Chỉ thị 26/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 26/2011/CT-UBND

Chỉ thị 26/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2011/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:03/08/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------------------

Số: 26/2011/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

CÁC TỔ CHỨC HỘI, QUỸ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2002, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 92/2002/QĐ-UB về phân công quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp cho các hội hoạt động có hiệu quả, theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo đúng Điều lệ hội. Thời gian qua, các tổ chức hội, quỹ được thành lập và hoạt động theo đúng quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ của nhà nước và có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tổ chức hội, quỹ tổ chức và hoạt động chưa theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện như:

- Thành lập hội không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; có hội thành lập hội trong hội.

- Một số Ban Chấp hành hội hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc quản lý tài chính, dẫn đến khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ.

- Có những hội không phát triển hội viên, không thu được hội phí, chỉ tập trung vào Ban Chấp hành.

- Một số hội, quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, hoạt động không theo đúng Điều lệ hội, quỹ.  

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Thông báo số 157-TB/TW ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường quản lý hoạt động các tổ chức hội, quỹ và thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, địa phương đối với tổ chức hội, quỹ thuộc phạm vi được phân công, tập trung một số nội dung sau:

a) Xem xét kỹ tôn chỉ, mục đích, yêu cầu xin thành lập hội trước khi công nhận Ban vận động thành lập hội theo Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

b) Có ý kiến bằng văn bản về việc cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể và phê duyệt Điều lệ hội, quỹ. Chú ý cách đặt tên gọi của tổ chức hội, quỹ (ngoài việc không trùng lắp tên gọi) phải thể hiện được tính chất, nội dung, tôn chỉ và mục đích hoạt động của hội, quỹ để làm cơ sở cho việc xem xét cho phép thành lập tổ chức hội, quỹ;

c) Hướng dẫn các hội, quỹ tổ chức và hoạt động theo đúng nguyên tắc của hội, cụ thể là:

- Thành lập hội phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, theo Điều lệ hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không thành lập hội trong hội; hội phải có hội viên theo quy định, đồng thời hội hoạt động lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực đó;

- Thành lập quỹ phải có giấy phép thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ;

d) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của hội trong việc hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, địa phương;

đ) Định kỳ hàng năm, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của các tổ chức hội, quỹ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc Điều lệ do Ủy ban nhân dân quận - huyện được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền phê duyệt; hướng dẫn các tổ chức hội, quỹ xây dựng Điều lệ (đối với các tổ chức hội, quỹ chưa có Điều lệ) hoặc sửa đổi Điều lệ (đối với các tổ chức hội, quỹ có Điều lệ cần sửa đổi) cho phù hợp với tình hình hiện nay; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý hoặc kiến nghị với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật;

e) Tạo điều kiện để hội tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động phát triển sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích hoạt động của các tổ chức hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực và của địa phương; xem xét tạo điều kiện để hội tham gia một số dịch vụ công mà hội có điều kiện và khả năng thực hiện;

g) Xem xét, có ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền việc hỗ trợ kinh phí và nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các tổ chức hội hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn các tổ chức hội, quỹ có quan hệ tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đúng quy định hiện hành;

i) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Nội vụ về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ của ngành và địa phương để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Giám đốc các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ, tiến hành rà soát, lập danh sách và đề xuất hướng giải quyết đối với những tổ chức hội, quỹ sau đây:

a) Thành lập tự phát hoặc thành lập không đúng thẩm quyền;

b) Được thành lập đúng quy định nhưng không hoạt động liên tục 12 tháng (không báo cáo, không sinh hoạt hội họp và không thực hiện các nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ hội, quỹ, không tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ hội);

Danh sách các tổ chức hội, quỹ nêu tại Điểm a, b Khoản này phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) xem xét giải quyết.

3. Các Báo, Đài thành phố không đưa tin có liên quan đến hoạt động của các hội, quỹ không được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập.

4. Công an thành phố rà soát, sửa đổi con dấu của các tổ chức hội, quỹ khắc không đúng tên theo quyết định cho phép thành lập của Ủy ban nhân dân thành phố và sớm kiến nghị Bộ Công an có hướng dẫn thống nhất mẫu dấu đối với các tổ chức hội, quỹ.

5. Giao Sở Nội vụ thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi