Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 154/2000/QĐ-TTg

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:154/2000/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:31/12/2000Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 154/2000/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/2000/QĐ-TTG
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cho các Bộ, Ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước quy định tại Quyết định số 79/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, theo Bảng phân công kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước theo Bảng phân công đúng tiến độ quy định.

Các thành viên Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/1998/QĐ-BCĐTL ngày 07 tháng 9 năm 1998 của Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/2000/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

1

2

3

4

5

I

Tổng kết việc thực hiện tiền lương và trợ cấp từ năm 1993 đến nay theo Chỉ thị số 28/1999/CT-TTg ngày 24/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2001

 

 

1

Tổng kết chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh

Quý I/2001

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, Ban, ngành và các địa phương

2

Tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

"

"

"

3

Tổng kết việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng người có công

"

"

"

4

Tổng kết chế độ tiền lương dân cử, bầu cử trong cơ quan Nhà nước

Quý I/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, Ban, ngành và các địa phương

5

Tổng kết chế độ tiền lương công chức HCSN

"

"

"

6

Tổng kết tiền lương bầu cử cơ quan Đảng, đoàn thể

Quý I/2001

Ban Tổ chức Trung ương

"

7

Tổng hợp về quỹ tiền lương và trợ cấp chi từ ngân sách nhà nước qua các năm từ 1993 đến 2000

Quý I/2001

Bộ Tài chính

"

8

Tổng hợp báo cáo Thủ tướng về tổng kết tiền lương và trợ cấp xã hội từ năm 1993 đến nay

Quý I/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

"

II

Phân công nghiên cứu xây dựng các nội dung Đề án

Quý II/2001

 

 

1

Đề án tiền lương tối thiểu chung, vùng, ngành

 

Quý II/2001

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan, các Viện Khoa học, các trường đại học, các nhà quản lý

2

Đề án về quan hệ tiền lương chung, quan hệ tiền lương giữa các khu vực (HCSN, LLVT. SXKD, bầu cử)

Quý II/2001

"

"

3

Đề án cải cách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh

Quý II/2001

"

"

4

Đề án cải cách chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp người có công

Quý II/2001

"

"

5

Đề án cải cách tiền lương chức vụ dân cử trong cơ quan Nhà nước

Quý II/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học

6

Đề án cải cách tiền lương đối với công chức HCSN

Quý II/2001

"

"

7

Đề án cải cách tiền lương đối với chức vụ bầu cử của Đảng, đoàn thể

Quý II/2001

Ban Tổ chức Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các cơ quan có liên quan

8

Đề án cải cách tiền lương đối với các lực lượng vũ trang (Quân đội và công an)

Quý II/2001

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Các cơ quan có liên quan

9

Đề án tạo nguồn cải cách tiền lương

Quý II/2001

Bộ Tài chính,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

III

Tổng hợp, hội thảo, hoàn chỉnh Đề án và ban hành văn bản thực hiện.

Tháng 12/2001

 

 

1

Tổng hợp các Đề án chi tiết và Hội thảo khoa học

Tháng 8/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo TLNN

2

Hoàn chỉnh Đề án tổng thể trình Chính phủ và theo dõi khi Chính phủ trình Bộ Chính trị và Quốc hội

Tháng 10/2001

"

"

3

Soạn thảo các văn bản (các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư ...)

Tháng 12/2001

Các đơn vị chủ trì Đề án chi tiết

Các cơ quan có liên quan

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi