Quyết định 2148/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------

Số: 2148/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

                                                Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 323/TTr-CP ngày 12/11/2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 29 công dân hiện đang cư trú tại tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-CTN ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch nước)

 

 

1. Họ tên: Hong Si Múi, sinh ngày 07/7/1965 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Khu 7 ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

2. Họ tên: Phàm A Múi, sinh ngày 17/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Khu 7 ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

3. Họ tên: Vòng Sìu Sám, sinh ngày 07/02/1962 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27, phố 3 ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

4. Họ tên: Giống Sềnh Khoánh, sinh ngày 26/9/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 354 tổ 7 ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

5. Họ Tên: Dường Vẩy Mình, sinh ngày 30/01/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

6. Họ tên: Chướng Sau Hồng, sinh ngày 07/12/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 306 khóm 5 khu 6, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

Giới tính: Nữ

7. Họ Tên: Liêu Minh Hưng, sinh ngày 30/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 58 Trần Phú, khu phố 1 phường Xuân An, TX Long Khánh

Giới tính: Nam

8. Họ tên: Vòng Há Múi, sinh ngày 31/7/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 29 phố 4 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

9. Họ tên: Trinh Tư Chấn, sinh ngày 11/7/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41 phố 4 ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

10. Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh ngày 13/4/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41 Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, TX Long Khánh

Giới tính: Nữ

11. Họ tên: Cóc Huê, sinh ngày 24/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 268 khu phố 1, phường Xuân Trung, TX Long Khánh

Giới tính: Nam

12. Họ tên: Phóng Bảo Chánh, sinh ngày 11/01/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 73 ấp Hiệp Tâm 1, TT Định Quán, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

13. Họ tên: Phún Cooc Danh, sinh ngày 18/02/1991 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Số 15 phố 4 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

14. Họ tên: Giống Xiềng Vảy, sinh ngày 14/7/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 354 tổ 7 ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

15. Họ tên: Trịnh Tư Phát, sinh ngày 19/7/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41 phố 4 ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

16. Họ tên: Phòng Chăn Cóng, sinh ngày 11/11/1967 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16 phố 3 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

17. Họ tên: Vòng Nhịt Dếnh, sinh ngày 17/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 27 phố 3 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

18. Họ tên: Trần Kíu Mùi, sinh ngày 09/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 273 khóm 5 khu 6, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

Giới tính: Nữ

19. Họ tên: Liều Lý Phùng, sinh ngày 02/3/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16B phố 3 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

20. Họ tên: Trần Cúc Phừng, sinh ngày 09/10/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41 khu phố 4, phường Xuân An, TX Long Khánh

Giới tính: Nữ

21. Họ tên: Vòng A Lộc, sinh ngày 25/02/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15 phố 4 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

22. Họ tên: Vòng Thế Tạo, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60 phố 2 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

23. Họ tên: Liều Mềnh Phát, sinh ngày 27/3/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Khu 4 ấp Suối Soong, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

24. Họ tên: Huỳnh Mỹ Mỹ, sinh ngày 08/11/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 68 phố 1 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

25. Họ tên: Sàn Thị Tuyết Bình, sinh ngày 31/10/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 96 phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

26. Họ tên: Sàn Văn Quyền, sinh ngày 10/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

27. Họ tên: Sàn Vảy Thòng, sinh ngày 08/02/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Giới tính: Nam

28. Họ tên: Củ Sau Vằn, sinh ngày 23/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: KDC 3 ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán

Giới tính: Nữ

29. Họ tên: Hồ Tạt Vần, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 333 khóm 6 khu 6, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

Giới tính: Nữ

 

thuộc tính Quyết định 2148/QĐ-CTN

Quyết định 2148/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2148/QĐ-CTNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Sang
Ngày ban hành:06/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi