Quyết định 884/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 884/QĐ-TCT

Quyết định 884/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:884/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành:31/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----------------

Số:  884/QĐ-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày  31  tháng 7  năm 2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình Quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế

qua mạng Internet của Người nộp thuế

----------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật quản lý thuế, các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện thí điểm Người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá thuộc Tổng cục Thuế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý đăng ký và  nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trưởng các Ban và đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hạnh Thu

 

 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

QUA MẠNG INTERNET CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TCT ngày 31/7/2009 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Quy trình này quy định trách nhiệm, trình tự giải quyết của cơ quan thuế các cấp và các bộ phận chức năng trong việc quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT.

2. Phạm vi

2.1. Địa bàn áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với:

- Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế, Chi cục Thuế đã triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của Tổng cục Thuế (HTKK).

2.2. Quy trình này nhằm thực hiện một số quy định tại Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TCT ngày 22/04/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để thực hiện các công việc sau:

- Đăng ký phải nộp hồ sơ khai thuế.

- Tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

3. Trách nhiệm của các bộ phận trong việc thực hiện quy trình

3.1. Tổng cục Thuế

- Ban Kê khai và Kế toán thuế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong toàn ngành thuế trong việc quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT.

- Ban Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT có trách nhiệm tuyên truyền mục đích, lợi ích của việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet; cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ cho NNT thực hiện tốt việc đăng ký, nộp  hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.

- Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện triển khai, cài đặt, vận hành và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong việc thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet cho các đơn vị trong ngành thuế và NNT.

3.2. Cục Thuế, Chi cục Thuế:

- Phòng/ Tổ Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT có trách nhiệm:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.

+ Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết đối với hồ sơ đăng ký thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT.

+ Giải đáp các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ trong việc thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet cho NNT.

- Phòng/ Tổ Kê khai và Kế toán thuế có trách nhiệm:

+ Giải quyết việc đăng ký hồ sơ khai thuế qua mạng Internet cho NNT.

+ Xử lý hồ sơ khai thuế nộp qua mạng Internet của NNT.

- Phòng Tin học có trách nhiệm:

+ Thực hiện triển khai, cài đặt, vận hành và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật đối với hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của Tổng cục Thuế (iHTKK).

+ Hướng dẫn các bộ phận liên quan trong quá trình sử dụng các ứng dụng phần mềm có liên quan đến vận hành hệ thống iHTKK.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn NNT cài đặt, sử dụng và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong việc thực hiện đăng ký, nộp  hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Cấp đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Cấp đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng lần đầu

(1) Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, đúng thủ tục của hồ sơ.

- Hướng dẫn, cung cấp mẫu biểu cho NNT để bổ sung, điều chỉnh hồ sơ đăng ký nếu hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp, đúng thủ tục quy định.

- Lập phiếu hẹn trả kết quả cho NNT trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của NNT.

Chuyển đến Bộ phận KK&KTT ngay trong ngày hoặc chậm  nhất là ngày làm việc tiếp theo.

(2) Xét duyệt hồ sơ

Bộ phận KK&KTT kiểm tra thông tin kê khai trên hồ sơ, xem xét điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT, nhập thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT vào hệ thống quản lý của cơ quan thuế và thực hiện:

- Đối với NNT đủ điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: Kích hoạt tài khoản của NNT trên hệ thống iHTKK: cán bộ giải quyết hồ sơ thuộc bộ phận KK&KTT vào hệ thống iHTKK kích hoạt tài khoản iHTKK của NNT bao gồm: tên người sử dụng, mật khẩu đăng nhập lần đầu, danh sách loại tờ khai thuế, thời gian bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, địa chỉ thư điện tử của NNT.

- Lập Thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (mẫu số 02/ĐK-iHTKK ban hành tại Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) trong thời hạn chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến. Đối với NNT không đủ điều kiện thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, thông báo nêu rõ lý do không chấp nhận của cơ quan thuế.

(3) Gửi Thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet cho NNT:

- Bộ phận KK&KTT chuyển Thông  báo cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để gửi trả NNT theo phiếu hẹn.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc gửi thông báo tới NNT theo phiếu hẹn.

Đồng thời, hệ thống iHTKK tự động kết xuất thông báo hướng dẫn đăng nhập tài khoản iHTKK và hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet gửi đến địa chỉ thư điện tử của NNT.

(4) Cập nhật danh sách nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet vào hệ thống thông tin quản lý thuế

- Hệ thống iHTKK tự động kết xuất thông tin danh sách các loại thuế, loại tờ khai thuế phải nộp qua mạng và thời điểm bắt đầu thực hiện để cập nhật tự động vào các hệ thống thông tin quản lý thuế của ngành thuế (NTK, QLT), thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

- Bộ phận KK&KTT thường xuyên theo dõi, kiểm tra tài khoản iHTKK của NNT.

