Công văn 3276/UBND-KT Hà Nội 2020 truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3276/UBND-KT

Công văn 3276/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3276/UBND-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:21/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3276/UBND-KT
V/v: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai (có bản chụp kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình trên địa bàn Thành phố nghiên cứu, biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổng hợp và xây dựng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân để nâng cao nhận thức và kỹ năng để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các diễn biến của thiên tai./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Báo: HNM, KT và ĐT, ANTĐ;
- Đài PT và TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hồng Sơn

 

 

 

 
 
 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
_________

Số: 78/TWPCTT
V/v: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Tỉnh/ Thành phố.

 

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai cho chính quyền các cấp và người dân, giúp công tác này chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Đồng chí Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp đưa hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai là một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai và triển khai thực hiện tại địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình các cấp tại địa phương nghiên cứu biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng và tổng hợp để phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp đặc điểm tại các địa phương.

(Địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu gửi kèm tại Phụ lục)

Đề nghị Đồng chí quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Trưởng ban thường trực (để b/c);
- VP TT BCH PCTT và TKCN các tỉnh/TP;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quang Hoài

 

 

 

 

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Công văn số: 78/TWPCTT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

 

TT

Nhóm tài liệu

Thời lượng

Nội dung

Link khai thác Google Drive

Link rút gọn

1

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BÃO

Phim “Vững vàng lá chắn bão”

14p12s

Kỹ năng phòng chống khi có bão xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1jQL8sqbxgy93jgwOm7u15kph1wjWYhrv/view

https://bitly.com.vn/UswP5

Phim “Hướng dẫn an toàn trước bão”

4p03s

Kỹ năng phòng chống bão dành cho người dân khu vực đất liền, ven biển

https://drive.google.com/file/d/11zs4CRgzhcV1_sEOnzX1HISNTTCFrNRX/view

https://bitly.com.vn/3RFUj

Những lưu ý khi tránh trú bão

3p47s

Những điều nên làm khi bão đổ bộ

https://drive.google.com/file/d/12Cuc2mUKldkOnuk9Yvx1ilLfE_P_WuK14/view

https://bitly.com.vn/MV18R

Cách chằng chống nhà cửa trước bão

4p47s

Hướng dẫn cách gia cố nhà cửa, chuồng trại khi sắp có bão

https://drive.google.com/fiIe/d/11u2MuQdy5BeZ3Fh-WX5Sn3_QDQZfqHG/view

https://bitly.com.vn/ZbpJe

Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

3p53s

Hướng dẫn kỹ thuật về cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khi ở cửa sông, trong khu trú bão, trong khu vịnh ven biển và sông, kênh, rạch

https://drive.google.com/file/d/11uSh1X48k-0ZZNNNdINYA9PRfH-z77Aq/view

https://bitly.com.vn/o1lbs

Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

4p24s

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão

https://drive.google.com/file/d/14vqxRY5jN60Ps2_TnaWPMYhqi56kszv5/view

https://bitly.com.vn/36idZ

Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão

3p46s

Hướng dẫn về bảo vệ tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới

https://drive.google.com/fiIe/d/14uY5a0I1Bb60inSHOrqpgOOpWYmqRg9H/view

https://bitly.com.vn/k1bKe

2

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT

Phim “Bài học từ hiểm họa lũ quét”

12p42s

Kỹ năng phòng chống khi có lũ quét xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1887dtKfX1W59_jPCFsVvpgRnqbycHwah/view

https://bitly.com.vn/YuAQZ

Lũ quét và những dấu hiệu lũ quét

2p58s

Kỹ năng nhận biết lũ quét và chuẩn bị phòng tránh

https://www.youtube.com/watch?v=c7s9bpkYFJo&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/1laoz

Những điều nên làm và không nên làm khi xảy ra lũ quét

3p29s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có lũ quét xảy ra

https://www.youtube.com/watch?v=E5PCzA3Nqn4&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/fJglc

3

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ ĐẤT

Sạt lở đất và những dấu hiệu sạt lở đất

3p20s

Kỹ năng nhận biết sạt lở đất và chuẩn bị phòng tránh

https://drive.google.com/file/d/14u2-ske4-QVS_cTmcaa5HawU8fgnVdWC/view

https://bitiy.com.vn/EPpxI

Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

2p58s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất

https://drive.google.com/file/d/14YHb-93itZhEZOXt7xQdt4fW-ZCzLipS/view

https://bitly.com.vn/A3Yf7

4

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

Bộ tài liệu truyền thông về hạn hán, xâm nhập mặn.

 

Bộ tài liệu truyền thông cho trẻ em và hộ gia đình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: tiểu phẩm ca cảnh, hoạt hình 2D, radio spot, vở ô ly, tờ gấp.

https://drive.gooele.com/drive/folders/17nU0FCwXeEuf00M7pi YIPAevnLACJKcs

https://bitly.com.vn/g3NbC

5

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG HỌC ĐƯỜNG

Phim Tài liệu hướng dẫn Phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học

27p22s

Tài liệu hướng dẫn các kỹ năng phòng chống thiên tai và hướng dẫn công tác triển khai hoạt động trong trường học.

https://drive.google.com/file/d/1JtBC3BmChhckcKLV1KfQUrXNplUHPNTQ/view?usp=sharine

https://bitly.com.vn/d7jYc

6

HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phim “Ánh dương từ cơ sở”

12p

Lực lượng xung kích trong Phòng chống thiên tai

https://drive.google.com/open?id=1LEztDY5pd7fchnaAvvDN2YcdCovyUk4qV

https://bitly.com.vn/PV1vc

Phim giới thiệu Hệ thống Phòng chống thiên tai

13p17s

Giới thiệu hệ thống và công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/drive/folders/1-Y6rJp0Qcrf2rB1FPSOYFiXvwI Gui2Ol?usp=sharing

https://bitly.com.vn/LNTBI

Phim “Thiên tai Việt Nam - 74 năm nhìn lại”

16p42s

74 năm công tác phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1yQhA20NTts6sWSlyod6_
Bh7oXe9E8ZdO/view?usp=sharing

https://bitly.com.vn/iSDH8

 

 

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Đinh Thị Thanh Vân; Điện thoại: 0936 339 069; Email: vuttcd.pctt@wru.vn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi