Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 736 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quyết định 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02

Quyết định 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

03
04

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

05

Quyết định 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

06
07

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

08

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

09

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

10

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07 (27/07/1947-27/07/2015)

11

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

12

Quyết định 4447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an

13

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

14

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014

15

Công văn 1342/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch Hội Cựu chiến binh Thành phố thực hiện một số hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

16

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 98/CĐ-TTg ngày 15/01/2014 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

17

Quyết định 7791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội"

18

Công văn 9435/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm

19

Công văn 9030/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng, duy trì hè phố trên địa bàn

20

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014