách).

1.4. Bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội của Chính phủ, địa phương; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để mọi người đều đón xuân vui Tết.

1.5. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành vận động gia đình chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mang quà đến nhà riêng của lãnh đạo cấp trên để chúc Tết; cơ quan, đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết lãnh đạo cấp trên.

2. Về tổ chức thi hành án dân sự

2.1. Khẩn trương giải quyết đúng pháp luật các việc thi hành án có điều kiện thi hành trước Tết, đặc biệt là các việc tồn đọng từ năm 2010 trở về trước, giải toả lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân trước và trong dịp Tết.

2.2. Trong thời gian từ ngày 19/01/2011 (16 tháng Chạp năm Canh Dần) đến hết ngày 20/02/2011 (18 tháng Giêng năm Tân Mão), các cơ quan Thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án.

3. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý

3.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống gian lận thương mại; bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm... và Chỉ thị này, gắn với các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2011), Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị.

3.2. Báo Pháp luật Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền những nội dung nêu tại mục 3.1 của Chỉ thị này.

3.3. Giám đốc các Sở Tư pháp chỉ đạo các Trung tâm Trợ giúp pháp lý trong cả nước đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh giải quyết các chế độ, chính sách để tạo tâm lý cho người dân yên tâm, phấn khởi trong dịp Tết.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và Chỉ thị của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

4.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ; báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này tới Văn phòng Bộ Tư pháp (đồng thời gửi văn bản điện tử tới hộp thư tonghopvpb@moj.gov.vn) chậm nhất ngày 09/02/2011 (thứ Tư).

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại các tỉnh phía Nam, gửi báo cáo tới Văn phòng Bộ chậm nhất là ngày 10/02/2011 (thứ Năm) để tổng hợp chung.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng trong tuần kế tiếp sau đợt nghỉ Tết.

Chỉ thị này được phổ biến đến các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- P.TTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);

- Vụ Tổng hợp, VP Chính phủ (để theo dõi);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Đảng uỷ và các tổ chức CT-XH cơ quan Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp,
Cục THADS (để thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);

- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/CT-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 18/01/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!