Quyết định 373/QĐ-BCT Bộ Công Thương vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 373/QĐ-BCT

Quyết định 373/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:373/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:04/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021

Ngày 04/02/2021, Bộ Công Thương ra Quyết định 373/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021.

Cụ thể, mục đích của Kế hoạch như sau: Kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 gây ra; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chuyển đổi số hóa doanh nghiệp, ứng dụng phương thức phân phối hiện đại để tăng cường tiêu thụ hàng hóa, kết nối giữa thị trường trong nước và quốc tế;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền Cuộc vận động tới học sinh, sinh viên, học viên trong các trường thuộc Bộ và thanh niên ngành Công Thương; Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc biệt là các tuần hàng, triển lãm và hội thảo giao thương trực tuyến để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản tại thị trường nước ngoài;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 373/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

Số: 373/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông báo Kết luận s 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kết luận s77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước;

Căn cứ Kết luận s 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Chỉ thị s24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 và Phụ lục phân công triển khai Chương trình nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Tng Công ty, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban CĐ TW CVĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2021

(Ban hành kèm Quyết định số 373/QĐ-BCT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 163/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Để tiếp tục triển khai đẩy mạnh Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động), Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động (Ban chỉ đạo BCT) xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai các hoạt động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng; Vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các doanh nghiệp ngành Công Thương, nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam.

- Tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp, tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thchế, tạo hành lang pháp lý minh bạch; chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm trong sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

- Thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa; kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế gii và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 gây ra;

- Tăng cường xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam; Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng; kết nối cung cầu gắn kết liên ngành: Du lịch - Thương mại, Công nghệ thông tin - Thị trường trong nước và một số ngành dịch vụ khác; Hỗ trợ đưa hàng Việt Nam từ nông thôn ra thành thành thị; Gắn kết với các điểm du lịch để phát triển kinh tế ban đêm,...; phát triển hệ thống phân phối thông qua Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Phát triển đa dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại.

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế và tạo thuận lợi phát triển mạnh thương mại điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chuyển đổi số hóa doanh nghiệp, ứng dụng phương thức phân phi hiện đại để tăng cường tiêu thụ hàng hóa, kết nối giữa thị trường trong nước và quốc tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử và tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng, thao túng thị trường và hàng giả; có các giải pháp đng bộ, kịp thời để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, không để ảnh hưởng đến thương mại quốc gia, bảo vệ phù hợp sản xuất và tiêu dùng trong nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phân công các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch (Bảng Phân công triển khai Chương trình hành động kèm theo).

2. Phân công các đơn vị tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nội dung, lồng ghép vào các nhiệm vụ phù hợp đã được phê duyệt kinh phí năm 2021 và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, định kỳ 06 tháng, gửi báo cáo tình hình thực hiện về Ban Chỉ đạo Chương trình.

2. Giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối đôn đốc, giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ và định kỳ 06 tháng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tới Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

3. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm kinh phí để triển khai có hiệu quả Chương trình./.

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN, CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2021

(Ban hành kèm Quyết định số 373/QĐ-BCT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Chỉ tiêu đánh giá

Thời gian hoàn thành

1. Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động

1.1. Tuyên truyền Cuộc vận động trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại đa chỉ: www.moit.gov.vn và Cổng thông tin “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ti đa chỉ: www.tuhaoviet.vn

- Cục Thương mại điện tvà Kinh tế số;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” với các bài viết và điểm tin về hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam.

- Số lượt người truy cập, quan tâm đến Cuộc vận động.

31/12/2021

1.2. Tuyên truyền Cuộc vận động trên các ấn phẩm giấy, điện tử, truyền hình...

- Báo Công Thương;

- Tạp chí Công Thương;

- Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

- Trung tâm truyền thông và truyền hình Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”;

- Tin và bài viết.

31/12/2021

1.3. Tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ về vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tiến đến hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.

- Công đoàn ngành Công Thương;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ;

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ;

Các đơn vị có liên quan.

- Các bui tọa đàm, hội thảo;

- Các tài liệu cung cấp.

31/12/2021

1.4. Tuyên truyền Cuộc vận động tới học sinh, sinh viên, học viên trong các trường thuộc Bộ và thanh niên ngành Công Thương

- Đoàn Thanh niên Bộ

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trực thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2021

1.5. Đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động trong tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động và nhân dân

Công đoàn Công Thương Việt Nam;

- Công đoàn Bộ Công Thương;

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2021

1.6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; Đẩy mạnh thực hiện thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài; Đẩy mạnh tuyên truyền về việc xây dựng thương hiệu/nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam có thể mạnh cả trong nước, đặc biệt là xuất khẩu.

- Các Vụ thị trường ngoài nước;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị truyền thông, báo chí thuộc Bộ.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng.

31/12/2021

1.7. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc biệt là các tuần hàng, triển lãm và hội thảo giao thương trực tuyến để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản tại thị trường nước ngoài.

Các Vụ thị trường ngoài nước.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Xuất Nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2021

1.8. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động trên cả nước.

- Ban Chỉ đạo BCT;

- Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động, các đợt kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động.

31/12/2021

1.9. Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021

- Đảng ủy Bộ Công Thương;

- Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động được tổ chức.

31/12/2021

2. Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vngười tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức thương mại thế gii WTO

2.1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trong nước Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các TCVN, QCVN theo Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Công Thương đến năm 2025.

Vụ Khoa học và Công nghệ.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2021

2.2. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của toàn xã hội và nhân dân về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh doanh phát triển.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

- Bộ, Ban nghành ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương và Hội Bảo vquyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị khác có liên quan.

- Các văn bản hướng dẫn, số liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn tuyên truyền; số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; số lượng các vụ việc thu hồi sản phẩm có khuyết tật; số liệu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tiếp nhận và chấp nhận; số liệu vụ việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; số liệu các đề án được xây dựng, thẩm định.

31/12/2021

2.3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng

Vụ Kế hoạch.

Các đơn vị có liên quan.

Các Quyết định ban hành bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước sản xuất được

31/12/2021 và trong các năm tiếp theo.

2.4. Rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, thể chế thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh quốc gia.

- Cục Hóa chất;

- Cục Công nghiệp.

- Vụ Kế hoạch;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản đề xuất.

31/12/2021 và trong các năm tiếp theo.

2.5. Xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật và các chính sách có liên quan đến các lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam không vi phạm quy định của WTO; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về Phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài; Chủ trì triển khai thực hiện Đề án Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong xử lý vụ việc phòng vệ thương mại và Đề án Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục Phòng vệ thương mại.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp, số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết về phòng vệ thương mại.

31/12/2021

2.6. Rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về phát đa dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại.

Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

2.7. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tạo thuận lợi phát triển mạnh thương mại điện tử, tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước

3.1. Thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa; kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng.

Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3.2. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, thông qua Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Chương trình Khuyến công quốc gia, Chương trình Tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu; Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Mô hình thí điểm chợ đảm bảo an toàn thực phẩm Chương trình y tế dân số...

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công Thương địa phương;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Các đơn vị có liên quan.

Các chương trình đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; bán hàng về khu công nghiệp, khu đô thị; các hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam,...

31/12/2021

3.3. Thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gn kết thương mại điện tử với các loại hình thương mại truyền thống; Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và phân phối hàng Việt Nam qua hệ thống www.vncharm.com; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng Việt Nam lên các trang thương mại điện ttại nước ngoài; Tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực, tiếp cận, ứng dụng các giải pháp công nghệ, tận dụng lợi thế của phương thức phân phối hiện đại để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kết nối thị trường tiêu dùng trong phạm vi cả nước.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Các đơn vị có liên quan.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

31/12/2021

3.4. Triển khai những giải pháp tăng cường phòng vệ thương mại hợp lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước; Tập trung triển khai thực hiện Đán “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ .

Cục Phòng vệ thương mại.

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp được thực hiện.

31/12/2021

3.5. Tăng cường chương trình hợp tác, trao đổi giữa các doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương, Tổng công ty thuộc Bộ nhằm khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội bộ; Tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý, tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, công ty thuộc Bộ;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

- Nội dung hợp tác;

- Các hoạt động, chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3.6. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra các đơn vị thành viên, các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng; trong việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;

- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp;

- Vụ Kế hoạch.

Các đơn vị có liên quan.

- Các kế hoạch đấu thầu;

- Các dự án sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

31/12/2021

3.7. Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành Công Thương nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp; Cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành.

- Văn phòng Bộ;

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3.8. Tư vấn và kết nối cho các doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài liên hệ, mua hàng và sử dụng sản phẩm, nguyên liệu của các nhà sản xuất ở trong nước.

- Cục Công nghiệp;

- Vụ Thị trường trong nước.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3.9. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào một số ngành trọng điểm (công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày) và vào một số khâu trọng tâm để tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài

- Cục Công nghiệp.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

3.10. Tăng cường đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh hoạt động trao đổi hàng hóa tại khu vực biên giới đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

- Các Vụ thị trường ngoài nước;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện

31/12/2021

3.11. Theo dõi sát, cập nhật tình hình diễn biến giá cả, cung cầu các mặt hàng, những biến động của thị trường thế giới, dự báo tình hình thị trường đkịp thời thông báo, hướng dẫn và xuất bản ấn phẩm gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề và doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản, thủy sản nhm định hướng, tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp, kịp thời chuẩn bị, ứng phó với những biến động của thị trường, kể cả trong và ngoài nước.

Cục Xuất nhập khẩu.

- Các Vụ thị trường ngoài nước;

- Vụ Thị trường trong nước.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện

31/12/2021

3.12. Nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics góp phần giảm chi phí cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Cục Xuất nhập khẩu.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2021

4. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác quản lý thị trường bảo vệ quyền li người tiêu dùng

4.1. Văn phòng Bộ tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 3501/QĐ-BCT ngày 28/9/2018 của Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

4.2. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mua bán, sáp nhập hệ thống phân phối, bán lẻ thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Vụ Kế hoạch.

Các đơn vị có liên quan.

Thông tin, dữ liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo/điều hành của các cấp có thẩm quyền và phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

31/12/2021 và trong các năm tiếp theo.

4.3. Tổ chức rà soát và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường; Kết hợp công tác kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng Cuộc vận động

Tổng cục Quản lý thị trường.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2021

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi