Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH 2022 Bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan BLĐTBXH

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1400/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành:30/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức sử dụng tài sản tại một số cơ quan thuộc Bộ LĐTBXH

Ngày 30/12/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, bổ sung tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì như sau: 01 hệ thống lò hơi, 02 máy siêu âm tổng quát, 03 máy điện não, 03 máy sốc tim. Đối với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, bổ sung 01 hệ thống máy tính chủ vận hành phần mềm quản lý thông tin kiểm định;…

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

______
Số: 1400/-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị

chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị:

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Căn cứ Thông số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và hội về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh Xã hội;

Căn cứ Công văn số 6899/BTC-QLCS ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính, Công văn số 2840/BGDĐT-CSVC ngày 05/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2514/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chuẩn, định mức tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm:
1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định tại các văn bản khác có liên quan.
2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm: Trên cơ sở đề xuất, nhu cầu bổ sung, điều chỉnh của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Vãn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

Nguyễn Văn Hồi

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM THẦN VIỆT TRÌ

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống lò hơi

Hệ thống

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

3

Máy điện não

Máy

3

4

Máy sốc tim

Máy

3

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG

CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm  2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống máy tính chủ vận hành phần mềm quản lý thông tin kiểm định

Hệ thống

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHƠN

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy X quang C-Arm

Máy

1

2

Máy X quang di động

Máy

1

3

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

4

Máy hấp tiệt trùng

Máy

1

5

Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Bộ

1

6

Hệ thống huấn luyện dáng đi kết hợp máy đi bộ

Hệ thống

2

7

Thiết bị kiểm tra, đánh giá tầm vận động tích hợp các bài tập toàn thân kèm theo lượng giá qua trình tập phục hồi chức năng

Bộ

2

8

Dàn treo đa năng 100 bài tập kết hợp giường nâng hạ điện

Bộ

2

9

Bàn kéo giãn cột sống đa chiều

Bộ

2

10

Thiết bị tập thăng bằng với 6 kiểu bài tập đi và nhảy, lăn bóng, nhảy trượt tuyết, xuồng máy

Bộ

2

11

Thiết bị kiểm tra đánh giá và tập phục hồi cơ chi trên và chi dưới

Bộ

2

12

Máy điều trị vết thương bằng Plasma

Máy

2

13

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

2

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC,THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CN THƠ

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy từ trường xuyên sọ

Máy

1

2

Máy trị liệu nhiệt lạnh

Máy

1

3

Máy trị liệu nhiệt nóng

Máy

1

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

5

Hệ thống CT Scanner

Hệ thống

1

6

Hệ thống vi sinh nuôi cấy khuẩn, vi sinh vật

Hệ thống

1

7

Hệ thống CAD-CAM công nghệ in 3D

Hệ thống

1

8

Máy điều trị bằng tia uv toàn thân

Máy

1

9

Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

Máy

1

10

Máy choáng điện tâm thần có theo dõi hôn mê

Máy

1

11

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Testla

Hệ thống

1

12

Hệ thống số hóa ảnh X-Quang

Hệ thống

1

13

Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ

Máy

1

14

Hệ thống tập Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng đa năng

Hệ thống

2

15

Máy nhiệt trị liệu di động

Máy

2

16

Máy tập đi phục hồi chức năng có kích thích cơ

Máy

2

17

Máy từ trường trị liệu siêu dẫn

Máy

2

18

Máy tập phục hồi chức năng thần kinh và vận động

Máy

2

19

Hệ thống phục hồi chức năng sử dụng khí nén (5 thiết bị)

Hệ thống

2

20

Hệ thống kéo giãn cột sống

Hệ thống

3

21

Thiết bị áp lực trị liệu 12 kênh chuyên nghiệp

Bộ

1

22

Thiết bị kiểm tra dánh giá và tập phục hồi cơ chi trên và chi dưới

Bộ

3

23

Thiết bị kiểm tra, đánh giá tầm vận động tích hợp các bài tập toàn thân kèm theo lượng giá quá trình tập phục hồi chức năng

Bộ

2

24

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

25

Đèn mổ tích hợp camera

Bộ

1

26

Bàn mổ đa năng

Chiếc

3

27

Máy khoan đa năng

Máy

2

28

Bàn mổ chấn thương chỉnh hình

Chiếc

3

29

Kính hiển vi phẫu thuật sọ não, cột sống

Chiếc

1

30

Máy điện tim gắng sức

Máy

2

31

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

32

Hệ thống cánh tay treo trần cho phòng phẫu thuật

Hệ thống

2

33

Máy hấp tiệt trùng

Máy

1

34

Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ

Máy

1

35

Máy giặt, vắt công nghiệp

Máy

1

36

Tủ sấy dụng cụ

Chiếc

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên đùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy cắt tiêu bản tự động hoàn toàn

Chiếc

1

2

Máy xử lý mô quay tròn

Chiếc

1

3

Máy nhuộm lam quay tròn

Chiếc

1

4

Tủ an toàn sinh học

Chiếc

1

5

Buồng ủ môi trường

Chiếc

1

6

Hệ thống máy đếm tế bào tự động

Hệ thống

1

7

Máy đọc đĩa đa năng

Chiếc

1

8

Máy chụp ảnh gel điện di và màng lai

Chiếc

1

9

Hệ thống chuyển gene vào tế bào động vật bằng xung điện

Hệ thống

1

10

Máy chiên chân không

Chiếc

1

11

Máy đo quang phổ huỳnh quang

Chiếc

1

12

Thiết bị xác định độ ổn định oxy hóa chất béo

Thiết bị

1

13

Thiết bị Quang phổ hồng ngoại

Thiết bị

1

14

Hệ thống trung tâm xừ lý khí thải

Hệ thống

1

15

Máy đo điện

Chiếc

1

16

Máy phân tích dòng chảy tế bào

Chiếc

1

17

Xe ô tô điện

Chiếc

1

18

Thiết bị đào tạo mạng điện 48V

Bộ

1

19

Thiết bị mô phỏng xe điện

Bộ

1

20

Hệ thống đào tạo hệ thống truyền động điện và hệ thống cao áp trên xe điện

Hệ thống

1

21

Thiết bị đào tạo Chẩn đoán và bảo dưỡng pin cao áp trên xe ô tô

Bộ

1

22

Thiết bị đào tạo Chẩn đoán mô tơ truyền động điện trên xe ô tô

Bộ

1

23

Thiết bị đào tạo Công nghệ xe lai Hybird và xe ô tô điện

Bộ

1

24

Thiết bị thực hành xe ô tô điện

Bộ

1

25

Bộ dụng cụ sửa chữa xe điiện

Bộ

1

26

Mô hình động cơ điện và hệ thống cao áp

Bộ

1

27

Mô hình tổng thành xe ô tô điện

Bộ

1

28

Mô hình tổng thành ô tô Hybrid có sạc điện

Bộ

1

29

Thiết bị bảo trì hệ CAN: Máy chẩn đoán ô tô điện

Bộ

1

30

Máy đo kiểm tra hệ thống mạng

Bộ

1

31

Hệ thống lưu trữ

Bộ

1

32

Máy chủ

Bộ

2

33

Thiết bị chuyển mạch

Bộ

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG SẦM SƠN

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên đùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy phát điện

Chiếc

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên đùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Phần mềm phái cử và quản lý lao động

Phần mềm

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên đùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy phay CNC

Chiếc

1

2

Máy phay vạn năng

Chiếc

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Mô hình thực hành PLC

Bộ

2

2

Mô hình thực hành điều khiển động cơ bước - Động cơ xoay chiều 3 pha - Động cơ servo

Bộ

4

3

Mô hình thực hành điện tử công suất

Bộ

2

4

Mô hình thực hành điện - khí nén, thủy lực

Phòng

2

5

Mô hình hực hành truyền thông công nghiệp

Phòng

1

6

Mô hình thực hành hệ thống lưới điện thông minh được điều khiển, bảo vệ và giám sát bằng hệ SCADA

Bộ

1

7

Mô hình thực hành ảo

Bộ

2

8

Mô hình thực hành điện Rô bốt

Bộ

1

9

Mô hình thực hành Trí tuệ nhân tạo AI

Bộ

1

10

Mô hình thực hành Điều khiển và giám sát tòa nhà

Bộ

1

11

Hệ thống thực hành truyền động điện nâng cao

Hệ thống

1

12

Hệ thống tự động điều khiển điện áp đầu cực máy phát điện

Hệ thống

1

13

Bộ thí nghiệm đào tạo và nghiên cứu về Rô bốt và Machine Vision

Phòng

1

14

Thiết bị thí nghiệm kỹ thuật điện

Bộ

2

15

Bộ thực hành đào tạo giao thức về INTERNET TCP/IP

Bộ

1

16

Bộ thiết bị đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in la-ze

Bộ

6

17

Máy tiện vạn năng

Chiếc

23

18

Máy tiện CNC

Chiếc

3

19

Máy mài tròn trong

Chiếc

2

20

Máy doa ngang

Chiếc

2

21

Máy doa đứng

Chiếc

2

22

Máy xọc

Chiếc

4

23

Máy soi tổ chức kim loại

Chiếc

2

24

Máy Cân chỉnh đồng trục không dây SKF TKSA71

Bộ

2

25

Bộ thiết bị đo bức xạ

Bộ

2

26

Bộ thiết bị tăng cường Điện khí nén

Bộ

2

27

Bộ khởi động Điện khí nén

Bộ

2

28

Bộ dụng cụ điều chỉnh đồng tâm trục

Bộ

2

29

Máy phân tích rung động

Chiếc

3

30

Ca-me-ra nhiệt

Chiếc

2

31

Hệ thống giám sát chẩn đoán lỗi máy móc thiết bị

Hệ thống

1

32

Bộ thực hành khí nén - điện khí nén trình độ cơ bản và nâng cao

Bộ

1

33

Bộ thực hành Thủy lực - điện thủy lực trình độ cơ bản và nâng cao

Bộ

3

34

Mô hình đào tạo bảo trì và chẩn đoán hỏng hóc thiết bị cơ khí

Bộ

1

35

Hệ thống đào tạo máy bơm

Bộ

2

36

Máy nén khí trục vít

Chiếc

1

37

Máy doa xi lanh

Chiếc

2

38

Máy mài trục khuỷu

Chiếc

2

39

Máy mài mặt máy

Chiếc

2

40

Thiết bị kiểm tra và làm sạch kim phun động cơ Diezen Common Rail

Chiếc

2

41

Mô hình tổng thành xe ôtô nguyên bản động cơ diesel điện tử truyền động cầu sau hoạt động được

Bộ

3

42

Mô hình tổng thành xe ôtô nguyên bản trang bị động cơ Hybrid (Xăng điện) hoạt động được

Bộ

3

43

Băng thử phanh (Thiết bị kiểm tra phanh)

Bộ

2

44

Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu

Bộ

2

45

Thiết kiểm kiểm tra máy phát, máy khởi động, ắc quy trên xe ô tô

Chiếc

4

46

Cầu nâng cắt kéo cho kiểm tra góc đặt bánh xe tự động bù lệch bằng điện tử, có bàn nâng bụng xe

Bộ

 

47

Mô hình tổng thành xe ôtô nguyên bản động cơ điện hoạt động được

Bộ

 

48

Thiết bị kéo nén khung vỏ

Chiếc

2

49

Bộ thu thập và phân tích dữ liệu đo động lực học bản rút gọn

Chiếc

2

50

Giàn thử nghiệm động cơ phun xăng điện tử

Bộ

2

51

Mô hình tổng thành xe ô tô (phun xăng điện tử số sàn)

Bộ

3

52

Bộ thực hành cảm biến

Bộ

10

53

Hệ thống làm lạnh nhiệt độ cực thấp

Bộ

3

54

Hệ thống điều hòa nhiệt độ, tạo nhiệt độ và độ ẩm không đổi

Bộ

3

55

Máy phay CNC

Chiếc

6

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN

CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Xây dựng hệ thống tin nhắn Molisa SMS

Phần mềm

1

2

Xây dựng ứng dụng eMolisa trên thiết bị di động

Phần mềm

1

3

Phần mềm bổ sung chức năng trình ký online trên eMolisa

Phần mềm

1

4

Nâng cấp, bổ sung các tính năng của Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

1

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi