Quyết định 203-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 203-HĐBT NGÀY 29-6-1991

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT

THUẾ DOANH THU, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ LỢI TỨC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức ngày 30 tháng 6 năm 1990;

Để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh hiện nay, trong khi chờ Nhà nước sửa đổi, bổ sung các Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định điều chỉnh các định mức bằng tiền trong các Luật thuế: doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, lợi tức khi giá cả thị trường biến động từ 20% trở lên theo sát thời giá như Luật định.
Điều 2.

Giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành việc xét giảm thuế doanh thu, và được quyết định giảm thuế doanh thu theo quy định tại điểm 3 Điều 18 Luật thuế doanh thu, mức giảm tối đa không quá 50% số thuế do Luật thuế quy định.
Điều 3.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp các cơ sở sản xuất gặp nhiều khó khăn, trước mắt riêng đối với thuốc lá điếu và rượu các loại của xí nghiệp quốc doanh được giảm thuế với mức như sau:
- Đối với thuốc lá điếu có đầu lọc chủ yếu bằng nguyên liệu trong nước tạm giảm không quá 30% thuế suất quy định;
- Đối với thuốc lá điếu không có đầu lọc, tạm giảm không quá 25% thuế suất quy định;
- Đối với rượu trên 30 độ, tạm giảm không quá 20% thuế suất quy định;
- Đối với rượu dưới 30 độ, bao gồm cả rượu nhẹ có ga, rượu thuốc có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền tạm giảm không quá 50% thuế suất quy định.
Điều 4.

Giao Bộ Tài chính thống nhất kiểm soát việc thu các loại lệ phí ở các ngành, các cấp, và quy định chế độ quản lý phân phối, sử dụng các loại lệ phí này. Bộ Tài chính tổ chức thu một số loại lệ phí có nguồn thu lớn tập trung.
Bộ Tài chính sớm trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục các loại lệ phí áp dụng thống nhất từ trung ương đến các cơ sở trong cả nước.
Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 203-HĐBT

Quyết định 203-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:203-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:29/06/1991Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 203-HĐBT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYếT địNH

CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 203-HĐBT NGàY 29-6-1991

QUY địNH MộT Số đIềU CHI TIếT THI HàNH CáC LUậT

THUế DOANH THU, THUế TIêU THụ đặC BIệT, THUế LợI TứC

 

HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức ngày 30 tháng 6 năm 1990;

Để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh hiện nay, trong khi chờ Nhà nước sửa đổi, bổ sung các Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế lợi tức;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYếT địNH:

 

Điều 1.

Uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định điều chỉnh các định mức bằng tiền trong các Luật thuế: doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, lợi tức khi giá cả thị trường biến động từ 20% trở lên theo sát thời giá như Luật định.

 

Điều 2.

Giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành việc xét giảm thuế doanh thu, và được quyết định giảm thuế doanh thu theo quy định tại điểm 3 Điều 18 Luật thuế doanh thu, mức giảm tối đa không quá 50% số thuế do Luật thuế quy định.

 

Điều 3.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp các cơ sở sản xuất gặp nhiều khó khăn, trước mắt riêng đối với thuốc lá điếu và rượu các loại của xí nghiệp quốc doanh được giảm thuế với mức như sau:

- Đối với thuốc lá điếu có đầu lọc chủ yếu bằng nguyên liệu trong nước tạm giảm không quá 30% thuế suất quy định;

- Đối với thuốc lá điếu không có đầu lọc, tạm giảm không quá 25% thuế suất quy định;

- Đối với rượu trên 30 độ, tạm giảm không quá 20% thuế suất quy định;

- Đối với rượu dưới 30 độ, bao gồm cả rượu nhẹ có ga, rượu thuốc có giấy phép của cơ quan y tế có thẩm quyền tạm giảm không quá 50% thuế suất quy định.

 

 

Điều 4.

Giao Bộ Tài chính thống nhất kiểm soát việc thu các loại lệ phí ở các ngành, các cấp, và quy định chế độ quản lý phân phối, sử dụng các loại lệ phí này. Bộ Tài chính tổ chức thu một số loại lệ phí có nguồn thu lớn tập trung.

Bộ Tài chính sớm trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành danh mục các loại lệ phí áp dụng thống nhất từ trung ương đến các cơ sở trong cả nước.

 

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi