Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/2017/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quân
Ngày ban hành:15/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trường dạy nghề phải tự đánh giá chất lượng mỗi năm 1 lần
Đây là yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.
Cụ thể, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải tự đánh giá chất lượng định kỳ mỗi năm 01 lần. Đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cũng phải tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo định kỳ mỗi năm 01 lần.
Việc tự đánh giá chất lượng đảm bảo có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn liên quan; Thực hiện đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh…
Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản  lý Nhà nước và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:
Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xem chi tiết Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 28/2017/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định hệ thng bo đảm cht lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về nguyên tc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư này áp dụng đối với trường cao đng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vn đầu tư nước ngoài.

3. Thông tư này không áp dụng đối với trường cao đng, trường trung cấp và chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền qun lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu hệ thống bảo đảm chất lượng

1. Tuân thủ các quy định hiện hành, bo đảm phù hợp với mục tiêu đào tạo và thhiện được tm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn.

2. Nhn mạnh vai trò của người quản lý, gn kết với quyền tự chủ, trách nhiệm gii trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ly người học làm trung tâm.

3. Huy động sự tham gia của tt ccán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên và người học.

4. Tiếp cận theo quá trình, đảm bảo tính hệ thng, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong qun lý.

5. Phù hợp với điều kiện thực tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dễ vận hành; liên tục cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục bảo đảm chất lượng và đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ ngdưới đây được hiu như sau:

1. Hệ thng bo đm cht lượng trong sgiáo dục nghề nghiệp là hệ thng các chính sách, quy trình, công cụ đối với tt cả lĩnh vực, nội dung quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đạt được mục tiêu đ ra.

2. Chính sách cht lượng là định hướng chung có liên quan đến chất lượng. Chính sách chất lượng thống nhất với chính sách chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và là sở đxác định các mục tiêu chất lượng.

3. Mục tiêu chất lượng là mong muốn cụ thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến chất lượng, được xây dựng trên cơ sở chính sách chất lượng và được quy định cho các đơn vị trực thuộc cơ Sở giáo dục nghề nghiệp đthực hiện.

4. Hệ thống tài liệu bo đm chất lượng gồm chính sách chất lượng, s tay cht lượng, quy trình, công cụ bo đm chất lượng đối với từng nội dung trong các lĩnh vực quản lý.

5. Quy trình, công cụ bảo đm cht lượng là cách thức đtiến hành một hoạt động cụ thể, trong đó nêu rõ trình tự, phương pháp và các yêu cầu nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng đã đề ra.

6. Stay bảo đm chất lượng là tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống bo đảm chất lượng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và các bên liên quan.

7. Đánh giá hệ thng bo đm cht lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu thập, x lý thông tin, đánh giá hiệu quvận hành hệ thống bo đảm chất lượng.

8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá đxác định mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương II. HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

Mục 1. XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Điều 4. Quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng

1. Công tác chuẩn bị.

2. Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng.

3. Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.

4. Phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đm chất lượng.

5. Đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.

Điều 5. Công tác chuẩn bị

1. Hoàn thiện tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Đánh giá thực trạng bộ máy, nhân sự và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Lập kế hoạch xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.

4. Tổ chức hướng dẫn về xây dựng, vận hành, đánh giá và ci tiến hệ thống bo đảm chất lượng cho cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên.

Điều 6. Tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng

1. Hiệu trưởng hoặc giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là người đứng đu sở giáo dục nghề nghiệp) thành lập hoặc phân công đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bo đảm chất lượng và kim định chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị phụ trách). Trong trường hợp cn thiết, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thành lập các Hội đồng hoặc ttư vấn đ tư vn cho người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp các vấn đvề xây dựng, vận hành, đánh giá và ci tiến hệ thng bo đảm chất lượng.

2. Nhiệm vụ của đơn vị phụ trách:

a) Chtrì, phối hợp với các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thng bo đảm chất lượng và trình người đng đầu sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

c) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng;

d) Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 7. Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng

1. Xây dựng chính sách chất lượng:

a) Đơn vị phụ trách chtrì tổ chức xây dựng chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

b) Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau:

- Phù hợp với chính sách phát triển chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tng giai đoạn cụ thể và các quy định liên quan khác;

- Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Được ly ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn th, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;

- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiu;

- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan.

2. Xây dựng mục tiêu chất lượng:

a) Đơn vị phụ trách chủ trì tổ chức xây dựng mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

b) Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cu sau:

- Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng;

- Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng theo từng giai đoạn cụ thể;

- Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn th, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;

- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan;

- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện đánh giá.

c) Mục tiêu chất lượng của các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp bo đảm yêu cầu tại đim b khoản 2 Điều này và phù hợp với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của sở giáo dục nghề nghiệp đ ra.

3. Xây dựng stay bảo đảm chất lượng;

a) Đơn vị phụ trách xây dựng s tay bo đảm chất lượng theo mu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

b) Stay bảo đảm chất lượng đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phn ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đi định hướng chiến lược hay quy định khác có liên quan.

4. Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng:

a) Đơn vị phụ trách chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng theo cách thức sau:

- Xác định lĩnh vực quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chí kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành. Tùy theo điều kiện, đặc thù cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể xác định các lĩnh vực quản lý chất lượng khác nếu cn thiết;

- Căn cứ các lĩnh vực quản chất lượng đã được cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định, nghiên cứu, xây dựng các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng.

b) Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho tng nội dung cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lượng trình người đng đầu cơ sở cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt. Các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyn sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bng, chứng chcho người học: tuyn dụng, quy hoạch, đào tạo, bi dưng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ qun lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưng thiết bị; quản lý xưởng; kho sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Điều 8. Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng

1. Hệ thống thông tin bo đảm chất lượng gồm cơ sở dliệu bảo đảm chất lượng và hạ tầng thông tin:

a) Cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng là: thông tin đầu vào của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình; thông tin đầu ra của từng quy trình bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình và các thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm chất lượng;

b) Hạ tầng thông tin bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và công nghệ phục vụ việc xây dựng, vận hành hệ thng bo đảm chất lượng.

2. Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng:

a) Cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cn thiết;

b) Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng;

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp;

d) Phân quyn truy cập hệ thng theo cấp độ quản lý phục vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng.

3. Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng được định kỳ rà soát, nâng cấp.

4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.

Điều 9. Phê duyệt, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

1. Người đứng đầu sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt các nội dung thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng trước khi vận hành hệ thống trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Hệ thng bo đảm chất lượng được công b công khai đ toàn thcán bộ, nhà giáo, nhân viên và các đối tượng khác có liên quan biết và triển khai thực hiện.

Điều 10. Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng

1. Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống bảo đm chất lượng:

a) Xây dựng kế hoạch;

b) Thực hiện đánh giá hệ thng;

c) Phê duyệt báo cáo, công bố và lưu trữ.

2. Xây dựng kế hoạch

a) Hằng năm, đơn vị phụ trách xây dựng kế hoạch đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt. Kế hoạch thhiện đơn vị được đánh giá, nội dung và thời gian thực hiện đánh giá.

b) Căn cứ kế hoạch đánh giá hệ thng bo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt, các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

3. Yêu cầu trong đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng:

a) Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ;

b) Đánh giá các nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng của các đơn vị và của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Huy động sự tham gia của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;

d) Kết quả đánh giá công tác bảo đảm chất lượng từng đơn vị và kết quđánh giá hệ thng bo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được công bố công khai cho các đối tượng liên quan biết;

đ) Toàn bộ minh chng, tài liệu phục vụ đánh giá được lưu tr.

4. Thực hiện đánh giá, viết báo cáo

a) Đánh giá cấp đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá các nội dung sau:

- Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị theo điểm c khoản 2 Điều 7 của Thông tư này;

- Sự phù hợp và kết quvận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đánh giá và quy trình, công cụ bo đảm chất lượng liên quan đã được ban hành;

- Thực hiện quy chế quản lý, vận hành hệ thng thông tin bảo đảm chất lượng tại đơn vị.

Đơn vị đánh giá viết báo cáo đánh giá công tác bảo đảm chất lượng gi về đơn vị phụ trách đ tng hợp, báo cáo.

b) Đánh giá cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị phụ trách chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá các nội dung sau:

- Sự phù hợp của chính sách chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư này;

- Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Thông tư này;

- Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của các lĩnh vực quản lý chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.

c) Căn c vào báo cáo công tác bo đảm chất lượng cấp đơn vị và kết quđánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị phụ trách viết báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với từng lĩnh vực qun chất lượng, từng đợt đánh giá hoặc toàn bộ hệ thống khi thấy cần thiết. Đơn vị phụ trách ly ý kiến các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đng, đoàn thcủa cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi với các nội dung đánh giá có liên quan; tng hp và hoàn thiện báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

d) Đơn vị phụ trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đánh giá công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị, phát hiện kịp thời các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cn khắc phục. Trong trường hợp cn thiết báo cáo, đề xuất người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá độc lập.

5. Phê duyệt, công khai kết qu đánh giá

a) Đơn vị phụ trách tổ chức công bố công khai báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời hạn 30 ngày làm việc.

b) Báo cáo bo đảm chất lượng của các đơn vị, báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng cấp toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp và toàn bộ minh chng, tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Thực hiện cải tiến

1. Căn c các báo cáo kết qutự đánh giá chất lượng và các báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị phụ trách tng hp, phân tích, đề xuất kế hoạch cải tiến.

2. Đơn vị phụ trách ly ý kiến kế hoạch cải tiến các đơn vị, đại diện các tổ chức Đng, đoàn thcủa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc; tng hợp và hoàn thiện kế hoạch ci tiến, trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

3. Các đơn vị thuộc sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện kế hoạch cải tiến đã được người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

Điều 12. Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền

1. Đơn vị phụ trách căn cứ kết quả xây dựng, vận hành, đánh giá và ci tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viết báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mu tại Phụ lục s 02 kèm theo Thông tư này, trình người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.

2. Cập nhật vào sở dữ liệu bảo đảm chất lượng của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; gi báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho cơ quan qun trực tiếp (nếu có), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đóng trên địa bàn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hng năm.

Mục 2. TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 13. Nội dung và chu kỳ tự đánh giá chất lượng

1. Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện bắt buộc đối với trường cao đng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và định kỳ mỗi năm 01 lần.

2. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp được thực hiện định kỳ mi năm 01 lần đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình đào tạo đạt tiêu chun kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Điều 14. Yêu cầu tự đánh giá chất lượng

1. Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh.

2. Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan ca cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn có liên quan.

4. Đm bo trung thực, khách quan, đầy đ minh chứng hợp lệ đchứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng.

5. Kết quả tự đánh giá chất lượng phi được công khai trong nội bộ sgiáo dục nghề nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dliệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan qun lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trcùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.

Điều 15. Quy trình tự đánh giá chất lượng

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.

2. Thực hiện tự đánh giá chất lượng.

3. Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.

4. Công bbáo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thm quyn.

Điều 16. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng

1. Hội đồng tự đánh giá chất lượng có chức năng giúp người đứng đầu sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo các cấp trình độ. Hội đồng tự đánh giá chất lượng do người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập, số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng là slẻ, có ít nht 11 thành viên đối với trường cao đng, trường trung cấp và ít nht 07 thành viên đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, người đng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng riêng cho tng chương trình đào tạo; số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng là slẻ; có ít nhất 07 thành viên thực hiện nhiệm vụ quy định tại khon 4 Điều này.

3. Thành phn Hội đồng tự đánh giá chất lượng, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), Thư ký và các thành viên khác.

a) Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là người đng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là cấp phó của người đng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phụ trách công tác kim định chất lượng, bảo đảm chất lượng. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo;

c) Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng là người đứng đu của đơn vị phụ trách đối với trường cao đng, trường trung cấp; trưởng phòng đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đi vi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì Thư ký là đại diện của đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo;

d) Các thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá chất lượng là đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, nhà giáo có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thcủa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chun gia có kinh nghiệm, uy tín và có ít nhất 02 đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc.

4. Hội đồng tự đánh giá chất lượng có các nhiệm vụ sau:

a) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng;

b) Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp ci tiến, nâng cao chất lượng;

c) Phối hợp, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện kim định chất lượng tại sở giáo dục nghề nghiệp (nếu có).

Điều 17. Thực hiện tự đánh giá chất lượng

1. Phân công đơn vị chủ trì thực hiện tự đánh giá chất lượng:

a) Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đối với trường cao đẳng, trường trung cấp, đơn vị chủ trì là đơn vị phụ trách. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là phòng có chức năng quản lý đào tạo;

b) Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo hoặc đơn vị chủ trì tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Các nội dung tự đánh giá chất lượng, bao gồm:

a) Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt;

b) Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kim định chất lượng giáo dục nghnghiệp và các hướng dn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

c) Tng hp và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng theo mu quy định tại Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc sở giáo dục nghề nghiệp, tng hp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng.

Điều 18. Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng

1. Hội đồng tự đánh giá chất lượng tiến hành nghiên cứu, hp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng. Nội dung báo cáo tự đánh giá chất lượng phải được ít nht 2/3 thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng nht trí thông qua.

2. Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.

Điều 19. Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc ktừ khi báo cáo tự đánh giá chất lượng được phê duyệt, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp triệu tập cuộc họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành phần dự họp gồm: các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng, người đứng đầu các đơn vị, đại diện người học và đại diện các tổ chức Đảng, đoàn thcủa cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cho cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 20. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

2. Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên làm công tác bảo đảm chất lượng của sở giáo dục nghề nghiệp về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thng bo đảm chất lượng, tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định hệ thng bo đảm chất lượng của các sgiáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

2. Tng hp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn với cơ quan qun lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp cơ Sở giáo dục nghề nghiệp

1. Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên đầu tư đ các sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc thực hiện các quy định hệ thng bo đảm chất lượng.

2. Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sgiáo dục nghề nghiệp trực thuộc thẩm quyền qun lý.

3. Tng hp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Trường cao đẳng, trường trung cấp tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tùy theo điều kiện đquyết định thực hiện các quy định tại Mục 1, Chương II của Thông tư này.

2. Tổ chức hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp các nội dung liên quan quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng của hệ thng thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

4. Phối hợp với các tổ chức quốc tế đánh giá, công nhận hệ thống bảo đảm chất lượng khi có đủ điều kiện.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để kịp thời xem xét, giải quyết

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

LOGO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(nếu có)

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Địa chỉ ………………………………………………………………
ĐT:………………………………Email:……………………………
Fax:……………........................Website:………………………..

 

 

SỔ TAY BẢO ĐẢM

CHẤT LƯỢNG

 

Ban hành ln:

Hiệu lực từ ngày:

 

 

 

 

 

THEO DÕI SỬA ĐI TÀI LIỆU

Yêu cu sửa đổi/ bổ sung

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sa đi

Lần ban hành/Ln sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG (bao gồm: lịch sphát triển, sơ đồ tổ chức: chức năng - nhiệm vụ; danh mục các ngành nghề đào tạo; các thành tích đạt được...)

II. PHẠM VI ÁP DỤNG (bao gồm: quy mô áp dụng, lĩnh vực áp dụng)

III. QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH VÀ MÔ TẢ MỐI LIÊN HỆ (xác định lĩnh vực quản lý cht lượng, nội dung của các lĩnh vực quản lý cht lượng và vẽ sơ đ mi liên hệ giữa các lĩnh vực/nội dung của các lĩnh vực quản lý chất lượng)

IV. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU

STT

TÊN TÀI LIỆU

KÝ HIỆU

ĐƠN VỊ ÁP DỤNG
(đánh dấu X vào những đơn vị có liên quan)

Phòng...

Phòng...

Phòng...

Phòng...

Khoa...

Khoa...

 

1

Stay chất lượng

STCL

 

 

 

 

 

 

 

2

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng

CSCL- MTCL. 01

 

 

 

 

 

 

 

3

Quy trình, công cụ Xây dựng chương trình đào tạo

QT.01

 

 

 

 

 

 

 

……

………………….

……….

…..

…..

....

……

……

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………., ngày  tháng  năm 20…..

 

BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

NĂM ……………

DANH MỤC CÁC TỪ VIT TẮT

I. GIỚI THIỆU VCƠ SGIÁO DỤC NGHNGHIỆP

1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của sở giáo dục nghề nghiệp

1.3. Đơn vị phụ trách về bảo đảm cht lượng và kim định chất lượng (ghi rõ tên đơn vị, slượng cán bộ, nhiệm vụ, điện thoại, địa chmail...)

II. BÁO CÁO XÂY DNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

2.1. Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành

a) Đặt vn đề

b) Thông tin về xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

b1) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

b2) Mục đích xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

b3) Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thng bo đảm chất lượng

b4) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

c) Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

d) Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

đ) Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng thực hiện được xây dựng và vận hành

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

e) Hệ thống thông tin bảo đm cht lượng (giới thiệu đơn vị ch trì công tác; tóm tt thực trạng hạ tầng thông tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

2.2. Đánh giá, cải tiến

a) Đánh giá:

a1) Tng sđợt đánh giá:

a2) Tng sđơn vị thuộc trường thực hiện tự đánh giá:

b) Ci tiến

b1) Nội dung của từng lĩnh vực qun lý cht lượng được chnh sa, bổ sung ci tiến

Nội dung thống kê

Số lưng

Ghi chú

Tng số nội dung đang vận hành

 

 

Số lượng nội dung thực hiện chnh sa

 

 

Slượng nội dung được bổ sung

 

 

Số lượng nội dung loại bỏ

 

 

b2) Các quy trình, công cụ bảo đm cht, lượng được cải tiến

Nội dung thng kê

Số lượng

Ghi chú

Tng số quy trình, công cụ đang vận hành

 

 

Slượng quy trình, công cụ thực hiện chỉnh sửa

 

 

Số lượng quy trình, công cụ được bổ sung

 

 

Slượng quy trình, công cụ loại bỏ

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

3.1. Ưu điểm:

3.2. Tồn tại, hạn chế:

3.3. Nguyên nhân:

3.4. Đề xuất: (cơ sở giáo dục nghề nghiệp nêu ra các đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng, kiểm định cht lượng giáo dục nghề nghiệp)

 

 

Nơi nhận:
- TCGDNN:
- Sở LĐTBXH t
nh/thành phố:….;
- Cơ quan qun lý trực tiếp:
- Lưu:
……..

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

LOGO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(nếu có)


 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP

NĂM ……………….

 

 

 

 

……, tháng…..năm……

 

NỘI DUNG CHÍNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHIỆP

CÁC TỪ VIT TẮT

PHẦN I. GIỚI THIỆU V CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHIỆP

1  Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2  Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích ni bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3  Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

4  Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

5  Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHIỆP

1  Đặt vấn đề

2   Tng quan chung

2.1  Căn cứ tự đánh giá

2.2  Mục đích tự đánh giá

2.3  Yêu cầu tự đánh giá

2.4  Phương pháp tự đánh giá

2.5  Các bước tiến hành tự đánh giá

3  Tự đánh giá

3.1  Tổng hợp kết quả tự đánh giá1

3.2  T đánh giá theo tng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1  Tiêu chí 1: …………2

3.2.2  Tiêu chí 2:

3.2.3  Tiêu chí 3:

PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SGIÁO DỤC NGHNGHIỆP

PHẦN IV. ĐXUẤT, KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng)

2. Kế hoạch tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3. Bảng mã minh chứng3

_____________

1 Tổng hợp kết quả tự đánh giá theo Mu 3.1

2 Báo cáo đánh giá chi tiết Tiêu chí theo Mu 3.2

3 Bảng mã minh chứng theo Mu 3.3

 

Mu 3.1. TNG HỢP KT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DC NGHỀ NGHIỆP

STT

Tiêu chí, tiêu chuẩn,
(ghi đầu đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)

Điểm chuẩn

Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Đạt/Không đạt tiêu chuẩn kiểm định

 

Tổng điểm

 

 

1

Tiêu chí 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 2:…………………

 

 

 

………………

 

 

2

Tiêu chí 2:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 2:…………………

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

Mu 3.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIT TIÊU CHÍ

TIÊU CHÍ :... ...

Đánh giá tng quát tiêu chí N:

Mở đầu (ngn gọn): <>< span=""><>n này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh về các tiêu chuẩn trong tiêu chí N>.

* Những đim mạnh: t đim mạnh dựa trên kết qutự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>

* Những, tồn tại: n tại dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>.

* Kế hoạch nâng cao cht lượng: t các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại của tiêu chí N>.

Điểm đánh giá tiêu chí N

Tiêu chí, tiêu chuẩn

Điểm tự đánh giá

Tiêu chí N

...

Tiêu chuẩn 1

...

Tiêu chuẩn 2

...

….

...

Tiêu chuẩn j

...

Tiêu chuẩn 1:...n 1, tiêu chí N>...

Mô tả, phân tích, nhận định: …………………………………….

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí N:... điểm

Tiêu chun 2:...n 2, tiêu chí N>...

(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)

………….

Tiêu chuẩn j:...j, tiêu chí N>...

(Trình bày tương tự tiêu chun 1, tiêu chí N)

 

Mẫu 3.3. BNG MÃ MINH CHỨNG

STT

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

Mã minh chứng

Minh chng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn

Tên minh chứng

1

1

1

1.1.01

 

 

2

 

 

1.1.02

 

 

3

 

 

 

 

4

1

2

1.2.01

 

 

5

 

 

 

(Ví dụ 1.1.02)

 

6

 

 

1.2.02

 

 

7

 

 

1.2.03

 

 

8

 

 

 

 

9

1

j

1.j.01

 

 

10

 

 

1.j.02

 

 

11

 

 

 

 

(Kéo dài bảng theo mu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn và số lượng minh chứng của đơn vị)

Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ: Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thm quyn ký ban hành).

 

PHỤ LỤC 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

LOGO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(nếu có)


 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH / NGHỀ….TRÌNH ĐỘ

NĂM ……………….

 

 

 

 

……, tháng…..năm……

 

NỘI DUNG CHÍNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH/NGHỀ….TRÌNH ĐỘ…..

CÁC TỪ VIT TẮT

PHẦN I. GIỚI THIỆU V CƠ SỞ GDNN, KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1  Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2  Thông tin khái quát về Khoa/Đơn vị phụ trách chương trình đào tạo

3  Thông tin về Chương trình đào tạo

PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1  Tng quan chung

1.1  Căn cứ tự đánh giá

1.2  Mục đích tự đánh giá

1.3  Yêu cầu tự đánh giá

1.4  Phương pháp tự đánh giá

1.5  Các bước tiến hành tự đánh giá

2  Tự đánh giá

2.1  Tng hợp kết qutự đánh giá1

2.2  Tự đánh giá theo tng tiêu chí, tiêu chuẩn

2.2.1  Tiêu chí 1:…………….2

2.2.2  Tiêu chí 2:…………….

2.2.3  Tiêu chí 3:…………….

……   ……..

PHẦN III. TNG HỢP KHOẠCH NÂNG CAO CHT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHẦN IV. ĐXUẤT, KIN NGHỊ

PHỤ LỤC

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng/Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng/Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo)

2. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

3. Bng mã minh chứng3

_____________

1 Tổng hợp kết quả tự đánh giá theo Mu 4.1

2 Báo cáo đánh giá chi tiết Tiêu chí theo Mu 4.2

3 Bảng mã minh chứng theo Mu 4.3

 

Mu 4.1. TNG HỢP KT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH/NGHỀ…TRÌNH ĐỘ…

STT

Tiêu chí, tiêu chuẩn,
(ghi đầu đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)

Điểm chuẩn

Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chương trình đào tạo

 

ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC

 

Đạt/Không đạt tiêu chuẩn kiểm định

 

Tổng điểm

 

 

1

Tiêu chí 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 2:…………………

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

2

Tiêu chí 2:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1:…………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 2:…………………

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

Mu 4.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIT TIÊU CHÍ

TIÊU CHÍ :... ...

Đánh giá tng quát tiêu chí N:

Mở đầu (ngn gọn): <>< span=""><>n này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh về các tiêu chuẩn trong tiêu chí N>.

* Những đim mạnh: t đim mạnh dựa trên kết qutự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>

* Những tồn tại: n tại dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí>.

* Kế hoạch nâng cao cht lượng: t các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại của tiêu chí N>.

Điểm đánh giá tiêu chí N

Tiêu chí, tiêu chuẩn

Điểm tự đánh giá

Tiêu chí N

...

Tiêu chuẩn 1

...

Tiêu chuẩn 2

...

….

...

Tiêu chuẩn j

...

Tiêu chuẩn 1:...n 1, tiêu chí N>...

Mô tả, phân tích, nhận định: …………………………………….

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí N:... điểm

Tiêu chun 2:...n 2, tiêu chí N>...

(Trình bày tương tự tiêu chuẩn 1, tiêu chí N)

………….

Tiêu chuẩn j:...j, tiêu chí N>...

(Trình bày tương tự tiêu chun 1, tiêu chí N)

 

Mẫu 4.3. BNG MÃ MINH CHỨNG

STT

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

Mã minh chứng

Minh chng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn

Tên minh chứng

1

1

1

1.1.01

 

 

2

 

 

1.1.02

 

 

3

 

 

 

 

4

1

2

1.2.01

 

 

5

 

 

 

(Ví dụ 1.1.02)

 

6

 

 

1.2.02

 

 

7

 

 

1.2.03

 

 

8

 

 

 

 

9

1

j

1.j.01

 

 

10

 

 

1.j.02

 

 

11

 

 

 

 

(Kéo dài bảng theo mu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn và số lượng minh chứng của đơn vị)

Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ: Trích yếu nội dung; Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thm quyn ký ban hành).

 

PHỤ LỤC 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP>

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………….

…………, ngày  tháng  năm 20….

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM ………..

A. THÔNG TIN CHUNG VCƠ SỞ GIÁO DỤC NGH NGHIP

(Tên, địa chtrụ sở, cơ quan chquan, loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm thành tập, thông tin liên hệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thông tin liên hệ của người đứng đu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phụ trách công tác kim định, đảm bo chất lượng:...)

B. KT QUẢ T ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG

I- TỰ ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHIỆP

1. Thời gian thực hiện t đánh giá chất lượng

(Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng, thời gian công b báo cáo tự đánh giá cht lượng)

2. Kết quả tự đánh giá chất lượng

2.1. Tng số đim tự đánh giá chất lượng:

2.2. Tự đánh giá chất lượng: (Đạt/Không đạt) tiêu chuẩn kim định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Bảng tổng hợp chi tiết đim tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn:

II - TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

* Số lượng chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá cht lượng: …………

* Số lượng chương trình đào tạo tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kim định cht lượng:…………

1. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành/nghề... trình độ....

1.1. Thời gian thực hiện tự đánh giá cht lượng

(Thời gian thực hiện tự đánh giá cht lượng, thời gian công bbáo cáo tự đánh giá cht lượng)

1.2. Kết quả tự đánh giá cht lượng

a) Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng: ……..

b) Tự đánh giá chất lượng: (Đạt/Không đạt) tiêu chuẩn kim định chất lượng chương trình đào tạo nghề/ngành ……trình độ …….

c) Bng tổng hợp chi tiết đim tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: ………………………..

2. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành/nghề... trình độ....

(Đi ln lượt các ni dung như mục 1 nêu trên)

C. ĐXUẤT, KHUYN NGHỊ

1. Đề xuất

.............................................................................................................................................

2. Khuyến nghị

.............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- TCGDNN (để b/c);
- Sở LĐ-TBXH tnh/thành phố (để b/c);
- Cơ quan ch qun/đơn vị qun lýể b/c);
- Lưu: ………………

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

Bản dịch tham khảo
download Circular 28/2017/TT-BLDTBXH DOC(Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi