Quyết định 452/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số: 452/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-----------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 16/TTr-CP ngày 16/02/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 408 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

 
DANH SÁCH
 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)
 

1. Ngô Thị Thu, sinh ngày 15/01/1987 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: số 49/004 Hạ phố, Ngũ Quyền, Đại Viên, thành phố Đào Viên
Giới tính: Nữ
2. Tô Thị Bích Thuận, sinh ngày 04/10/1977 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 26 phố Dân Phong, cụm 14, làng Lương Hòa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ
3. Bùi Thị Mai Hồng, sinh ngày 24/11/1979 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: số 2, ngõ 25, đường Nam Liêu, cụm 23, làng Nam Liêu, khu Ni Đà, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ
4. Phương Chúc Tiến, sinh ngày 02/9/1988 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: lầu 9, số 2, phố Vĩnh Cát, cụm 34, làng Trung Trang, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ
5. Hà Lục Muối, sinh ngày 27/12/1979 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 17, ngõ Nam Thất, lộ Hoằng Nghị 2, cụm 002, phường Hoằng Nghị, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ
6. Ngô Ái Phước, sinh ngày 10/7/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 21, ngõ Hòa Bình, đường Trung Sơn, cụm 020, thôn Luân Chỉ, làng Luân Lạc, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
7. Lâm Thị Kim Chi, sinh ngày 06/3/1992 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 34, đường Trung Hiền, cụm 026, phường Trúc Lâm, khu Xa Nai, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ
8. Trần Sỳ Dậu, sinh ngày 05/11/1975 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: lầu 5/14, số 258, phố Kim Môn Nhị, cụm 12 phường Đại Phong, thành phố Đào Viên
Giới tính: Nữ
9. Lâm Hồng Tươi, sinh ngày 15/01/1984 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: số 12, Đông Thạnh, cụm 019, phố Nội Loan, làng Trác Lan, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
10. Nguyễn Thị Pal, sinh ngày 15/6/1989 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: số 11 đường Huệ Dân, cụm 1, thôn Huệ Hảo, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
11. Nguyễn Thị Đẹt, sinh ngày 20/4/1985 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: lầu 9/2 số 85, đường Dân Tộc, cụm 21, thôn Nhân Đức, xã La Đông, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
12. Nguyễn Thị Nữa, sinh ngày 14/11/1976 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 2 ngõ 226 đoạn 2, đường Thuần Tinh, cụm 10, thôn Hiền Văn, xã La Đông, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
13. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 05/10/1983 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 167, lầu 10, đường Quang Phong, cụm 36, thôn Tinh Trung, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ
14. Cao Thị Cúc, sinh ngày 15/12/1989 tại Cà Mau
Hiện trú tại: lầu 3, số 5, ngõ 406, đoạn 3, đường Hòa Bình Đông, cụm 3, thôn Lý Hà, quận Đại An, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ
15. Võ Kim Ngân, sinh ngày 12/02/1980 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: lầu 16-3, số 308 đường Trung Chính, cụm 27, phường Cẩm Trung, khu Lộ Trúc, thành phố Đào Viên
Giới tính: Nữ
16. Đặng Hoàng Linh, sinh ngày 02/4/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 53/18, đường Kiến Võ, cụm 019, phường Bảo Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ
17. Nguyễn Thị Thảo Trân, sinh ngày 15/02/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 83-8, đường Vĩnh Phương, cụm 046, phường Vĩnh Phương, khu Đại Liêu, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
18. Chung Thị Bé, sinh ngày 07/02/1962 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 96-1, đường Ngũ Phúc, cụm 9, làng Phúc Hưng, khu Phụng Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
19. Voòng Ngọc Phương, sinh ngày 20/8/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 99 ngõ 200, phố Đông Hưng, cụm 4, làng Trấn Bắc, thị trấn Đẩu Lục, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
20. Đào Thị Hằng, sinh ngày 16/3/1968 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 48-6, đường Phong Thế, cụm 12, làng Hòa Thạnh, khu Thạch Cương, Đài Trung
Giới tính: Nữ
21. Vũ Thị Hương, sinh ngày 27/01/1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 8-4, đường Tiến Hóa Bắc, làng Bắc Kinh, khu Bắc Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
22. Nguyễn Thị Kiều Nhi, sinh ngày 05/9/1985 tại Bến Tre
Hiện trú tại: số 13 ngõ 196, phố Xã Khẩu, cụm 10, làng Xã Khẩu, khu Thần Cương, Đài Trung
Giới tính: Nữ
23. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 15/01/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 90-1, đường Liêu Bắc, cụm 15, thôn Lê Minh, xã Nội Phổ, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
24. Lương Thị Thoa, sinh ngày 10/01/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: lầu 3-12, số 48, đường Hướng Dương, cụm 10, làng Đỉnh Phố, khu Phong Nguyên, Đài Trung
Giới tính: Nữ
25. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 16/7/1981 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 10, đường Đức Hưng, cụm 17, làng Trung Sơn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
26. Vòng Mục Kíu, sinh ngày 26/11/1990 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: số 129 Thổ Đầu Cảng, cụm 2, làng Nam Cảng, khu Diêm Thủy, Đài Nam
Giới tính: Nữ
27. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 02/5/1969 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: số 34 phố Vĩnh Thành, cụm 30, làng Công Quán, khu Tây, Đài Trung
Giới tính: Nữ
28. Nguyễn Thị Kim Tư, sinh ngày 23/3/1991 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 30, ngõ Văn Minh, đường Lý Lâm Tây, cụm 017, phường Tây Lâm, khu Kiều Đầu, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
29. Đỗ Mỹ Khanh, sinh ngày 01/4/1987 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 21/9 đường Quang Minh, cụm 002, thôn Giai Hòa, làng Vạn Loan, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
30. Trương Thùy Trang, sinh ngày 10/10/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: lầu 10/2, số 3 đường Cao Công Nam, cụm 10, phường Vĩnh Hưng, khu Nam, Đài Trung
Giới tính: Nữ
31. Phạm Thị Việt Hà, sinh ngày 02/11/1975 tại Nam Định
Hiện trú tại: số 158, ngõ 1466, đường Vĩnh An, cụm 6, phường Tây Bổ, khu Đào Viên, Đào Viên
Giới tính: Nữ
32. Ngô Thị Hiền, sinh ngày 11/9/1972 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 62, ngõ 479, đường Can Sanh, cụm 10, làng Trung Tâm, thị trấn Đài Đông, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ
33. Dương Thị Diệp, sinh ngày 16/8/1991 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 9/1 ngõ 12 phố Kiến Khang 2, cụm 18, làng Uyển Đông, thị trấn Uyển Nội, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
34. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 28/9/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 80 lầu 7 đường Năm Quyền, cụm 16, phường Thành Công, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
35. Lê Thị Hà, sinh ngày 13/01/1973 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: số 45, thôn Hoa Trung Tân, cụm 21, phường Nhân Đức, khu Trung Lịch, Đào Viên
Giới tính: Nữ
36. Lê Quế Phương, sinh ngày 24/9/1981 tại Bến Tre
Hiện trú tại: số 440 đường Lật Tử Luân, cụm 015, thôn Tây Luân, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
37. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 05/02/1987 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 530 đoạn 2, đường Bản Nguyên, cụm 14, phường Kê Tâm, khu An Nam, Đài Nam
Giới tính: Nữ
38. Nguyễn Minh Thiểm, sinh ngày 25/7/1979 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: số 6, ngõ 145, đường Hải Kiền, cụm 11, làng Trung Môn, khu Lâm Viên, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
39. Lý Thị Hồng, sinh ngày 06/6/1980 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 88, đoạn 1, đường Nam Nhã Tây, cụm 11, làng Nam Hưng, khu Bản Kiều, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
40. Võ Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/01/1991 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 6-2 ngõ 20 hẻm 20 đường Quảng Phúc, cụm 15, làng Đại Khánh, khu Bát Đức, Đào Viên
Giới tính: Nữ
41. Trần Thị Chol, sinh ngày 14/4/1986 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 9-2 ngõ 1 hẻm 5 đường Bình Hòa 10, cụm 19, làng Cảng Khẩu, khu Tiểu Cảng, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
42. Vũ Thị Mây, sinh ngày 01/8/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 67 đoạn 2 đường Tứ Duy, cụm 12, phường Khang Lang, khu Thanh Thủy, Đài Trung
Giới tính: Nữ
43. Phạm Thị Khuy, sinh ngày 02/12/1978 tại Hải Dương
Hiện trú tại: tầng 2/2 số 7 đường Hùng Phong, khu Tổ Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
44. Khưu Thị Diễm Phúc, sinh ngày 24/3/1993 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 2, ngõ 28 hẻm 417 đoạn 2 đường Giới Thọ, cụm 007, phường Đại Thuận, khu Bát Đức, Đào Viên
Giới tính: Nữ
45. Nguyễn Thị Hồng Quế, sinh ngày 06/7/1975 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 106/7, đường Nam Phòng, cụm 009, phường Phòng Lý, thị trấn Phạm Lý, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
46. Chung Thị Bích Liểu, sinh ngày 10/6/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 34/6 đường Tân Sinh, cụm 005, thôn Phúc Bảo, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
47. Huỳnh Thị Lan, sinh ngày 09/9/1983 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: lầu 3-10, số 102 đoạn 4 đường Hán Khẩu, cụm 020, phường Lại Thố, khu Bắc, Đài Trung
Giới tính: Nữ
48. Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh ngày 17/3/1978 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: lầu 4, số 121 đường Kim Linh, cụm 015, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
49. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 24/11/1984 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: số 125 đường Tây Kiến, cụm 001, phường Trung Hòa, khu Ngô Thê, Đài Trung
Giới tính: Nữ
50. Lạc Khiết Doanh, sinh ngày 16/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 58, đường Dân Nam Sinh, cụm 001, phường Phước An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
51. Huỳnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 09/02/1988 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 42/6, đường Phong Quỷ Vỹ, cụm 012, phường Phong Quỷ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ
Giới tính: Nữ
52. Trần Thị Hường, sinh ngày 14/8/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 15, đường Phú Nam, cụm 002, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ
53. Nguyễn Thị Chót, sinh ngày 12/8/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 872, đường Dân Sinh Nam, cụm 013, phường Hồ Nội, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
54. Trần Thanh Thúy, sinh ngày 01/5/1984 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 13, đường Cựu Tuyến, cụm 008, phường Đôn Nam, khu Hậu Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
55. Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 21/7/1984 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 55/4, đường Nam Kinh, cụm 002, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
56. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 09/02/1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 162/91, đường Hậu An, cụm 001, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
57. Trần Xuân Diễm Thúy, sinh ngày 22/12/1977 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 40, đường Hán Khẩu, cụm 013, phường Chính Nghĩa, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên
Giới tính: Nữ
58. Lê Thị Kim Mai, sinh ngày 15/10/1984 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: số 11 ngõ 36 phố Văn Thánh, cụm 28, làng Trấn Tây, khu Phụng Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
59. Đường Quảng Dếnh, sinh ngày 02/5/1991 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 2/4, ngõ 95, đường Lập Trung, cụm 21, phường Loan Lợi, khu Tam Minh, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
60. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 02/6/1993 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 15 lầu 5 lộ Kiến Hưng Bắc, cụm 003, phường Vĩnh Bình, khu Thái Bình, Đài Trung
Giới tính: Nữ
61. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 07/6/1989 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 270 đường Quang Minh, cụm 001, phường Trung Chính, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
62. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 24/4/1988 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 4, Xuân Thố, cụm 10, thôn Xuân Thố, làng Thủy Lâm, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
63. Nguyễn Thị Thúy Ngân, sinh ngày 04/10/1973 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: lầu 14/6 số 259 đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, cụm 8 phường Tân Hưng, khu Đạm Thủy, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
64. Trương Thị Kim Lệ, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 162, đường Thanh Thủy, cụm 5, phường Thanh Văn, khu Đạm Thủy, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
65. Lê Thị Trúc Phương, sinh ngày 05/12/1974 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: lầu 3, số 38 đường Xã Chính, cụm 16, phường Xã Tử, khu Sĩ Lâm, Đài Bắc
Giới tính: Nữ
66. Đặng Thị Diễm Mi, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: tầng 4 số 31 ngõ 222, đường Tín Nghĩa, cụm 3, phường Ngọc Thanh, quận Lô Châu, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
67. Nguyễn Phương Hằng, sinh ngày 26/01/1990 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 22 ngõ 213, đường Thập Nhị Điền, cụm 2, phường Điền Tây, quận An Nam, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
68. Phạm Thị Hải, sinh ngày 23/7/1991 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 28 ngõ 23 Bi Đường, cụm 26, thôn Loan Kiều, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
69. Lương Thị Trang, sinh ngày 11/12/1986 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 259, đường Đại Phố Trung, cụm 22, thôn Đại Ẩn, xã Tam Trinh, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
70. Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 20/02/1984 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: tầng 5 số 38, phố Dân Tộc 3, cụm 14, phường Kim Long, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
71. Nguyễn Thị Trúc Duyên, sinh ngày 04/02/1988 tại Bến Tre
Hiện trú tại: số 10 ngách 8 ngõ 131, đường Đinh Châu, đoạn 1, cụm 9, phường Long Hưng, quận Trung Chính, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
72. Lù Sầu Bình, sinh ngày 08/3/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 15 ngõ 20, đường Mai Xuyên Đông, đoạn 3, cụm 7, phường Mai Xuyên, khu Bắc, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
73. Nguyễn Thị Thuy, sinh ngày 16/8/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: tầng 3 số 179, đường Hoàn Hà Nam, đoạn 3, cụm 13, phường Hiếu Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
74. Trần Thị Hương, sinh ngày 06/5/1970 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 11 số 282-8, đường Trung Chính, cụm 18, phường Kiến Quốc, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
75. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 25/7/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 29 ngõ 2, đường Văn Uyên, cụm 20, thôn Cổ Khanh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
76. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 22/9/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 7-1 số 2 ngõ 166, đường Dân Sinh Bắc, cụm 5, phường Nam Thượng, quận Quy Sơn, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
77. Võ Thị Bạch Huệ, sinh ngày 27/4/1971 tại An Giang
Hiện trú tại: số 782, đường Ngân Định, cụm 10, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
78. Bùi Thị Ngọc Cầm, sinh ngày 19/8/1989 tại Bình Dương
Hiện trú tại: số 215, đường Trung Sơn, đoạn 1, cụm 8, thôn Đại Tiến, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ
79. Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 7 ngõ 43, phố Đại Hanh, cụm 8, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
80. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 22/4/1965 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: tầng 2 số 21 ngõ 99, đường Trung Hiếu, đoạn 3, cụm 25, phường Điền Tâm, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
81. Vũ Thị Tình, sinh ngày 06/6/1972 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: tầng 4 số 40 ngách 2 ngõ 68, đường Phúc Đức, cụm 5, phường Quả Lâm, quận Đại Viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
82. Huỳnh Thị Ngọc Hy, sinh ngày 04/4/1968 tại Quảng Ngãi
Hiện trú tại: số 68 ngõ 276, đường Trung Sơn, đoạn 3, cụm 7, phường Phục Hưng, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
83. Nguyễn Thị Mỏng, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 58-1 ngõ 16, phố Noãn Noãn, cụm 12, phường Noãn Đồng, quận Noãn Noãn, TP Cơ Long
Giới tính: Nữ
84. Dương Thị Thúy, sinh ngày 09/10/1979 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 20 ngách 11 ngõ 600, đường Đại Quan, cụm 22, phường Nam Cảng, quận Đại Viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
85. Chềnh Kim Phùng, sinh ngày 20/3/1993 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 6 số 21 ngõ 384, đường Gia Hưng, cụm 9, phường Thập Hưng, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
86. Lê Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 09/12/1981 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: số 1056, đường Đại Quan, cụm 4, phường Nam Cảng, quận Đại Viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
87. Lê Thị Chiên, sinh ngày 08/8/1983 tại Thái Bình
Hiện trú tại: số 276, đường Trung Hưng, đoạn Bình Trấn, cụm 4, phường Trấn Hưng, quận Bình Trấn, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
88. Trần Thanh Loan, sinh ngày 15/3/1991 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 3 gõ Thủy Tỉnh, cụm 1, thôn Long Tỉnh, xã Đầu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
89. Huỳnh Mỹ Loan, sinh ngày 28/4/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 149-1 Vạn Lý Gia Đầu, cụm 13, phường Đại Bằng, quận Vạn Lý, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
90. Văn Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/4/1976 tại Nghệ An
Hiện trú tại: số 7 ngõ 4, phố Nhân Hòa, cụm 1, phường Nghi Hân, quận Thái Bình, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
91. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 05/10/1985 tại Lạng Sơn
Hiện trú tại: số 231, đường Trung Sơn Đông, đoạn 3, cụm 1, phường Nhân Phúc, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
92. Vương Thị Xuân, sinh ngày 05/9/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 157, đường Đỉnh Trung, cụm 4, phường Đầu Châu, quận Tân Thất, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
93. Phùi Ngọc Mai, sinh ngày 07/5/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 9 số 120-14, đường Trung Sơn, đoạn 3, cụm 29, phường Viên Sơn, quận Trung hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
94. Hoàng Mỹ Linh, sinh ngày 06/01/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 5 số 2 ngách 10 ngõ 253, phố Kim Môn, cụm 9, phường Đường Xuân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
95. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 25/6/1984 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 4-4 ngõ 126, đường Trường Giang, đoạn 1, cụm 10, phường Hồng Thúy, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
96. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/02/1981 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 8-1 ngách 3 ngõ 1188, đường Vĩnh An, cụm 14, phường Tây Phố, quận Đào viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
97. Trần Thị Anh, sinh ngày 01/01/1982 tại Bình Dương
Hiện trú tại: số 64 Thanh Phố, cụm 7, phường Bình Hòa, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
98. Lợi Thu Yến, sinh ngày 25/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: tầng 8 số 112, phố Bình Hưng, cụm 23, phường Bình Hưng, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
99. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 22/10/1987 tại Bình Dương
Hiện trú tại: số 15 ngõ 164, đường Thượng Trúc, cụm 19, phường Thượng Trúc, quận Lô Trúc, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
100. Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh ngày 07/7/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 5 số 16, phố Lục Quang 1, cụm 8, phường Tự Trị, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
101. Lâm Thanh Phương, sinh ngày 18/8/1984 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 5 ngõ 351, đường Đông Minh, đoạn 1, cụm 4, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
102. Vũ Thị Xuân, sinh ngày 02/8/1983 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: số 319, phố Bác Ái, cụm 18, phường Quốc Hoa, TP Hoa Liên, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ
103. Đặng Thị Diễm My, sinh ngày 20/9/1993 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 30, đường Quang Minh, cụm 16, thôn Tân Cảng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
104. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 01/8/1989 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: số 12-3 ngõ 112, đường Đại Hưng Tây, đoạn 2, cụm 4, phường Trung Ninh, quận Đào Viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
105. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 20/11/1989 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: tầng 4 số 14 ngách 38 ngõ 3, đường Sơn Oanh, cụm 16, phường Sơn Đức, quận Duy Sơn, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
106. Đoàn Thị Cẩm Lài, sinh ngày 09/9/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: tầng 6 số 33 ngõ 59, phố Nghi Hưng, cụm 8, phường Nghi Hưng, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
107. Dương Thị Thiều, sinh ngày 08/10/1981 tại Lạng Sơn
Hiện trú tại: tầng 2 số 8 ngách 2 ngõ 221, phố Phúc Đức, cụm 10, phường Trung Pháo, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
108. Cao Thị Bẩy, sinh ngày 23/3/1973 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: số 72 Đại Trúc Lâm, cụm 9, phường Trúc Lâm, quận Tây Cảng, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
109. Nguyễn Thị Kim Tho, sinh ngày 27/9/1990 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: tầng 1 số 109, đường Song Phong, cụm 14, thôn Song Khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
110. Nguyễn Phước Thịnh, sinh ngày 10/9/2003 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 7 ngõ 4 phố Nhân Hòa, cụm 1, phường Nghi Hân, quận Thái Bình, TP Đài Trung
Giới tính: Nam
111. Hoàng Thị Tâm, sinh ngày 08/9/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 17 ngõ 151, đường Văn Xương, cụm 2, phường Dân Tộc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
112. Đinh Thị Hiên, sinh ngày 12/4/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 93, đoạn 3, đường Trung Phong, cụm 009, phường Đại Xã, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
113. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 18/10/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 43 đường Quảng Phong, cụm 12, phường Quảng Nhân, khu Bình Trấn, Đào Viên
Giới tính: Nữ
114. Ngô Thị My, sinh ngày 24/8/1991 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 3, đoạn 3 đường Mỹ Phúc, cụm 2, thôn Mỹ Phúc, làng Tráng Vi, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
115. Võ Thị Đào, sinh ngày 03/5/1990 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 19 phố Liệt Mỹ, cụm 12, làng Tây An, khu Tây Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
116. Lương Sám Mùi, sinh ngày 02/02/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 67/7 đường Tự Do, cụm 24, phường Công Chính, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
117. Chướng A Mỹ, sinh ngày 19/02/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 207 lầu 1, đường Ngọc Thanh, cụm 8, phường Ngọc Hoa, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
118. Phạm Thị Đào, sinh ngày 03/01/1991 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 12 ngõ 79 đường Lữ Quan, cụm 9, phường Hoa Thúy, khu Bản Kiều, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
119. Võ Thị Định, sinh ngày 16/4/1991 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 58, ngõ 6 hẻm 840, đường Phong Châu, cụm 5, phường Thần Châu, khu Thần Cương, Đài Nam
Giới tính: Nữ
120. Nguyễn Kim Ngọc, sinh ngày 12/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 14 ngách 58 ngõ 329 đoạn 1, đường Nhị Khê, cụm 13, phường Ban Đầu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
121. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 05/4/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 48, ngõ 50, đường Nam Dương, cụm 18, phường Bắc dương, khu Phong Nguyên, Đài Trung
Giới tính: Nữ
122. Lìu Thín Mùi, sinh ngày 15/4/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 30/3 ngõ 512 đường Tây Vinh, cụm 25 phường Tây Vinh, khu Đại Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
123. Đinh Thị Liên, sinh ngày 16/01/1972 tại Campuchia
Hiện trú tại: số 77 đường Khang Định, cụm 24, phường Khang Dân, khu Đại Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
124. Trần Thị Tươi, sinh ngày 04/5/1978 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 10, ngách 1, ngõ Mậu Thương, đường Đăng Lâm, cụm 23, làng Mậu Thương, khu Ngũ Cổ, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
125. Nguyễn Phan Ngọc Duyên, sinh ngày 20/8/1990 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: số 117, lầu 17/1, đường Đại Quang, cụm 004, phường Huệ Trung, khu Nam Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
126. Phan Ngọc Nhiên, sinh ngày 19/10/1988 tại Cà Mau
Hiện trú tại: số 156 đường Tân Sinh, cụm 14, thông Khang Khẩu, làng Ô Phong, Đài Trung
Giới tính: Nữ
127. Quách Thị Thùy Dương, sinh ngày 10/10/1986 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: số 66/3 đường Phụng Thành, cụm 44, phường Kim Thành, khu Đại Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
128. Dương Bích Nhi, sinh ngày 01/01/1991 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 214 đường Văn Hóa, cụm 10 thôn Dầu Xa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
129. Châu Thị Mỹ Tú, sinh ngày 05/6/1983 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 42/43 đường Lâm Tử Vỹ, cụm 16, thôn Tú Lâm, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
130. Bùi Thị Ngọc Hân, sinh ngày 17/8/1988 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 45/1, đường Hạ Hoàng, cụm 001, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ
131. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 24/5/1964 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 104/2 đường Cảng Tử, cụm 9, thôn Cảng Tử, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ
Giới tính: Nữ
132. Lê Thị Hồng Miên, sinh ngày 20/01/1985 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: lầu 4, số 108, đường Tín Tam, cụm 10, làng Phan Đào, thị trấn Đầu Phận, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
133. Nguyễn Thị Bé Dô, sinh ngày 15/7/1987 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 7, ngõ 172, đường Điền Đại, cụm 3, phường Điền Trung, khu Quan Miếu, Đài Nam
Giới tính: Nữ
134. Nguyễn Nhin Ca, sinh ngày 13/12/1986 tại Bến Tre
Hiện trú tại: số 28/1 đường Dân Sinh, cụm 12, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
135. Mọc Kim Liên, sinh ngày 30/10/1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 9 ngõ 613, đường Nghĩa Giáo, cụm 5, phường Đỉnh Trang, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
136. Mạc Thị Mỹ Vân, sinh ngày 08/5/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 24/2 đường Đỉnh Điền cụm 8, thôn Điển Dương, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
137. Phạm Thị Bé Tám, sinh ngày 29/01/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 124, lầu 5, đường Phúc Hoa, cụm 12, phường Đức Tĩnh, khu Sĩ Lâm, Đài Bắc
Giới tính: Nữ
138. Ngô Thị Bé Hiền, sinh ngày 17/8/1981 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 148, lầu 2, đường An Khánh, cụm 8, phường An Khánh, khu Tam Trùng, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
139. Trần Thị Minh Hồng, sinh ngày 06/10/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 206 đường Hợp Giang, cụm 14, phường Tân Thố, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
140. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 30/10/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 18 ngõ 195 đường Trung Sơn, cụm 9, phường Vĩnh Tựu, khu Tân Phố, Đài Nam
Giới tính: Nữ
141. Trần Thị Kim Duyên, sinh ngày 26/9/1993 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 10 đường Sơn Bình, cụm 1, thôn Hải Đoan, làng Hải Đoan, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ
142. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/02/1989 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 6/3 đường Hậu Quật Đàm, cụm 2, làng Trọng Quang, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ
Giới tính: Nữ
143. Lê Thị Hoa, sinh ngày 15/01/1986 tại An Giang
Hiện trú tại: số 241-8 đường Quang Phục, cụm 10, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
144. Trần Thị Tố Trinh, sinh ngày 15/10/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 13, lầu 2-1, ngõ 180 đoạn 2 đường Tây Đồn, cụm 41, làng Huệ Lai, khu Tây Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
145. Nguyễn Thanh Trang, sinh ngày 21/9/1985 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: số 41 lầu 2, ngõ 66 hẻm 432 đoạn 7, đường Đài Loan, cụm 15, làng Trúc Lâm, khu Sa Lộc, Đài Trung
Giới tính: Nữ
146. Huỳnh Thị Mười, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang
Hiện trú tại: số 194, đường Cung Sơn, cụm 12, làng Thoại Hoa, khu Tiền Trấn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
147. Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 13/02/1980 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: số 39 ngõ 129, đường Cát Lâm, cụm 1, phường Văn Hóa, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
148. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 11/10/1974 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: số 3 ngách 2 ngõ 156, đường Đại Phú, cụm 11, phường Tam Giác, quận Thần Cương, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
149. Phạm Thị Kim, sinh ngày 13/02/1966 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 95, đường Trung Sơn, cụm 9, phường Trung Chính, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
150. Trịnh Thị Liên, sinh ngày 20/3/1987 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 166 Tạ Thố Liêu, cụm 8, phường Trung Dân, quận Ma Đậu, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
151. Phùng Ửng Mùi, sinh ngày 24/7/1989 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 331 Nhị Thập Phân, cụm 17, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
152. Bùi Ánh Tuyết, sinh ngày 18/12/1979 tại An Giang
Hiện trú tại: số 157-2 Điền Thố, cụm 13, phường Long Tân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
153. Vũ Thị Quyên, sinh ngày 27/4/1993 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 2-11 số 32, phố Dục Bình 8, cụm 24, phường Bình Thông, quận An Bình, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
154. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 26/9/1979 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 621, đường Chương Nam, đoạn 2, cụm 4, thôn Huyện Trang, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
155. Huỳnh Thị Hồng Xuân, sinh ngày 19/02/1983 tại An Giang
Hiện trú tại: số 6 ngách 19 ngõ 238, đường Sơn Cước, đoạn 2, cụm 14, phường Trấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
156. Trần Thị Phượng, sinh ngày 01/3/1975 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 30, đường Thành Công, cụm 11, thôn Vĩnh Xuân, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
157. Bùi Linh Nga, sinh ngày 03/02/1984 tại Cà Mau
Hiện trú tại: số 16-2 ngõ 49, phố Phúc Thọ, cụm 3, phường Nhân Ái, quận Tân Trang, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
158. Lê Thị Thoa, sinh ngày 30/6/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 8 ngách 3 ngõ 132, đường Trung Bình, cụm 18, phường Lập Đình, quận Tân Trang, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
159. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 10/4/1988 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 36, phố Hòa Bình, cụm 14, phường Trường Vinh, quận Đại Lý, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
160. Bùi Thu Hương, sinh ngày 04/8/1996 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: số 10, phố Thiên Tân 4, cụm 1, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
161. Ngô Thị Hương, sinh ngày 01/3/1978 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: tầng 7 số 520, đường Liêu Ninh, đoạn 1, cụm 6, phường Tùng Mậu, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
162. Đỗ Thị Thanh Xuân, sinh ngày 12/8/1978 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 3 số 1246-4, đường Vạn Thọ, đoạn 2, cụm 20, phường Trung Hưng, quận Quy Sơn, TP Đào viên
Giới tính: Nữ
163. Đặng Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 08/5/1974 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 328, đường Lô Trúc, cụm 18, phường Điền Liêu, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
164. Trương Thị Nga, sinh ngày 01/5/1984 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 77 Đỉnh Phúc, cụm 16, phường Đỉnh Phúc, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
165. Hồ Ngọc Yến, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 66, đường Văn Tân, đoạn 1, cụm 16, phường Đồng Tâm, quận Nam Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
166. Lương Thị Ngọc Bích, sinh ngày 06/3/1977 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 20 ngõ 1, phố Quang Sơn, cụm 1, phường Đại Sơn, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
167. Trần Thị Diễm Thanh, sinh ngày 14/4/1986 tại An Giang
Hiện trú tại: tầng 13-15 số 169, đường Trung Chính, cụm 39, phường Đức Hành, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
168. Trịnh Thị Thu, sinh ngày 28/4/1989 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: số 145, phố Ái Nhị, cụm 18, phường Trường Đức, quận Đào Viên, TP Đào viên
Giới tính: Nữ
169. Võ Thị Thơ, sinh ngày 06/12/1981 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 2 số 98, đường Nhân Vinh, cụm 21, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
170. Vũ Thị Thanh Thùy, sinh ngày 26/10/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 3 ngách 14 ngõ 217, đường Tân Hưng, cụm 6, phường Điền Liêu, khu Nam, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
171. Phạm Thùy Dương, sinh ngày 11/11/1987 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: tầng 1 số 79-14, đường Đông Lai, cụm 6, phường Đường Hữu, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
172. Đỗ Thị Kim Cương, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 72, phố Phúc Ấu, cụm 18, phường Phúc Hưng, quận Sa Lư, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
173. Phạm Thị Lúy, sinh ngày 05/5/1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 12 số 29-272, đường Đại Bi, cụm 15, phường Điểu Tùng, quận Điểu Tùng, TP Cao Hùng
Giới tính: Nữ
174. Hà Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/4/1988 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 90-1, phố Dân Lợi, cụm 17, phường Dân An, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
175. Hoàng Thị Đào, sinh ngày 26/6/1983 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: số 29 ngõ 285, đường Vinh Dân, cụm 24, phường Trung Chính, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
176. Đào Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 05/9/1988 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 4 số 32-1, phố Hổ Lâm, cụm 18, phường Tư Dục, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
177. Phương Bế Muội, sinh ngày 11/10/1956 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: tầng 4 số 289, đường Tây Vân, cụm 23, phường Thành Châu, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
178. Bùi Thị Hồi, sinh ngày 06/10/1965 tại Thái Bình
Hiện trú tại: số 14 ngõ 67, phố Hà Thố, cụm 3, phường Hà An, quận Tây Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
179. Nguyễn Thanh Kiều, sinh ngày 27/12/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: tầng 4 số 182, đường Đài Ngũ, đoạn 2, cụm 27, phường Sùng Đức, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
180. Võ Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 05/5/1962 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 102, đường Tượng Sơn, cụm 8, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Thất, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
181. Nguyễn Thị Mây, sinh ngày 10/02/1986 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: tầng 4-4 số 46 ngõ 39, đường Trúc Lâm, cụm 8, phường Thượng Lâm, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
182. Dương Ngọc Thi, sinh ngày 16/4/1978 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 678, đường Phong Thế, cụm 2, phường Vạn Hưng, quận Thạch Cương, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
183. Cao Thị Hạnh, sinh ngày 10/6/1989 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: số 507-12, đường Thế Đông, cụm 13, phường Tấn Trang, quận Sa Lư, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
184. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12/02/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 108 Tam Thiệt, cụm 4, phường Tam Thiệt, quận Tân Thị, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
185. Lương Thị Hoàng, sinh ngày 24/10/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 9 ngõ 101, phố Vĩnh Thành, cụm 26, phường Công Quán, khu Tây, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
186. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 20/3/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 12 ngõ 31, phố Thiên Tuế, cụm 18, phường Đàm Để, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
187. Hà Thị Nga, sinh ngày 20/10/1979 tại Hải Dương
Hiện trú tại: tầng 10-4 số 80, đường Phục Hưng, cụm 17, phường Đông Sơn, quận Đào Viên, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
188. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 07/6/1990 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 191-10, đường Đông Quan, đoạn 3, cụm 10, phường Nam Thế, quận Hòa Bình, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
189. Nhan Thị Thúy Quyên, sinh ngày 24/6/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 46, phố Thế Lâm, cụm 10, phường Đông Tân, quận Đông Thế, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
190. Lìu A Nhục, sinh ngày 14/11/1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 148, đường Đông Lan, cụm 10, phường Hưng Long, quận Đông Thế, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
191. Lương Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 20/10/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 119, đường Văn Minh, cụm 15, phường Lạc Thiện, quận Quy Sơn, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
192. Chương Há Múi, sinh ngày 27/7/1967 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 3 số 19, đường Công Viên 1, cụm 25, phường Trung Hiếu, quận Tân Trang, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
193. Trần Thị Hoa, sinh ngày 06/4/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 32, đường Tam Nguyên, đoạn 2, cụm 2, thôn Phúc La, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
194. Phùng A Sám, sinh ngày 23/11/1981 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 8 số 58-5, đường Thanh Sơn, đoạn 1, cụm 12, phường Song Phượng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc
Giới tính: Nam
195. Nguyễn Trọng Hải, sinh ngày 04/02/1997 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: số 3 ngách 9 ngõ 186, đường Trung Sơn, cụm 10, phường Trúc Bắc, TP Trúc Bắc, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nam
196. Trần Thị Bé Năm, sinh ngày 15/7/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: tầng 8-3 số 33, phố Hồ Tiền, cụm 32, phường Kim Long, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
197. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 11/11/1988 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: số 32-1 Nam Thế Trang, cụm 12, phường Nam Thế, quận Đông Sơn, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
198. Trần Thu Hương, sinh ngày 10/7/1978 tại Hà Nam
Hiện trú tại: số 38-1 ngõ 188, đường Vĩnh Xuân Nam, cụm 33, phường Xuân Xã, quận Nam Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
199. Lê Thị Nụ, sinh ngày 26/8/1982 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: số 176, đường Tín Nghĩa, đoạn 2, cụm 5, phường Vĩnh Khang, quận Đại An, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
200. Trần Thị Thơm, sinh ngày 09/9/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 110, đường Đức Hưng, cụm 6, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
201. Lê Thị Bé, sinh ngày 26/12/1979 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 8 ngõ 11, phố Tân Phú 4, cụm 25, phường Tân Phú, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ
202. Phùng Cẩu Múi, sinh ngày 15/4/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 11, phố Vĩnh An, cụm 3, phường Vĩnh Hưng, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
203. Dư Minh Anh, sinh ngày 18/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 232-4, đường Hải Bân, cụm 7, phường Vũ Lộc, quận Thanh Thủy, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
204. Đỗ Thị Quỳnh, sinh ngày 05/10/1990 tại Hòa Bình
Hiện trú tại: tầng 2 số 30 ngõ 382, đường Trung Chính, cụm 16, phường Bách Hòa, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
205. Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 09/02/1986 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 4 số 2-1 ngách 14 ngõ 145, đường Trường An Tây, cụm 13, phường Kiến Công, quận Đại Đồng, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
206. Sơn Thị Điều, sinh ngày 23/01/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 2 ngõ Hạnh Phúc, phố Trung Sơn, cụm 7, phường Trung Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ
207. Lê Thị Phương Thùy, sinh ngày 19/01/1986 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 191 ngõ 237, đường Xương Bình, đoạn 5, cụm 17, phường Xã Nam, quận Thần Cương, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
208. Đoàn Thị Sương, sinh ngày 30/4/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 104-1, phố Quốc Thái, cụm 7, phường Quốc Thái, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
209. Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 17/7/1975 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: số 476, đường Phú Sơn, đoạn 3, cụm 6, phường Tháp Cước, quận Quan Âm, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
210. Phạm Thương Thu Thủy, sinh ngày 28/12/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 8 số 79 ngõ 648, đường Minh Hồ, cụm 8, phường Tử Kiều, khu Đông, TP Tân Trúc
Giới tính: Nữ
211. Ngô Thúy Oanh, sinh ngày 22/01/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 2 số 3 ngách 3 ngõ 58, phố Vĩnh Phúc, cụm 29, phường Vĩnh Phúc, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
212. Phùng Thị Tiện, sinh ngày 22/10/1983 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: tầng 7 số 24 ngõ 163, đường Diên Bình Bắc, đoạn 5, cụm 1 phường Hồ Lô, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
213. Phùng Lỷ Mùi, sinh ngày 13/01/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 7 ngõ 8, phố Tân Bắc, cụm 7, phường Hậu Trang, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
214. Hoàng Thị Thúy, sinh ngày 07/10/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 54 ngách 1 ngõ 278, đường Trọng Thanh, cụm 12, phường Tân Trung, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng
Giới tính: Nữ
215. Võ Thị Thúy Trâm, sinh ngày 09/10/1991 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 63-2 ngách 4 ngõ 86, đường Thái Sơn, cụm 10, phường Trách Quách, TP Nghi Lan, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
216. Nguyễn Đình Kính, sinh ngày 08/4/1984 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: số 6 ngách 6 ngõ 171, đường Ngưu Phố Bắc, cụm 6, phường Hổ Sơn, quận Hương Sơn, TP Tân Trúc
Giới tính: Nam
217. Hoàng Bảo Lâm, sinh ngày 15/7/2000 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 206, phố Lục Đổ 1, cụm 11, phường Lục Đổ, quận Thất Đổ, TP Cơ Long
Giới tính: Nam
218. Diệp Bích Loan, sinh ngày 24/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 7 ngõ 249, đường Tùng Sơn, cụm 20, phường Vĩnh Xuân, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
219. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 19/5/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 188, phố Lan Châu, cụm 23, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
220. Nguyễn Thị Thu Bê, sinh ngày 26/10/1987 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: tầng 10 số 54, phố Dân Sinh, cụm 20, phường Long Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
221. Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 02/6/1987 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 4 ngõ 123, phố Tam Phúc, cụm 6, phường Tam Phúc, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
222. Hoàng Thị Thơ, sinh ngày 07/5/1982 tại Thái Bình
Hiện trú tại: tầng 11 số 229, đường Dân Sinh, đoạn 2, cụm 1, phường Hoa Giang, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
223. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 12/12/1983 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: tầng 5 số 10 ngõ 93, đường Cát Lâm, cụm 17, phường Văn Hóa, quận Trung Lịch, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
224. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 24/7/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 11 ngõ 8, phố Hoa Viên Tân Thành, cụm 12, phường Minh Hồ, khu Đông, TP Tân Trúc
Giới tính: Nữ
225. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 27/10/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 6 ngách 2 ngõ 76, đường Sơn Cước, cụm 11, thôn Phúc Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
226. Phan Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/01/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 25 Trần Thổ Khanh, cụm 4, phường Mậu Trường, quận Tam Chi, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
227. Võ Thị Thúy Giang, sinh ngày 12/8/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: tầng 3 số 5 ngõ 40, phố Hổ Lâm, cụm 9, phường Tư Dục, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
228. Lê Thị Diệu Hiền, sinh ngày 02/10/1991 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 32 ngõ 96, đường Diên Bình Bắc, đoạn 8, cụm 6, phường Phú Châu, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
229. Mai Thị Thúy Hằng, sinh ngày 29/5/1980 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 41-2 Cam Cước, cụm 7, phường Trường Nguyên, quận Song Khê, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
230. Vòng Mỹ Khình, sinh ngày 01/01/1986 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: số 11 ngõ 391, đường Diên Bình, đoạn 1, cụm 7, phường Nam Thế, khu Bắc, TP Tân Trúc
Giới tính: Nữ
231. Lê Thị Hương Lợi, sinh ngày 24/02/1984 tại Nghệ An
Hiện trú tại: số 2-15 Sơn Tông Liên, cụm 1, thôn Bắc Lý, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ
232. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 02/7/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 362-5 Trung Hưng Lĩnh, cụm 13, phường Trung Hưng, quận Tân Xã, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
233. Hà Bích Thủy, sinh ngày 19/02/1979 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: tầng 3 số 26 ngách 13 ngõ 82, phố Xương Bình, cụm 7, phường Xương Tín, quận Tân Trung, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
234. Phùng Mộng Thùy, sinh ngày 04/02/1985 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: tầng 2 số 382, đường Tây Viên, đoạn 2, cụm 25, phường Hòa Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
235. Trần Ngọc Phương, sinh ngày 19/02/1983 tại Cà Mau
Hiện trú tại: số 29-4 ngõ Oanh Minh 1, đường Đào Oanh, cụm 5, phường Đại Minh, TP Bát Đức, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ
236. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 10/02/1989 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 3 số 16 ngõ 48, phố Tam Phúc, cụm 23, phường Tam Phúc, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
237. Lê Thị Kim Thúy, sinh ngày 09/02/1999 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: số 242, đường Thiên Tử Liêu, cụm 004, thôn Quan Thuận, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
238. Lê Thùy Dương, sinh ngày 06/6/2000 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: số 242, đường Thiên Tử Liêu, cụm 004, thôn Quan Thuận, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
239. Nguyễn Thị Thép, sinh ngày 26/6/1979 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 1-3 ngõ phố Bát Đức, cụm 5, làng Thành Đức, khu Tân Trang, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
240. Đỗ Thị Kim Thủy, sinh ngày 14/5/1979 tại Long An
Hiện trú tại: số 49, phố Đăng Bình, cụm 22, làng Bản Dương, khu Tam Dân, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
241. Nguyễn Thị Mụi, sinh ngày 25/12/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 228/12 ngõ Thanh Tiễn, cụm 16, làng Tiền Tiễn, thị trấn Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
242. Dư Huệ Nghi, sinh ngày 29/3/1973 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 10 đường Tân Kiệm Trang, cụm 007, phường Công Khu quận Hậu Phường, Đài Trung
Giới tính: Nữ
243. Nguyễn Thị Mỹ Hương, sinh ngày 08/10/1991 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 52 ngõ 182, đường Cửu Sơn Nhị, cụm 010, phường Bảo Sơn, khu Cửu Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
244. Vương Thị Phượng, sinh ngày 18/9/1984 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 201, cụm 8, thôn Giới Thọ, làng Nam Cần, huyện Liên Giang
Giới tính: Nữ
245. Lê Thị Thúy, sinh ngày 19/8/1986 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 24/26, đường Tịnh Liêu cụm 016, thôn Liêu Đỉnh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
246. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 21/9/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 475, đường Tinh Hà, cụm 008, phường Lộc Phong, khu Sa Lộc, Đài Trung
Giới tính: Nữ
247. Đặng Thị Kim Hoa, sinh ngày 23/8/1975 tại An Giang
Hiện trú tại: số 14/10, ngõ Tây Đồn Nam Nhất, cụm 014, phường Tây Đồn, khu Tây Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
248. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 11/12/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 11, đường Trung Ương Nam, cụm 002, phường Vĩnh Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
249. Ngô Thị Thương, sinh ngày 13/11/1990 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 6/38 đường Trung Hưng, cụm 013, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, Đình Đông
Giới tính: Nữ
250. Lê Thị Cẩm Thành, sinh ngày 26/11/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: lầu 16, số 430/1 đường Bảo Khánh, cụm 004, phường Đoan Khánh, Đào Viên
Giới tính: Nữ
251. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 11/3/1984 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: số 70 đường Trang Kính, cụm 015, phường Hương Sơn, khu Hương Sơn, Tân Trúc
Giới tính: Nữ
252. Hoàng Thị Thi, sinh ngày 27/02/1962 tại Quảng Trị
Hiện trú tại: lầu 2, số 58 ngõ 46, đường Hải Công, cụm 012, phường Vĩnh Thanh, khu Tả Doanh, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
253. Lê Thị Chuyên, sinh ngày 10/6/1982 tại Thái Bình
Hiện trú tại: số 12/1, đường Nam Hưng, phường Hưng Nam, thị trấn Hổ Vỹ, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
254. Hoàng Thị Hải, sinh ngày 18/9/1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 37, đường Hoa Hưng, cụm 010, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, Vân Lâm
Giới tính: Nữ
255. Tưởng Thị Kim Xuân, sinh ngày 20/02/1974 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 13, công địa, cụm 004, phường Lão Mai, khu Thạch Môn, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
256. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/4/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 6 ngõ 26 hẻm 805 đường Ngũ Quang, cụm 012, phường Quang Minh, khu Ô Nhật, Đài Trung
Giới tính: Nữ
257. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 12/02/1978 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 13, đường Khê Nam, cụm 002, thôn Văn Đức, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
258. Vũ Thị Năm, sinh ngày 25/7/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: lầu 2, số 82/2 đường Đại Đông, cụm 010, phường Nhân Dũng, khu Sĩ Lâm, Đài Bắc
Giới tính: Nữ
259. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 19/8/1989 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 690 đoạn 3 đường Phượng Cang, cụm 007, phường Tôn Nghĩa, tp Trúc Bắc, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
260. Trần Thị Hương Trầm, sinh ngày 03/7/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 12, ngõ 380, đường Trường An, cụm 007, thôn Trường An, xã Hồ Khẩu, Tân Trúc
Giới tính: Nữ
261. Vòng Bích Khuầng, sinh ngày 04/9/1983 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: số 1, đường Bắc Trường, cụm 002, phường Bắc Hưng, khu Bắc Đồn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
262. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 10/4, ngõ 132 đường Tùng Cương, cụm 004, phường Cao Tùng, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
263. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 03/01/1971 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 4 ngách 25 ngõ 197 đường Nguyên Hóa, cụm 021, phường Trung Ương, khu Chung Lệ, Đào Viên
Giới tính: Nữ
264. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 25/10/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 155 đường Trúc Vòng, cụm 024, phường Trúc Vòng, khu Cương Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
265. Phạm Thị Trong, sinh ngày 24/3/1988 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 202/36, đường Kiến Long, cụm 002, thôn Xã Bì, làng Vạn Đan, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
266. Võ Thị Ngọc Lan, sinh ngày 26/11/1974 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: số 15 ngõ 308 đường Công Quán cụm 020, phường Kỳ Nham, khu Bắc Đầu, Đài Bắc
Giới tính: Nữ
267. Lê Thị Hoa Sen, sinh ngày 20/10/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 40/3/3/5f đoạn 2 đường Chí Viễn 1, cụm 010, phường Vinh Quang, khu Bắc Đầu, Đài Bắc
Giới tính: Nữ
268. Lâm Thị Ngọc Tú, sinh ngày 19/10/1979 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 54 đường Cảng Biên, cụm 011, thôn Phong Cảng, xã Phòng Sơn, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
269. Phùng Thị Bé Năm, sinh ngày 01/11/1982 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 152, đường Bát Đức Nhị, cụm 009, phường Ngũ Hòa, khu Nhân Võ, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
270. Nguyễn Xuân Lý, sinh ngày 30/10/1996 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 33 đường Trúc Lâm, cụm 007, phường Phục Hưng, khu Vĩnh Hòa, Tân Bắc
Giới tính: Nam
271. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 19/3/1974 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 16, ngõ 1 hẻm 17, đường Trung Sơn, cụm 14, phường Cát Lâm, thị trấn Cát Lâm, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
272. Ngô Thị Hồng Phương, sinh ngày 02/9/1978 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 17 Phục Đỉnh Kim, cụm 009, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
273. Nguyễn Thị Xuân Trinh, sinh ngày 11/5/1975 tại An Giang
Hiện trú tại: số 1, ngõ Văn Sơn Nam, cụm 002 phường Bảo Sơn, khu Nam Đôn, Đài Trung
Giới tính: Nữ
274. Trần Thị Hồng Lam, sinh ngày 20/7/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 82/5, đường Dục Anh, cụm 005, phường Lạc Thành, khu Đông, Đài Trung
Giới tính: Nữ
275. Trần Thị Hồng Khoa, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 33 ngõ 40 đoạn 1 đường Quang Dục, cụm 001, phường Sa Tử, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
276. Lê Thị Vân Anh, sinh ngày 16/01/1988 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại: số 7 ngõ 2 hẻm 165 đường Tinh Cung Tam, cụm 002, phường Tỉnh Cung, khu Nam, Đài Nam
Giới tính: Nữ
277. Lê Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 26/7/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 76 ngõ 311, đường Loa Dương, cụm 007, phường Đại Đạo, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
278. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/12/1975 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 27 đường Dân Chủ, cụm 018, phương Lê Sơn, khu Hòa Bình, Đài Trung
Giới tính: Nữ
279. Nguyễn Thị Yến Ngọc, sinh ngày 16/3/1986 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 35-8 khê Thổ Liêu, cụm 10 làng Tân Phục, khu Tây Cảng, Đài Nam
Giới tính: Nữ
280. Châu Hồng Nguyên, sinh ngày 01/01/1989 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 61, lầu 3, phố Quảng Tam, cụm 6, làng Tân Cao, Thái Bình, Đài Trung
Giới tính: Nữ
281. Lê Cẩm Nhành, sinh ngày 15/8/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 322 đường Hạp Thủy, cụm 13 thôn Bảo Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
282. Bùi Thị Thu Khanh, sinh ngày 25/6/1989 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 41-18 đường Huỳnh Thố, cụm 15, làng Lưu Cầu, khu Đại Liêu, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
283. Lê Thị Lẹ, sinh ngày 07/5/1981 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: lầu 13/1 số 26, ngõ 146, đường Công Học, cụm 16, làng Nam Hòa, khu Nam, Đài Trung
Giới tính: Nữ
284. Đoàn Nguyễn Tích Hạo, sinh ngày 28/01/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 12, ngõ 186, đường Trung Hòa, cụm 28, phường Trung Cảng, khu Tân Trang, Tân Bắc
Giới tính: Nam
285. Lý Bội Quỳnh, sinh ngày 16/7/1952 tại An Giang
Hiện trú tại: số 89/4 đường Trung Công Ba, cụm 12, phường Phúc Hòa, khu Tứ Xuyên, Đài Trung
Giới tính: Nữ
286. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 16/6/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 231 đường Cảng Đông, cụm 9, làng Dã Liễu, khu Vạn Lý, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
287. Trần Thị Ngọc Vân, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 2/4 đường Quang Hoa, cụm 1, thôn Tân Trang, làng Bia Đầu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
288. Nguyễn Thị Nụ, sinh ngày 27/10/1990 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: lầu 8/1 số 217 đường Hướng Vinh, cụm 8, phường Bắc Vinh, khu Tây, Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
289. Trần Thị Vân, sinh ngày 10/6/1970 tại Nghệ An
Hiện trú tại: tầng 4, số 124, hẻm 31 ngõ 228, đoạn 2, đường Tịch Vạn, phường Công Bắc, khu Tịch Trị, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
290. Phạm Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/3/1989 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 44, ngõ 415 đường Vĩnh An, cụm 28, thôn Thanh Cấu, làng Đông Sơn, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
291. Phạm Thị Lan Anh, sinh ngày 16/6/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: tầng 4, số 18 ngõ 129, đường Trung Sơn, đoạn 1, cụm 14, làng Bia Đầu, khu Bát Lý, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
292. Đỗ Thị Sáng, sinh ngày 18/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: tầng 5, số 188, đường Quốc Khánh, cụm 10, phường Long Ân, khu Tam Hiệp, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
293. Ngô Thị Làn, sinh ngày 12/12/1974 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 92 đường Cao Thiết Nam đoạn 6, cụm 1, phường Đầu Châu, khu Tân Ốc, Đào Viên
Giới tính: Nữ
294. Huỳnh Thị Thủy Tiên, sinh ngày 14/10/1978 tại Long An
Hiện trú tại: số 492/22, đường Viên Tập đoạn 2, cụm 18, làng Đại Nghiêu, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
295. Trần Thị Ngọc Nhanh, sinh ngày 06/4/1985 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 720/29/12 đường Đại Học 26, cụm 4, phường Lam Điền, khu Nam Tử, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
296. Vũ Thị Ngọc Mai, sinh ngày 24/5/1978 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 15 ngõ 36, đường Hòa Bình Nhất, cụm 10, phường Nam Đức, khu Linh Nha, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
297. Phạm Thị Kim Hằng, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 95/5 đường Trung Hiếu, cụm 5, thôn Nam Liên, làng A Liên, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
298. Thái Thị Hiền, sinh ngày 01/02/1980 tại Nghệ An
Hiện trú tại: tầng 2, số 236, đường Thái Long đoạn 2, khu Thái Sơn, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
299. Hồng Chôi Lìn, sinh ngày 21/01/1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 8, đường Tân Kết Trang, cụm 23, thôn Phố Lai, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
300. Tẩy Thị Huệ, sinh ngày 13/12/1980 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 15/1 ngõ Kim Thiên, cụm 2, thôn Đại Lâm, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ
301. Đặng Như Liên, sinh ngày 01/01/1981 tại An Giang
Hiện trú tại: số 87/4 đường Nội Loan, cụm 9, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
302. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1981 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 611/18 ngõ 418, đường Cảnh Tân, cụm 24, phường Hưng Nam, khu Trung Hòa, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
303. Phạm Ngọc Lan, sinh ngày 25/6/1984 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 126, ngõ 245, đường Hưng Khang, cụm 17, phường Hưng Khang, khu Thái Bình, Đài Trung
Giới tính: Nữ
304. Đỗ Thị Ảnh, sinh ngày 24/3/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 286/1 đường Sùng Vũ, cụm 31, làng Đàm Cấn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
305. Lê Thị Luyến, sinh ngày 06/02/1988 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 93 ngõ Thuận Hòa, đường Phong Phú, cụm 3, xã Thạch Cương, Đài Trung
Giới tính: Nữ
306. Nguyễn Thị Mỹ An, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 421 đường Đại Lý, cụm 8, phường Đại Lý, khu Đại Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
307. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 16/12/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 59, ngõ 13 hẻm 192, đường Kiến Quốc đoạn 2, cụm 6, làng Văn Anh, khu Phượng Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
308. Ngô Thị Quyên, sinh ngày 13/02/1988 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 3 ngõ 21 hẻm 97 đường Tư Nguyên, cụm 2, làng Đại Chính, khu Bát Đức, Đào Viên
Giới tính: Nữ
309. Trần Mỹ Duyên, sinh ngày 11/3/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 79 phố Bảo Đức, cụm 27, làng Trung Trang, khu Đại Liêu, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
310. Thù Bảo Linh, sinh ngày 15/6/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 659/248, đường Đại Nhiên, cụm 12, phường Đại Minh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
311. Lâm Thị Lài, sinh ngày 25/6/1991 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 26, đường Cảng Biên, cụm 7, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
312. Mai Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/12/1990 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 11/12 đường Vĩ Xã Trang, cụm 11, phường Công Quản, khu Hậu Lý, Đài Trung
Giới tính: Nữ
313. Phạm Thị Hồng Mao, sinh ngày 02/7/1992 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 1/11 ngõ Tân Thố, đường Hải Phong, cụm 11, làng Phan Bà, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
314. Lý Thị Kiều, sinh ngày 22/6/1984 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 223, đường Tự Do, cụm 7, làng Phù Phong, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
315. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 05/4/1985 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 36/2, ngõ 136 đường Trung Quốc đoạn 2, cụm 16, làng Nội Định, khu Trung Lịch, Đào Viên
Giới tính: Nữ
316. Võ Thị Dung Em, sinh ngày 18/02/1981 tại Long An
Hiện trú tại: số 339, đường Dân Quyền, cụm 16, làng Đạm Cấu, khu Bắc, Đài Trung
Giới tính: Nữ
317. Trịnh Thị Khánh Ngân, sinh ngày 23/01/1980 tại An Giang
Hiện trú tại: số 28 đường Trường Lạc, cụm 3, phường Trường Thái, khu Tam Trùng, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
318. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 02/6/1980 tại Nam Định
Hiện trú tại: số 70, đường Phúc Châu 2, cụm 7, làng Phúc Dân, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ
319. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 16/8/1974 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: số 274/3, đường Dân Quyền, cụm 19, phường Dân An, khu Bản Kiều, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
320. Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 04/7/1981 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: số 1-1, ngõ 6, đường Lâm Thâm, cụm 25, làng Kiến Quốc, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên
Giới tính: Nam
321. Lê Ngọc Hiền, sinh ngày 22/6/1976 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 29, phố Trường Hưng 1, cụm 37, phường Thái Tử, quận Nhân Đức, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
322. Tạ Thị Út, sinh ngày 15/4/1980 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: tầng 2 số 267, đường An Khang, đoạn 3, cụm 9, phường Song Thành, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
323. Đặng Thị Ngọc Tiền, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 23 ngõ 810, đường Vạn Thọ, đoạn 2, cụm 18, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ
324. Trần Thị Tuyết Trang, sinh ngày 24/01/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 17-13 Ma Bố Thụ Bào, cụm 2, thôn Thủy Sát, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
325. Phạm Hoàng Cẩm Linh, sinh ngày 03/3/1979 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 30 ngõ 364, phố Ngô Hưng, cụm 11, phường Huệ An, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
326. Trương Ngọc Vẹn, sinh ngày 30/4/1984 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 28 ngách 62 ngõ 22, đường Văn Đức, cụm 4, phường Thụy Dương, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
327. Nguyễn Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 27/8/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 11 ngõ Tân Kiến, phố Trung Hòa, cụm 7, phường Khai Minh, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
328. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 12/12/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 1, đường Vĩnh Luân, cụm 8, thôn Luân Tử, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
329. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/12/1984 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 4-6 ngõ 76, đường Thực Tiễn, cụm 6, phường Hòa Điều, TP Chương Hóa, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
330. Nguyễn Thị Thùy Sinh, sinh ngày 06/12/1969 tại Bình Dương
Hiện trú tại: tầng 3 số 3 ngõ 174, đường Phúc Hoa, cụm 18, phường Lan Hưng, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
331. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 09/11/1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại: tầng 5-1 số 26-1, phố Lan Châu 2, cụm 12, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
332. Hà Đức Thường, sinh ngày 28/3/1984 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: số 8 ngách 18 ngõ 15, phố Thành Công, cụm 7, phường Thánh Phúc, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
333. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 24/9/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: tầng 2 số 4 ngách 1 ngõ 23, phố Dân Tộc 6, cụm 9, phường Bắc Phong, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
334. Liêu Ngọc Đào, sinh ngày 20/12/1985 tại Cà Mau
Hiện trú tại: số 43 ngách 22 ngõ 119, đường Trúc Lâm, cụm 13, phường Quế Lâm, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
335. Phan Thị Hiền, sinh ngày 08/9/1988 tại Lạng Sơn
Hiện trú tại: số 79, đường Trung Kính, đoạn 1, cụm 10, thôn Nhân Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
336. Loọc Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 20/7/1977 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: số 1-10 Hứa Trung Doanh, cụm 1, phường Trung Vinh, quận An Định, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
337. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 23/11/1972 tại Hải Dương
Hiện trú tại: tầng 2 số 21-1 ngõ 249, phố Tuân Hiền, cụm 8, phường Lập Hiền, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
338. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 05/11/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 95-2, đường Đại Liêu, cụm 2, phường Thượng Thiên, quận Thụy Phương, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
339. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 04/8/1968 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại: tầng 3 số 127, đường Sùng Đức, cụm 23, phường Gia Nhân, quận An Lạc, TP Cơ Long
Giới tính: Nữ
340. Lìu Sỳ Lầy, sinh ngày 06/6/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 2 số 23 ngách 1 ngõ 94, phố Đại Trực, cụm 5, phường Đại Trực, quận Trung Sơn, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
341. Phạm Hồng Yến, sinh ngày 01/01/1987 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: tầng 2 số 7 ngách 61 ngõ 128, đường Tam Dân, cụm 7, phường Bảo Tân, quận Lô Châu, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
342. Nguyễn Phúc Mỹ, sinh ngày 16/8/1990 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: tầng 11 số 18 ngõ 303, đường Trung Sơn, đoạn 2, cụm 9, phường Cựu Thành, quận Bát Lý, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
343. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 14/6/1984 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 7 ngõ 475, đường Chương Viên, đoạn 1, cụm 9, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
344. Đỗ Thị Tuyết Biết, sinh ngày 17/02/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: tầng 4-2 số 11 ngách 8 ngõ 44, đường Tiền Thôn, cụm 11, phường Đại Phong, quận Đại Nhã, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
345. Xỉn Mỹ Cảnh, sinh ngày 12/5/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 7 ngõ 184, đường Phượng Lâm 1, cụm 21, phường Chiêu Minh, quận Đại Liên, TP Cao Hùng
Giới tính: Nữ
346. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 16/12/1982 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 31 ngõ 276, đường Trường An, cụm 6, phường Trường An, TP Đấu Lục, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
347. Đào Thị Minh, sinh ngày 10/10/1962 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: số 5-5, cụm 1, thôn Đại Bình, xã Cử Quang, huyện Liêu Giang, Phúc Kiến
Giới tính: Nữ
348. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 24/5/1985 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: số 187, phố Phong Thuận, cụm 2, phường Phong Vinh, quận Nam Đồn, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
349. Vũ Thị Kim Dung, sinh ngày 09/5/1978 tại Hà Nội
Hiện trú tại: tầng 12 số 45, đường Bảo Trung, cụm 4, phường Bảo Hưng, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
350. Nguyễn Thị Thuấn, sinh ngày 29/10/1972 tại Thái Bình
Hiện trú tại: số 97, đường Kiến Quốc, cụm 20, phường Kiến Lâm, quận Long Đàm, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
351. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 18/11/1983 tại An Giang
Hiện trú tại: tầng 2-4 số 94, đường Hậu Sinh, cụm 17, phường Trường Hưng, quận Lô Trúc, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
352. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 22/12/1976 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: số 95, đường Quốc Quang, đoạn 2, cụm 34, phường Tân Lý, quận Đại Lý, TP Đài Trung
Giới tính: Nữ
353. Vũ Thị Nhung, sinh ngày 22/01/1989 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: số 17-2 ngõ 4, phố Thái Hòa, cụm 12, phường Quảng Tân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
354. Võ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 01/02/1989 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: số 21 ngõ 145, đường Chí Thiện, cụm 6, phường Thượng Quản, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
355. Lê Thị Đẹp, sinh ngày 30/6/1978 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: tầng 3 số 8, đường Nhân Đức, cụm 24, phường Phúc Hưng, quận Thái Sơn, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
356. Phan Thị Kiều Phương, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 3 số 30-2, đường Thụ Tân, cụm 27, phường Bảo An, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
357. Đỗ Thị Phương Dung, sinh ngày 09/8/1978 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: số 17 ngõ 255, đường Tường Hỷ, cụm 23, thôn Hồ Khẩu, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
358. Lù Sầu Lin, sinh ngày 28/6/1980 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 61, đường Nhân Ái, cụm 9, phường Thành Công, TP Chương Hóa
Giới tính: Nữ
359. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 17/4/1975 tại Bến Tre
Hiện trú tại: số 1 ngõ 4, phố Tam Dân, cụm 20, phường Vĩnh Cát, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
360. Vòng Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 23/12/2001 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: tầng 5-7 số 145, đường Trung Sơn, đoạn 1, cụm 16, phường Tân Quần, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ
361. Nguyễn Đức Linh, sinh ngày 27/9/2001 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: số 95, đường Quốc Quang, đoạn 2, cụm 34, phường Tân Lý, quận Đại Lý, TP Đài Trung
Giới tính: Nam
362. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 16/01/1986 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: số 9, ngách 105, ngõ 533 đường An Hòa đoạn 4, cụm 21, phường Châu Nam, khu An Nam, Đài Nam
Giới tính: Nữ
363. Trần Thị Vân, sinh ngày 09/02/1982 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 21 ngõ 120 đường Cương Sơn Bắc, cụm 14, phường Vũ Hán, khu Phụng Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
364. Kim Thị Hạnh, sinh ngày 15/8/1985 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 7/2, ngõ 3, đường Thành Công, cụm 7, thôn Điền Thố, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
365. Trịnh Xuân Em, sinh ngày 09/9/1986 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: số 22, ngách 13, ngõ 7, đường Trung Hòa Đông đoạn 2, cụm 3, phường Đông Thánh, khu Đông, Đài Nam
Giới tính: Nữ
366. Đỗ Thị Giang, sinh ngày 23/4/1980 tại Hải Dương
Hiện trú tại: tầng 3, số 220, đường Kiến Quốc Nam đoạn 1, cụm 18, phường Tôn Luân, khu Nam, Đài Trung
Giới tính: Nữ
367. Chìu Sám Múi, sinh ngày 07/4/1979 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 1, ngõ 66, đường Trung Sơn, cụm 7, thôn Long Sơn, xã Phương Liên, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
368. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 21/6/1990 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 96, đường Đỉnh Tam Trang, cụm 3, phường Dương Thố, khu Thanh Thủy, Đài Trung
Giới tính: Nữ
369. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 08/10/1989 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 4, ngõ 26, đường Quốc Trung, cụm 4, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
370. Trần Thị Dũng, sinh ngày 10/01/1984 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: số 5, ngõ 149, đường Gia Hưng, cụm 26, phường Gia Hưng, khu Cương Sơn, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
371. Ngô Thị Duyên, sinh ngày 16/7/1992 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 9, ngõ 387 đường Tây Viên, cụm 1, phường Diền Tiền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
372. Hồ Và Cú, sinh ngày 06/11/1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: số 29, ngõ 167, đường Đại Tân, cụm 7, phường Đại Tân, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
373. Huỳnh Thị Hà, sinh ngày 22/8/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: số 7, đường Ngũ Thập Hộ, cụm 13, thôn Long Điền, xã Lộc Dã, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
374. Phan Thị Tú Lệ, sinh ngày 18/8/1989 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 3, đường Tứ Cổ, cụm 17, thôn Cung Quán, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
375. Lê Kiều Diễm, sinh ngày 19/7/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 76, đường Thành Công, cụm 24, phường Trung Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ
376. Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 9 Phụng Lê Viên, cụm 11, thôn Cẩm Viên, xã Trì Thượng, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ
377. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 07/3/1975 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: số 41, đường Trung Hưng, cụm 13, phường Sơn Hưng, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ
378. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 19/02/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 72 đường Phú Đông, cụm 7, thôn Quản Đông, xã Công Quản, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
379. Lương Gia Thái, sinh ngày 01/6/1968 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: số 503, đường An Trung đoạn 5, cụm 3, phường Hiển Cung, khu An Nam, Đài Nam
Giới tính: Nam
380. Đỗ Tiến Phan, sinh ngày 19/9/1998 tại Hải Dương
Hiện trú tại: số 9, đường Cao Thiết Nam đoạn 6, cụm 1, phường Đầu Châu, khu Tân Ốc, Đào Viên
Giới tính: Nam
381. Nguyễn Thanh Nhanh, sinh ngày 08/6/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 26 đường Miêu Phong, cụm 13, làng Miêu Phong, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
382. Huỳnh Thị Cẩm Linh, sinh ngày 07/02/1988 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 15 Tiểu Tây Môn, cụm 14, làng Châu Sa, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến
Giới tính: Nữ
383. Trần Thị Bích Duyên, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: số 125-5 Khách Trang, cụm 9, làng Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
384. Phan Thị Ngọc Xuyến, sinh ngày 06/8/1987 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: số 18, ngõ 184, đường Du Viên đoạn 2, cụm 8, thôn Tự Cường, làng Đại Thổ, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ
385. Trần Thị Diệl, sinh ngày 03/02/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 107/2 ngõ 702 đường An Trung đoạn 1, cụm 19, phường Phượng Hoàng, khu An Nam, Đài Nam
Giới tính: Nữ
386. Trương Thụy Phương Huyền, sinh ngày 15/01/1989 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 51/1 đường Bình Hải, cụm 9, phường Tân Đạt, khu Lộ Trúc, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
387. Lê Thị Nhạn, sinh ngày 15/01/1981 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: số 21, đường Viên Lộc đoạn 1, cụm 1, thôn Giác Thụ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
388. Nguyễn Thị Sữa, sinh ngày 15/01/1972 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 47, đường Đồng Lạc, cụm 13, phường Cường Quốc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ
389. Đinh Thị Giang, sinh ngày 10/3/1982 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: số 20 ngõ 492 đường Tạ Doanh Đại, cụm 12, phường Miêu Bắc, khu Tạ Doanh, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
390. Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 18/4/1980 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 30 đường Bắc Đoạn, cụm 9, phường Nhân Ái, khu Diễm Trình, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
391. Trần Thị Huế Châu, sinh ngày 17/10/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 9, ngõ Bào Ba, cụm 7, làng Đại Bổ, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ
392. Lê Thị Nào, sinh ngày 01/6/1979 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 37 ngõ 301 đường Trung Sơn đoạn 1, cụm 14, thôn Hồ Đông, khu Hồ Nội, Cao Hùng
Giới tính: Nữ
393. Đỗ Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 10/02/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: số 1-3 đường Trang Kính, cụm 7, phường Phúc Tường, khu Trung Hòa, Tân Bắc
Giới tính: Nữ
394. Lâm Thị Tuyết Trang, sinh ngày 21/12/1988 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 71-5 Dương Tử, cụm 4, phường Phong Vinh, quận Tân Hóa, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
395. Nguyễn Thị Ghi, sinh ngày 05/11/1977 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: số 21 ngõ 46, đường Bảo Kiến, cụm 4, phường An Hòa, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
396. Đỗ Thị Cẩm Xuân, sinh ngày 17/3/1982 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: tầng 4 số 3 ngách 17 ngõ 328, đường Vĩnh An Nam, đoạn 2, cụm 19, phường Vĩnh Khang, quận Lô Châu, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
397. Nguyễn Thị Triệu, sinh ngày 08/9/1990 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: số 5 ngách 1 ngõ 167, đường Trung Hoa, cụm 3, phường Đỉnh Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ
398. Nguyễn Kim Hằng, sinh ngày 12/3/1991 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: tầng 4 số 621, đường Tùng Sơn, cụm 3, phường Tùng Quang, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc
Giới tính: Nữ
399. Phạm Thị Mộng Thu, sinh ngày 08/02/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 29 Hồ Tử Nội, cụm 11, thôn Khê Cân, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ
400. Hoàng Thị Bích Ngợi, sinh ngày 21/3/1986 tại Nam Định
Hiện trú tại: tầng 7 số 8 ngõ 25, phố Kiến An, cụm 27, phường Kiến An, quận Tân Trang, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
401. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 06/7/1984 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: tầng 14 số 2 ngõ 133, Đại Đạo Tân Bắc, đoạn 1, cụm 31, phường Quang Dương, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc
Giới tính: Nữ
402. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 25/11/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: tầng 7-2 số 152, phố Kiện Khang 3, cụm 27, phường Quốc Bình, quận An Bình, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
403. Nguyễn Thị Hưởng, sinh ngày 25/8/1985 tại Yên Bái
Hiện trú tại: số 33-1, đường Tân Sinh 3, cụm 4, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc
Giới tính: Nữ
404. Tô Thị Luyến, sinh ngày 15/9/1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: số 11 ngách 178 ngõ 2, đường Phúc Sơn 1, cụm 25, phường Nghị Hòa, quận Đại Khê, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
405. Lê Thị Diễm Phương, sinh ngày 02/4/1991 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số 157, đường Khai Nguyên, cụm 1, phường Tân Đông, quận Tân Doanh, TP Đài Nam
Giới tính: Nữ
406. Phạm Thị Phương Linh, sinh ngày 06/7/1975 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: tầng 15-3 số 22 ngõ 62, đường Tân Quang, cụm 15, phường Ý Thành, quận Linh Nhã, TP Cao Hùng
Giới tính: Nữ
407. Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/7/1969 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: số 5 ngõ 300, đường Trung Hưng Bắc, cụm 9, phường Tân Sinh, quận Tân Thất, TP Đào Viên
Giới tính: Nữ
408. Trần Văn Quân, sinh ngày 18/3/1996 tại Hà Nội
Hiện trú tại: số 10 ngõ 141, phố Danh Hồ, khóm 22, phường Loan Nội, quận Nhân Vũ, TP Cao Hùng.
Giới tính: Nam

 
 

thuộc tính Quyết định 452/QĐ-CTN

Quyết định 452/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:452/QĐ-CTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Sang
Ngày ban hành:10/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 452/QĐ-CTN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi