Quyết định 426/QĐ-BTP 2023 thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 426/QĐ-BTP

Quyết định 426/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:426/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:22/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Đề án về truyền thông quyền con người ở Việt Nam

Ngày 22/3/2023, Bộ Tư Pháp đã ra Quyết định 426/QĐ-BTP của về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

Theo đó, 03 Kế hoạch của Bộ Tư pháp được đưa ra nhằm thực hiện các Đề án năm 2023 như sau: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Cụ thể, đối với Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” thực hiện các nội dung là: xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn về quyền con người, trọng tâm là Công ước quốc tế về các quyền dân sự; xây dựng tài liệu, ấn phẩm, nội dung truyền thông về kết quả thực hiện Công ước ICCPR; báo cáo quốc gia lần thứ 4 thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam trước Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 426/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 426/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án  về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn;

Căn cứ Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp trong việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-BTP ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án năm 2023: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,    Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTg Trần Lưu Quang (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ Ngoại giao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” năm 2023 của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________________

         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp được giao chủ trì theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 (sau đây gọi là Đề án).

b) Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án ban hành tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án và Quyết định số 2316/QĐ-BTP ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án.

b) Xác định rõ từng nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, kết quả đầu ra và trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch; Tăng cường lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án được ban hành.

1.2. Tham mưu lồng ghép xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

2. Xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Cơ quan/đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế).

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông được biên soạn, phát hành.

3. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, nội dung truyền thông về kết quả thực hiện Công ước ICCPR; báo cáo quốc gia lần thứ 4 thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam trước Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật quốc tế.

b) Cơ quan/đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Hợp tác quốc tế; Viện Khoa học pháp lý; Trường Đại học Luật Hà Nội).

c) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, sản phẩm truyền thông được xây dựng và phát hành.

4. Tổ chức các hội nghị tập huấn về quyền con người, trọng tâm là Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

4.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ Tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật quốc tế.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Tổ chức cán bộ; Học viện Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Hội nghị quán triệt, phổ biến được tổ chức.

4.2. Tổ chức các Hội nghị tập huấn về quyền con người cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế; Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức.

4.3. Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức ở trung ương tham mưu hoạch định chính sách, xây dựng thể chế

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội; Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức.

5. Tổ chức các Hội thảo, xây dựng các đề tài, đề án, thực hiện các báo cáo nghiên cứu so sánh về chế định quyền con người trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đề xuất hướng hoàn thiện

a) Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trường Đại học Luật Hà Nội; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo được tổ chức, đề tài, đề án được nghiên cứu, đề xuất.

6. Tổ chức trao đổi thông tin với các đối tác quốc tế về cơ chế bảo vệ quyền con người, hoạt động bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi các Công ước của Liên hợp quốc về quyền con người

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật quốc tế.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các cuộc trao đổi, bảo vệ báo cáo; các Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, đoàn công tác nước ngoài được thực hiện.

7. Công bố, cập nhật thông tin về kết quả triển khai thực hiện quyền con người thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các sản phẩm truyền thông được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, Cổng/trang thông tin điện tử…).

8. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện truyền thông về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các sản phẩm truyền thông được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh truyền hình, báo giấy, báo điện tử, Cổng/trang thông tin điện tử…).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1079/QĐ-TTg trong các năm tiếp theo.

b) Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai và thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

- Lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch – Tài chính hoặc Văn phòng Bộ (đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên) để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và mục 12 Phần VII Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

b) Cục Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định pháp luật./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 của Bộ Tư pháp

(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi là Đề án); Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của y ban chống tra tấn.

- Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-TTg, Quyết định số 87/QĐ-TTg, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp;

- Các hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện;

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

a) Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2023; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I/2023.

Sản phẩm: Kế hoạch của Bộ Tư pháp được ban hành; kiểm tra việc thực hiện Đề án được lồng ghép trong hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

b) Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2023.

Sản phẩm: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án được ban hành.

  2. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023.

Sản phẩm: Tài liệu (hỏi đáp pháp luật, tiểu phẩm pháp luật, chuyên đề, tờ gấp, tin bài…) được xây dựng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia hoặc Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

3. Truyền thông phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên phương tiện thông tin đại chúng

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các cơ quan báo, đài.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

Sản phẩm: Các chương trình truyền thông phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn được phát sóng, đưa tin trên các báo, phương tiện phát thanh, truyền hình.

4. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn điểm cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở về pháp luật phòng, chống tra tấn tại 01 huyện miền núi, hải đảo

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố có huyện được chọn.

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023.

Sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2023./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của Bộ Tư pháp

(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các Quyết định số: 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; 3028/QĐ-BTP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp trong việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của quốc gia thành viên Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.

- Gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2023; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới thông qua năm 2022 và 2023, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra trong Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1252/QĐ-TTg.

- Xác định rõ nội dung các công việc, trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Kết hợp các hoạt động thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành 

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I/2023.

Sản phẩm: Kế hoạch của Bộ Tư pháp, báo cáo kết quả thực hiện được ký ban hành.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về quyền dân sự, chính trị (chuyên đề, hỏi đáp, tờ gấp, tiểu phẩm, tin, bài giảng điện tử…)

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Đơn vị, cá nhân liên quan của Bộ, ngành, địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023.

Sản phẩm: Các Tài liệu được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia hoặc Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức 01 Lớp tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho người có uy tín trong cộng đồng, các trưởng thôn, tổ dân phố, hòa giải viên tại cơ sở tại một số địa phương trên toàn quốc

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2023.

Sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả tập huấn.

4. Truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp  luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài....).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

Sản phẩm: Các tài liệu, tin bài, phóng sự, tọa đàm, chương trình…phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị được đăng tải trên mạng internet, phát sóng trên các báo, phương tiện phát thanh, truyền hình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2023./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi