Công văn 362/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng khi chia doanh thu đồng bảo hiểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------

Số: 362/TCT-KK

V/v: Hạch toán và kê khai thuế GTGT khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

 

 

Trả lời công văn số 2398/2009/CV-ABIC-KTTC ngày 14/10/2009 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (sau đây gọi là Công tv ABIC) về vấn đề hạch toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh thu bảo hiểm giữa các đơn vị đồng bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời gian trước ngày 01/01/2009:

Điểm 7.2.3, Mục II, Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2008) hướng dẫn: Đối với trường hợp đồng bảo hiểm mà trong hợp đồng chỉ có một doanh nghiệp đứng tên (leading) chịu trách nhiệm về việc thu phí và giải quyết bồi thường, chi trả các khoản phí khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm:

- Khi thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp đứng tên xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng, thực hiện kê khai tính thuế GTGT trên toàn bộ giá trị hợp đồng theo quy định. Khi doanh nghiệp đứng tên phân bổ tiền phí bảo hiểm (không bao gồm thuế GTGT) theo tỷ lệ đồng bảo hiểm cho các đơn vị đồng bảo hiểm thì các đơn vị này xuất hoá đơn GTGT cho doanh nghiệp đứng tên; trong đó ghi rõ hoá đơn đồng bảo hiểm theo hợp đồng số, ngày, tháng, năm, dòng thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Hoá đơn này là căn cứ để các doanh nghiệp đồng bảo hiểm hạch toán doanh thu theo quy định ".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty ABIC ký Hợp đồng "đồng bảo hiểm" với các Công ty Bảo hiểm khác, trong đó Công ty ABIC là doanh nghiệp đứng tên, Công ty ABIC đã xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng và đã kê khai tính thuế GTGT trên 100% doanh thu bảo hiểm. Khi Công ty ABIC chuyển trả phần tiền phí bảo hiểm cho các đơn vị đồng bảo hiểm (không bao gồm thuế GTGT), thì các đơn vị đồng bảo hiểm phải xuất hoá đơn GTGT cho Công ty ABIC (dòng thuế GTGT không ghi và gạch bỏ). Căn cứ vào hoá đơn GTGT do các đơn vị đồng bảo hiểm xuất cho Công ty ABIC, các bên thực hiện việc hạch toán như sau:

- Công ty ABIC hạch toán phần tiền phí bảo hiểm phân bổ cho các đơn vị đồng bảo hiểm theo Hợp đồng "đồng bảo hiểm" (phải chuyển trả cho các đơn vị đồng bảo hiểm) vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế, và không điều chỉnh các chỉ tiêu về doanh thu cũng như nghĩa vụ thuế GTGT đã kê khai tại các Tờ khai thuỷ GTGT theo Mẫu số 01/GTGT tương ứng. (Như vậy, phần doanh thu tiền phí bảo hiểm Công ty ABIC thực nhận được là tổng doanh thu về tiền phí bảo hiểm trừ đi phần tiền phí bảo hiểm đã được phân bổ cho các đơn vị đồng bảo hiểm).

- Các đơn vị đồng bào hiểm khi nhận tiền phí bảo hiểm do Công ty ABIC chuyển trả hạch toán vào doanh thu của "Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%" nhưng không ghi phần thuế GTGT" (do Công ty ABIC đã trả thuế GTCT đối với phần tiền phí bảo hiểm này), và ghi nội dung doanh thu đồng bảo hiểm" vào phần "ghi chú" tại Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra hàng tháng kèm theo Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT. Các đơn vị đồng bảo hiểm được kê khai thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lệ đối với các hoá đơn GTGT, chứng từ của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng đồng bảo hiểm này theo quy định.

Các bên đồng bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với Hợp đồng này trên cơ sở phần tiền phí bảo hiểm (doanh thu) thực nhận được.

2. Thời gian từ ngày 01/01/2009 trở đi:

Việc kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: "Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Đối với hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT tổng giá thanh toán đã có thuế, nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán, trừ trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi Công ty ABIC chuyển trả tiền phí bảo hiểm cho các đơn vị đồng bảo hiểm, thì các đơn vị đồng bảo hiểm phải lập và giao hoá đơn GTGT ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn (có tính thuế GTGT). Hoá đơn GTGT này là căn cứ để Công ty ABIC và các đơn vị đồng bảo hiểm hạch toán doanh thu, chi phí và kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty ABIC biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

thuộc tính Công văn 362/TCT-KK

Công văn 362/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm"
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:362/TCT-KKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành:01/02/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 362/TCT-KK

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi