Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
- Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các Hội quần chúng tự trang trải về tài chính;
- Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (các tổ chức nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp).
II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG
1. Đối với doanh nghiệp đang áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Nhà nước ban hành thì căn cứ vào hệ số mức lương, mức phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 25/CP và 26/CP ngày 23/5/1993, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ, mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở tính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hằng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước được tính lại như sau:

a) Tính lại mức lương:

Mức lương thực hiện từ 01/1/2001

 

 

=

 

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

 

x

 

Hệ số mức lương hiện hưởng

 

b) Tính lại mức phụ cấp:

- Đối với các phụ cấp tính trên tiền lương tối thiểu:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/1/2001

 

 

=

 

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

 

x

 

Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

 

- Đối Với các phụ cấp tính trên tiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/1/2001

 

 

=

 

Mức lương thực hiện từ 01/1/2001

 

 

x

 

Tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định

 

c) Tính lại mức tiền lương của hệ số chênh lệch bảo lưu:

 Mức tiền lương của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 01/1/2001

 

 

=

 

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

 

x

 

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

 

d) Đối với các ngành được Nhà nước quy định chế độ tiền thưởng tính trong quỹ tiền lương thì được tính lại theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.
2. Đối với doanh nghiệp nhà nước khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,5 lần trên mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định (từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 là 210.000 đồng/tháng) để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ và Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước.
3. Đối với doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động thì căn cứ vào mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng, doanh nghiệp tính lại mức lương ghi trong hợp đồng lao động, làm cơ sở trả lương, tính lại chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hằng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
4. Mức ăn ca tính theo ngày công chế độ trong tháng đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 không vượt quá mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.
2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, khi xác định đơn giá tiền lương, tính toán bữa ăn giữa ca theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng trong nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, cần có các giải pháp tích cực để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, gắn việc tăng thu nhập của người lao động với việc tăng lợi nhuận, tăng đóng góp cho Nhà nước theo các văn bản đã quy định.
3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2001. Những quy định trước đây trái với những quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp phản ánh về liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính xem xét, giải quyết.
Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Duy Đồng; Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 29/12/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI,
BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ PHỤ CẤP
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

Thực hiện khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

- Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các Hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

- Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (các tổ chức nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp).

 

II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG

 

1. Đối với doanh nghiệp đang áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Nhà nước ban hành thì căn cứ vào hệ số mức lương, mức phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 25/CP và 26/CP ngày 23/5/1993, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ, mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở tính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hằng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước được tính lại như sau:

a) Tính lại mức lương:

Mức lương thực hiện từ 01/1/2001

 

=

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

x

Hệ số mức lương hiện hưởng

 

b) Tính lại mức phụ cấp:

- Đối với các phụ cấp tính trên tiền lương tối thiểu:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/1/2001

 

=

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

x

Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

 

- Đối Với các phụ cấp tính trên tiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ:

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/1/2001

 

=

Mức lương thực hiện từ 01/1/2001

 

x

Tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định

 

c) Tính lại mức tiền lương của hệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền lương của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 01/1/2001

 

=

Mức lương tối thiểu (210.000 đồng/tháng)

 

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

d) Đối với các ngành được Nhà nước quy định chế độ tiền thưởng tính trong quỹ tiền lương thì được tính lại theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,5 lần trên mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định (từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 là 210.000 đồng/tháng) để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ và Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước.

3. Đối với doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật lao động thì căn cứ vào mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng, doanh nghiệp tính lại mức lương ghi trong hợp đồng lao động, làm cơ sở trả lương, tính lại chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hằng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

4. Mức ăn ca tính theo ngày công chế độ trong tháng đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2001 không vượt quá mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, khi xác định đơn giá tiền lương, tính toán bữa ăn giữa ca theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng trong nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, cần có các giải pháp tích cực để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, gắn việc tăng thu nhập của người lao động với việc tăng lợi nhuận, tăng đóng góp cho Nhà nước theo các văn bản đã quy định.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2001. Những quy định trước đây trái với những quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp phản ánh về liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính xem xét, giải quyết.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 32/2000/TTLT/BLDTBXH-BTC
Hanoi, December 29, 2000

 
JOINT CIRCULAR
GUIDING THE ADJUSTMENT OF MINIMUM WAGES AND ALLOWANCES IN ENTERPRISES
In furtherance of Clause 1, Article 1 of the Government’s Decree No. 77/2000/ND-CP of December 15, 2000 adjusting the minimum wage level, allowance level and cost-of-living allowances for subjects enjoying wages, allowances and cost-of-living allowances, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance hereby guide the adjustment of minimum wage and allowances in enterprises as follows:
I. OBJECTS OF APPLICATION:
- Laborers working in enterprises which operate under the Law on State Enterprises, including: enterprises engaged in production and business activities; public-utility enterprises; enterprises of the armed forces, organizations and units of administrative and public-service agencies, as well as of the Party, associations and self-financing mass organizations, which are licensed to conduct production, business and/or service activities;
- Laborers working in enterprises which operate under the Enterprises Law, including: joint stock companies, limited liability companies, partnerships, and private enterprises;
(The above-mentioned organizations are called enterprises for short)
II. METHOD FOR RE-CALCULATING WAGE LEVELS:
1. For enterprises which are applying the wage scales, wage tables and wage allowances issued by the State, on the basis of the wage coefficients and wage allowance coefficients stipulated in the Government’s Decrees No. 25/CP and 26/CP of May 23, 1993, Decree No. 110/1997/ND-CP of November 18, 1997 and the minimum wage level specified in Clause 1, Article 1 of the Government’ Decree No. 77/2000/ND-CP of December 15, 2000, the wage levels and wage allowance levels, which serve as basis for calculation of social insurance and health insurance regimes as well as payment for overtime work, night work, work stoppage, annual leaves and other regimes as prescribed by the State, shall be re-calculated as follows:
a) Re-calculating the wage levels:
The wage level The minimum wage Currently
effected as from = level (210,000 x enjoyed wage
January 1, 2001 VND/month) coefficient
b) Re-calculating the allowance levels:
- For the allowances calculated upon the minimum wage:
The allowance level The minimum The prescribed
effected as from = wage level x enjoyable allowance
January 1, 2001 210,000VND/month coefficient
- For the allowances calculated upon ranks, positions and professions:
The wage level The wage level The prescribed
effected as from = effected as from x enjoyable allowance
January 1, 2001 January 1, 2001 percentage
c) Re-calculating wage levels of reserved difference coefficients:
The wage level The minimum wage Currently enjoyed
reserved difference = level (210,000 x reserved difference
coefficient (if any) VND/month) coefficient
d) For branches where rewards, as stipulated by the State, are included in their wage fund, such rewards shall be re-calculated according to the minimum wage level of 210,000 dong/month.
2. For State enterprises, when applying the increase regulating coefficient by not more than 1,5 times of the common minimum wage level prescribed by the State (210,000 dong/month as from January 1, 2001) as basis for calculation of wage unit prices, they must satisfy the conditions prescribed in Article 1 of the Government’s Decree No. 28/CP of March 28, 1997 and in Circular No. 13/LDTBXH-TT of April 10, 1997 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guiding methods for formulating wage unit prices and managing wages and incomes in State enterprises.
3. For enterprises, which have formulated their wage scales and wage tables according to labor legislation, based on the minimum wage level of 210,000 dong/month, they shall recalculate the wage levels inscribed in labor contracts, and recalculate social insurance and health insurance regimes, as well as payment for overtime work, night work, work stoppage, annual leave, and other regimes as prescribed by the State.
4. The levels for mid-shift meals calculated according to working days of month applicable to workers and employees working in State enterprises as stipulated in Circular No. 15/1999/TT-BLDTBXH of June 22, 1999 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall not exceed the minimum wage level of 210,000 dong/month as from January 1, 2001.
III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION
1. The branch- and domain-managing ministries, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, and the chairmen of 91/TTg Corporations’ Managing Boards shall have to direct and urge enterprises to strictly comply with the provisions of this Circular.
2. The State enterprises, when determining wage unit prices and calculating mid-shift meal according to the minimum wage level of 210,000 dong/month, shall include in their annual production and business objectives and plans active measures to raise the labor productivity and efficiency, to link the increase of laborers’ incomes to the increase of profits and contributions to the State as prescribed by various documents.
3. This Circular takes effect as from January 1, 2001. The previous regulations contrary to the provisions in this Circular are hereby annulled.
In the course of implementation, if problems arise, the branch- and domain-managing ministries, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and enterprises are requested to report them to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance for consideration and settlement.
 

FOR THE MINISTER
OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE MINISTER
Le Duy Dong
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTERTran Van Ta

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!