Thay đổi thông tin đăng ký

Hệ thống iHTKK tự động cập nhật các thông tin thay đổi đăng ký về nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thông qua việc khai báo trên tài khoản iHTKK của NNT bao gồm các thông tin về địa chỉ thư điện tử, danh sách các loại thuế, loại tờ khai thuế phải nộp qua mạng, cơ quan thuế nhận và xử lý hồ sơ khai thuế.

Hệ thống iHTKK tự động kết xuất Thông báo xác nhận các thông tin khai báo nộp hồ sơ khai thuế của NNT (mẫu số 03/TB-iHTKK ban hành tại Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) qua địa chỉ thư điện tử của NNT đã khai báo trên tài khoản iHTKK của NNT ngay tại thời điểm NNT cập nhật thông tin.

Hệ thống iHTKK tự động kết xuất thông tin thay đổi về danh sách các loại thuế, loại tờ khai thuế phải nộp qua mạng để cập nhật tự động vào các hệ thống thông tin quản lý thuế của ngành thuế (NTK, QLT),  thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

Bộ phận KK&KTT theo dõi việc khai báo thay đổi các thông tin tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT trên hệ thống iHTKK.

Xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Hệ thống iHTKK tự động cập nhật đăng ký ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thông qua việc khai báo trên tài khoản iHTKK của NNT bao gồm các thông tin về ngày kết thúc sử dụng dịch vụ, danh sách các loại thuế, loại tờ khai thuế phải nộp qua mạng và lý do ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

Hệ thống iHTKK tự động kết xuất và gửi Thông báo xác nhận ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT (mẫu số 04/TB-iHTKK ban hành tại Quyết định 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) qua địa chỉ thư điện tử của NNT đã khai báo trên tài khoản iHTKK của NNT.

Hệ thống iHTKK tự động kết xuất danh sách các loại thuế, loại tờ khai thuế ngừng nộp qua mạng để cập nhật tự động vào các hệ thống thông tin quản lý thuế của ngành thuế (NTK, QLT), thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

Bộ phận KK&KTT theo dõi khai báo ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng trên tài khoản iHTKK của NNT.

Cấp đăng ký sử dụng lại dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Quy trình đăng ký sử dụng lại dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thực hiện tương tự như các bước đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu.

2. Tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng

2.1. Tại hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế

(1) Tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua mạng

Hệ thống iHTKK tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuế nộp qua mạng của NNT và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, bao gồm:

- Kiểm tra việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT: đối chiếu mã số thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử với tài khoản iHTKK của NNT.

- Kiểm tra chữ ký số của NNT: đối chiếu chữ ký số trên hồ sơ khai thuế với chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

Việc kiểm tra được thực hiện ngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

(2) Gửi thông tin xác nhận tiếp nhận hồ sơ khai thuế cho NNT

Hệ thống iHTKK tự động thực hiện kết xuất Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (mẫu số 05/TB-iHTKK ban hành tại Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nếu hồ sơ đã được kiểm tra là hợp pháp, hợp lệ hoặc Thông báo hồ sơ khai thuế không hợp lệ để gửi cho NNT thông qua địa chỉ thư điện tử NNT đã khai báo trên tài khoản iHTKK ngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

(3) Lưu tệp hồ sơ khai thuế gốc

Hệ thống iHTKK tự động thực hiện việc lưu trữ đầy đủ, nguyên trạng dữ liệu hồ sơ khai thuế gốc tại cơ sở dữ liệu iHTKK của Tổng cục Thuế.

(4) Gửi dữ liệu kê khai tới các Cục Thuế/ Chi cục Thuế

Hệ thống iHTKK tự động thực hiện việc trích xuất và gửi đầy đủ, nguyên trạng dữ liệu trên hồ sơ khai thuế nộp qua mạng của NNT để chuyển tới các hệ thống thông tin quản lý thuế của các Cục Thuế/ Chi cục Thuế- nơi chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của NNT, thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

(5) Tiếp nhận hồ sơ khai thuế thay đổi, bổ sung qua mạng

Hệ thống iHTKK tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuế thay đổi, bổ sung nộp qua mạng của NNT và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo các quy định đã nêu tại mục (1) nói trên và tự động thực hiện thông báo cho NNT, lưu hồ sơ, chuyển dữ liệu trên hồ sơ khai thuế nộp qua mạng đến các hệ thống thông tin quản lý thuế của các Cục Thuế/ Chi cục Thuế- nơi chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của NNT.

2.2. Tại hệ thống ứng dụng cấp Cục Thuế/ Chi cục Thuế

(1) Nhận dữ liệu kê khai vào hệ thống thông tin quản lý thuế

Hệ thống thông tin quản lý thuế tại Cục Thuế/ Chi cục Thuế tự động kiểm tra, nhận dữ liệu kê khai thuế được chuyển từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế để đưa vào hệ thống quản lý thuế (NTK, QLT) đầy đủ, nguyên trạng như hồ sơ gốc lưu tại cơ sở dữ liệu iHTKK của Tổng cục Thuế.

(2) Xử lý hồ sơ khai thuế

Hệ thống quản lý thuế cấp Cục Thuế/ Chi cục Thuế (QLT) tự động kiểm tra lại các thông tin kê khai trên hồ sơ khai thuế nộp qua mạng của NNT (bao gồm kiểm tra thông tin đăng ký thuế, kiểm tra lỗi số học...) tương tự như các tờ khai thuế được đưa vào hệ thống thông qua quét mã vạch hai chiều hoặc nhập trực tiếp vào ứng dụng quản lý thuế và tự động thực hiện hạch toán nghĩa vụ thuế kê khai của NNT vào hệ thống sổ thuế trên phần mềm ứng dụng Quản lý thuế của cơ quan thuế.

Việc xử lý các tờ khai thuế qua mạng có lỗi số học, kiểm tra hồ sơ khai thuế, đôn đốc kê khai và xử lý vi phạm trong việc nộp hồ sơ khai thuế, kê khai thuế được thực hiện theo đúng các quy trình quản lý thuế hiện hành và tương tự như các hồ sơ khai thuế được nộp bằng giấy hiện nay.

3. Xử lý sự cố trong việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT

Trường hợp NNT gặp các vấn đề sự cố kỹ thuật hoặc có lý do bất khả kháng không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet có đề nghị cơ quan thuế hỗ trợ, hướng dẫn. Nếu là vấn đề sự cố về kỹ thuật, bộ phận Tin học có trách nhiệm xử lý kịp thời cho NNT; nếu là vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ, bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ có trách nhiệm xử lý kịp thời cho NNT. Trường hợp NNT không thực hiện được việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ thông báo cho NNT thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy cho kỳ kê khai đó.

4. Theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của NNT

Hệ thống iHTKK tại cấp Tổng cục tự động lập Danh sách đăng ký nộp, đã nộp, chưa nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (mẫu số 01/BC-iHTKK) và lập các báo cáo thống kê tình hình đăng ký nộp, đã nộp, chưa nộp hồ sơ khai thuế qua mạng theo các nhóm chỉ tiêu (mẫu số 02/BC-iHTKK) để phục vụ công tác theo dõi, quản lý tại cấp Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Hệ thống iHTKK tại cấp Tổng cục tự động đối chiếu kiểm tra đảm bảo tính đầy đủ, chính xác về hồ sơ và dữ liệu kê khai của NNT tại cơ sở dữ liệu iHTKK của Tổng cục Thuế với cơ sở dữ liệu Quản lý thuế tại Cục Thuế/ Chi cục Thuế./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đặng Hạnh Thu

 

 


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 01a/BC-iHTKK

 
--------------------

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                                   Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                                        Loại tờ khai:

 

STT

Mã số thuế

Tên NNT

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu mẫu hồ sơ khai thuế

Kỳ bắt đầu

Ghi chú

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

0100100999

Công ty TNHH A

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2009

 

2

0100112620-023

Công ty TNHH B

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

03/TNDN

2009

 

 

 

Ghi chú: Danh sách này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 01b/BC-iHTKK

 
--------------------

 

 

DANH SÁCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                       Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                            Loại tờ khai:

 

STT

Mã số thuế

Tên NNT

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu mẫu hồ sơ khai thuế

Kỳ tính thuế

Trạng thái (chính thức/ Bổ sung)

Ngày nộp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0100100999

Công ty TNHH A

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

 

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2009

 

 

2

0100112620-023

Công ty TNHH B

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

03/TNDN

2009

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 01c/BC-iHTKK

 
--------------------

 

DANH SÁCH CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                       Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                            Loại tờ khai:

 

STT

Mã số thuế

Tên NNT

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu mẫu hồ sơ khai thuế

Kỳ tính thuế

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

1

0100100999

Công ty TNHH A

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2009

 

2

0100112620-023

Công ty TNHH B

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

 

 

 

 

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

03/TNDN

2009

 

 

 

Ghi chú: Danh sách này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 02a/BC-iHTKK

 
--------------------

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                                   Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                                        Loại tờ khai:

 

STT

Chỉ tiêu

GTGT

TNDN

TTĐB

TN

TNCN

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

2

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 02b/BC-iHTKK

 
--------------------

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐÃ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                                   Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                                        Loại tờ khai:

 

STT

Chỉ tiêu

GTGT

TNDN

TTĐB

TN

TNCN

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

2

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.


TỔNG CỤC THUẾ

HỆ THỐNG iHTKK

Mẫu số: 02c/BC-iHTKK

 
--------------------

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

Từ ngày ….đến ngày……

Điều kiện in:

Cơ quan thuế:                                                   Kỳ tính thuế:

Mã số thuế                                                        Loại tờ khai:

 

STT

Chỉ tiêu

GTGT

TNDN

TTĐB

TN

TNCN

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

DNNN

 

 

 

 

 

 

ĐTNN

 

 

 

 

 

 

NQD

 

 

 

 

 

2

TP.HCM

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo này được in tự động từ hệ thống iHTKK của Tổng cục Thuế.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi