Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Có tất cả 685 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định thời hạn nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
02

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2014
03

Quyết định 7791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội"

Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2014
04

Quyết định 191/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động hội địa lý thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
05

Chỉ thị 02/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
06

Quyết định 01/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung quyết định số 24/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Bưu chính Viễn Thông

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
07

Quyết định 335/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên đoàn đo đạc bản đồ thành trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
08

Quyết định 183/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
09

Quyết định 148/2004/QĐ-UB của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giải thưởng cấp thành phố mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
10

Quyết định 132/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố

Ban hành: 12/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
11

Quyết định 125/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
12

Quyết định 105/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu đơn vị bầu cử đại biểu Hội Đồng nhân dân huyện Hóc Môn, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 20/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
13

Quyết định 108/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
14

Quyết định 76/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với công ty vận tải và du lịch công cộng Hà Nội

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
15

Quyết định 101/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 6 giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
16

Quyết định 74/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc di chuyển các cơ sở sản xuất không còn phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực các quận nội thành

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17

Quyết định 73/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội khuyến học quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
18

Quyết định 92/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch phòng chống các tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (năm 2003 và năm 2004)

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
19

Quyết định 67/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Bưởi - Nghĩa Đô tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch giao thông và quy hoạch kiến trúc)

Ban hành: 30/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
20

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005

Ban hành: 19/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
Vui lòng đợi