Quyết định 665/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 các dự án ODA do Ban quản lý dự án Phát triển đô thị quản lý thực hiện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 665/QĐ-BXD

Quyết định 665/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 các dự án ODA do Ban quản lý dự án Phát triển đô thị quản lý thực hiện
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:665/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:01/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 665/QĐ-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 665/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 các dự án ODA do Ban quản lý dự án Phát triển đô thị quản lý thực hiện

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-BXD ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục các dự án ODA sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách năm 2011 (đợt II);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị- Cục Phát triển đô thị tại văn bản số 05/CV-BQL ngày 31/01/2011 về việc phê duyệt dự toán vốn đối ứng năm 2011 của các dự án ODA;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2011 các dự án ODA do Ban quản lý dự án phát triển đô thị quản lý thực hiện, cụ thể như sau:

1. Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.Giá trị dự toán là 1.238.931.242 đồng. (Chi tiết tại phụ lục 1);

2. Chuẩn bị dự án vốn vay “Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”. Giá trị dự toán là 400.000.000 đồng. (Chi tiết tại phụ lục 2);

Điều 2. Trên cơ sở dự toán chi phí được duyệt, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết; được chủ động điều chỉnh các khoản mục chi cho phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VT, KHTC; H(3b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC 1

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “ CHUẨN BỊ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”
( Kèm theo Quyết định số: 665 /QĐ-BXD ngày 01/7/2011 của Bộ Xây dựng)

ĐVT: Đồng

TT

Nội dung chi phí

Dự toán chi năm 2011

Kinh phí năm 2010 chuyển sang

Kinh phí giao năm 2011

Tổng cộng

I

Chi hoạt động quản lý dự án

101.331.242

662.500.000

763.831.242

1.

Chi thanh toán cá nhân

6.261.410

236.563.608

242.825.018

2.

Chi nghiệp vụ chuyên môn

50.007.122

342.868.000

392.875.122

3.

Mua sắm trang thiết bị

33.384.000

53.000.000

86.384.000

4.

Chi khác

11.678.710

30.068.392

41.747.102

II

Chi hợp đồng tư vấn

237.500.000

237.500.000

475.000.000

 

TỔNG CỘNG:

338.831.242

900.000.000

1.238.831.242

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba tám triệu, tám trăm ba mốt ngàn, hai trăm bốn hai đồng)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi