Quyết định 1517/QĐ-LĐTBXH 2018 tiêu chuẩn sử dụng tài sản của cơ quan thuộc Bộ Lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1517/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1517/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1517/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:31/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long được sử dụng tối đa 01 máy khử độc thực phẩm

Ngày 31/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định 1517/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng 26 loại máy móc, thiết bị chuyên dùng của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Bao gồm định mức đối với các loại thiết bị, máy móc sau: Máy đo tọa độ dạng bằng tay tối đa 01 bộ; Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe 3D với camera kỹ thuật số độ phân giải cao tối đa 01 bộ; Máy phay CNC tối đa 02 bộ; Máy khử độc thực phẩm tối đa 01 chiếc…

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Hà Nội…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1517/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 1517/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ các Công văn số 5312/BCT-ATMT ngày 04/7/2018 của Bộ Công Thương; Công văn số 1602/BXD-GĐ ngày 04/7/2018 của Bộ Xây dựng; Công văn số 5133/BNN-KTHT ngày 06/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 4168/BGDĐT-CSVC ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 11917/BTC-QLCS ngày 01/10/2018 của Bộ Tài chính; Công văn số 6317/BYT-TB-CT ngày 24/10/2018 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục, định mức sử dụng tài sản, máy, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng các Cục Bảo trợ xã hội, Cục An toàn lao động, Cục Người có công, Cục Trẻ em; Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).
Điền 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này:
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng.
2. Số lượng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.
3. Việc quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng, nếu không có tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được mua mới để thay thế tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định.
5. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; chỉ được mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự cấp thiết và đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công.
6. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:
1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản có liên quan.
2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này.
2. Tổng hợp đề xuất của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh, ban hành bổ sung Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2018.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy đo tọa độ dạng bằng tay

Bộ

1

2

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe 3D với camera kỹ thuật số độ phân dải cao

Bộ

1

3

Hệ thống đo kiểm và giám sát (S-CADA)

Bộ

1

4

Máy phay CNC

Bộ

2

5

Bàn xoay trục thứ 5 dùng cho máy VF-2

Bộ

1

6

Bộ cảm biến quang học đo động lực học theo chiều dọc và chiều ngang trục xe

Bộ

1

7

Bộ thu thập và đánh giá dữ liệu đo động lực học

Bộ

1

8

Máy khử độc thực phẩm

Chiếc

1

9

Mô hình thực tập vận hành trên xe ô- tô

Bộ

2

10

Máy phay lăn răng

Bộ

1

11

Hệ thống máy quét 3D la-ze

Bộ

1

12

Máy tạo mẫu nhanh

Bộ

1

13

Máy phay CNC

Bộ

1

14

Máy tiện CNC

Bộ

1

15

Máy kiểm tra sức bền vạn năng

Bộ

1

16

Mô hình tổng thành ô tô đời mới - Chế tạo trên cơ sở xe ô-tô

Bộ

1

17

Phòng thực hành dạy ngoại ngữ

Phòng

2

18

Phòng thực hành thí nghiệm điện - điện tử

Phòng

1

19

Hệ thống PCR

Hệ thống

1

20

Bộ đào tạo tự động hóa dây chuyền sản xuất và phân loại hàng hóa có cánh tay máy x-y

Bộ

1

21

Máy phay vạn năng (đứng - ngang)

Hệ thống

1

22

Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán tổng thành xe ô tô

Bộ

1

23

Hệ thống điện mặt trời 3 pha

Hệ thống

1

24

Hệ thống trường bắn ảo

Hệ thống

1

25

Máy cân chỉnh bơm cao áp

Bộ

1

26

Bộ thực hành điện - thủy lực nâng cao

Bộ

1

Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ TÀN TẬT

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung

Hệ thống

2

2

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Bộ

2

3

Máy thủy liệu điều trị

Bộ

2

4

Máy X-Quang

Hệ thống

1

5

Máy sóng ngắn

Chiếc

1

Bổ sung
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THỤY AN

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại, máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Phần mềm quản lý bệnh viện

Bộ

1

2

Hệ thống máy X- Quang chụp tổng hợp

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm màu

Hệ thống

1

4

Máy chụp X- Quang kỹ thuật số

Hệ thống

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Bộ

1

6

Buồng ô-xy cao áp

Hệ thống

1

7

Buồng điều trị điều dưỡng ô-xy cao áp

Hệ thống

1

8

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung, điện phân, chẩn đoán điện cơ, vi sóng 5 kênh

Hệ thống

1

9

Hệ thống máy tập phục hồi chức năng bằng lập trình kỹ thuật số đánh giá chi tiết tầm vận động và hiệu quả điều trị toàn thân

Hệ thống

1

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

CƠ SỞ 1 (SƠN TÂY)

 

 

1

Hệ thống sơn tĩnh điện

Hệ thống

1

2

Máy uốn tuýp thủy lực (kèm 8 bộ khuôn gá)

Bộ

1

3

Hệ thống mạ Crôm và Niken

Hệ thống

1

4

Máy cắt dây

Bộ

1

5

Máy đo độ cứng

Bộ

1

6

Máy cán cao su

Bộ

1

7

Lò nhiệt luyện

Chiếc

1

8

Bộ gia công bán thành phẩm

Bộ

1

9

Lò nung Polypropylen

Chiếc

1

10

Tủ sấy nhựa

Chiếc

1

11

Các dụng cụ khác cho 2 phòng khám

Bộ

1

12

Máy hút bụi

Bộ

1

13

Máy mài mặt phẳng

Bộ

1

14

Hệ thống tủ nhiệt hồng ngoại

Chiếc

1

15

Máy dóng dựng có la-ze hỗ trợ

Chiếc

1

16

Sản phẩm trưng bày thử

Bộ

1

17

Máy tiện CNC

Chiếc

2

18

Máy mài tròn có tâm

Chiếc

1

19

Máy mài tròn vô tâm

Chiếc

1

20

Máy biến áp điện

Chiếc

1

21

Máy phay CNC

Chiếc

1

22

Máy siêu âm tần số kết hợp điện xung

Hệ thống

1

23

Máy chụp nửa sóng

Bộ

1

24

Máy X-quang

Hệ thống

2

25

Máy xét nghiệm sinh hóa

Bộ

2

26

Máy phân tích huyết học

Bộ

2

27

Bàn mổ

Hệ thống

3

28

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

3

29

Máy gây mê

Bộ

3

30

Nối hấp sấy tiệt trùng

Bộ

1

31

Tủ hấp khô

Hệ thống

1

32

Máy siêu âm màu, máy vi tính, máy in màu

Bộ

1

34

Phần mềm quản lý bệnh viện

Hệ thống

1

B

CƠ SỞ 2 (MINH KHAI)

 

 

1

Bàn mổ

Hệ thống

3

2

Máy gây mê

Hệ thống

1

3

Tủ hấp khô

Chiếc

1

4

Máy X-Quang

Hệ thống

2

5

Máy sóng ngắn

Hệ thống

1

6

Máy điều trị siêu âm kết hợp với điện xung

Hệ thống

1

7

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Hệ thống

1

8

Tủ sấy

Chiếc

3

9

Các dụng cụ khác cho 2 phòng khám

Bộ

1

10

Máy hút bụi

Chiếc

1

11

Máy mài mặt phẳng

Chiếc

1

12

Hệ thng tủ nhiệt hồng ngoại

Hệ thống

1

13

Máy dóng dựng có la-ze hỗ trợ

Hệ thống

1

14

Sản phẩm trưng bày thử

Bộ

1

15

Máy siêu âm màu (máy vi tính, máy in màu)

Bộ

2

16

Máy xét nghiệm huyết học

Bộ

2

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, cấp lại, gia hạn, đổi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Phần mềm

1

2

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp

Phần mềm

1

3

Phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

1

4

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến dự án Hành chính điện tử

Phần mềm

1

5

Nâng cấp cổng và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

1

6

Xây dựng cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

1

7

Nâng cấp và bổ sung một số tính năng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH theo các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật

Phần mềm

1

8

Phần mềm công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phục vụ kết nối mạng thông tin

Phần mềm

1

9

Xây dựng phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa

Phần mềm

1

10

Phần mềm hệ điều hành tác nghiệp ứng dụng tại Cục an toàn lao động trên nền tảng hệ điều hành tác nghiệp eMolisa chung của Bộ

Phần mềm

1

11

Xây dựng phần mềm Molisa Dashboard (Tổng hợp thông tin hỗ trợ điều hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Phần mềm

1

12

Phần mềm quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ

Phần mềm

1

13

Phần mềm thu thập số liệu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

2

14

Xây dựng phần mềm quản lý công tác tài chính - kế toán các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

2

15

Phần mềm sao lưu dữ liệu Quest Netvault

Bản quyền

1

16

Tường lửa (tường lửa tích hợp mạng riêng ảo, bảo vệ mạng hệ thống server)

Bản quyền

1

17

Bản quyền để mở các tính năng trên thiết bị switch trung tâm của hệ thống

Bản quyền

2

18

Bản quyền phần mềm cơ sở dữ liệu SQL 2016x2

Bản quyền

1

19

Tường lửa 1073

Bản quyền

1

20

Thiết bị tường lửa tại các đơn vị trực thuộc, tạo kênh mã hóa VPN

Bản quyền

1

21

Bản quyền phần mềm hệ thống hội nghị truyền hình dành cho máy chủ

Bản quyền

1

22

Tường lửa hãng check point 4607 bảo vệ truy nhập internet người dùng trụ sở Bộ

Bản quyền

1

23

Cặp tường lửa bảo vệ truy nhập internet người dùng trụ sở Bộ của hãng check point

Bản quyền

1

24

Ắc quy APC chuyên dụng cho hệ thống thiết bị lưu điện tại TTTHDL của Bộ

Bộ

1

25

Thiết bị định tuyến (Router)

Thiết bị

1

26

Hệ thống cân bằng tải ứng dụng A10- Thunder ADC1030S

Thiết bị

1

27

Thiết bị sao lưu dữ liệu

Thiết bị

1

28

Khung máy chủ để lắp đặt các máy chủ dạng phiến

Thiết bị

4

29

Máy chủ dạng phiến

Thiết bị

8

30

Switch kết nối

Thiết bị

2

31

Linercard dùng để mở dụng kết nối cho thiết bị switch trung tâm kết nối 48 cổng

Thiết bị

2

32

Card sub để lắp thêm linecard mở rộng kết nối

Thiết bị

4

33

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị

1

34

Cáp mạng của hãng AMP

Hệ thống

1

35

Hệ thống thiết bị điều hòa không khí chính xác APC dòng sản phẩm RD

Hệ thống

1

36

Hệ thống cung cấp nguồn điện hãng APC

Hệ thống

1

37

Thiết bị switch trung tâm

Thiết bị

1

38

Thiết bị Pine App 3010 bảo vệ email chống spam mail

Thiết bị

1

39

Thiết bị tường lửa bảo vệ ứng dụng, website

Thiết bị

1

40

Thiết bị phát hiện và phòng chống xâm nhập của phân vùng server

Thiết bị

1

41

Thiết bị lưu trữ dùng để backup dữ liệu

Thiết bị

1

42

Hệ thống lưu trữ dữ liệu của máy chủ

Thiết bị

1

43

Thiết bị switch chuyển mạch của phân vùng máy chủ DMZ

Thiết bị

1

44

Ổ cứng HDD mở rộng thiết bị lưu trữ

Thiết bị

1

45

Hệ thống phần mềm Mitec (Hệ thống máy chủ)

Hệ thống

1

46

Thiết bị chuyển mạch phiến quang và dạng phiến mạng

Thiết bị

8

47

Máy chủ phiến loại 1 và loại 2

Thiết bị

16

48

Máy chủ cho hệ thống Enterprise Service Bus

Thiết bị

2

49

Tủ đĩa lưu trữ đặt tại DC và DR

Hệ thống

2

50

Hệ thống phần mềm ESB (Enterprise Service Bus)

Bộ

2

51

Windows Server

Bộ

16

52

VMware vSphere và vCenter

Bộ

40

53

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của Bộ

Phần mềm

1

54

Cung cấp dịch vụ chia sẻ trao đổi thông tin của hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp Bộ (LGSP)

Phần mềm

1

55

Xây dựng Cơ sở dữ liệu Danh mục dùng chung của Bộ

Phần mềm

1

56

Xây dựng tích hợp ứng dụng trên Trục tích hợp

Phần mềm

1

57

Phần mềm thanh toán điện tử (e-payment)

Phần mềm

1

58

Phần mềm xác thực dùng chung tại Bộ LĐTBXH

Phần mềm

1

59

Xây dựng và nhập liệu Phần mềm quản lý đảng viên tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phần mềm

1

60

Nâng cấp và tích hợp hệ thống tin nhắn SMS của phần mềm theo dõi xử lý văn bản, hồ sơ điện tử trên emolisa

Phần mềm

1

61

Nâng cấp trang tin cải cách hành chính và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Phần mềm

1

62

Phần mềm tích hợp giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động vào quản lý văn bản điện tử và Dịch vụ công trực tuyến

Phần mềm

1

63

Phần mềm kết nối toàn bộ dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ

Phần mềm

1

Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Trung tâm thông tin được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TPHCM

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy giúp thở

Chiếc

32

2

Đèn trám răng

Chiếc

3

3

Ghế nha khoa

Chiếc

5

4

Máy lấy cao răng

Chiếc

5

5

Máy X-Quang

Hệ thống

4

6

Máy đo loãng xương

Chiếc

1

7

Máy điện cơ

Chiếc

1

8

Máy điện não đồ

Chiếc

1

9

Máy siêu âm màu

Chiếc

1

10

Máy siêu âm trắng đen

Chiếc

1

11

Máy nội soi tiêu hóa

Chiếc

1

12

Máy sinh hóa

Chiếc

3

13

Máy huyết học

Chiếc

3

14

Máy ion đồ

Chiếc

1

15

Hệ thống chụp mạch vành tim

Chiếc

1

16

Máy chụp cắt lớp

Chiếc

1

17

Máy cộng hưởng từ

Chiếc

1

18

Máy đo chỉ số đường huyết tự động

Chiếc

1

19

Máy đông máu tự động

Chiếc

1

20

Máy làm xét nghim tự động

Chiếc

1

21

Máy làm nhóm máu tự động

Chiếc

1

22

Máy tổng phân tích nước tiu

Chiếc

1

23

Tủ an toàn sinh hc cấp 2

Chiếc

1

24

Tủ trữ máu

Chiếc

1

25

Tủ ủ vi trùng

Chiếc

1

26

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Chiếc

1

27

Máy từ trường điều trị

Chiếc

2

28

Máy la-ze điều tr

Chiếc

2

29

Hệ thống trang thiết bị cho thủy trị liệu

Bộ

3

30

Rô bốt tập đi

Hệ thống

1

31

Máy tập đi

Chiếc

1

32

Hệ thống tập phục hồi vận động thụ động-chủ động

Bộ

1

33

Bộ máy tập các nhóm cơ

Bộ

1

34

Bàn mổ

Bộ

8

35

Đèn mổ

Bộ

8

36

Máy gây mê

Chiếc

8

37

Máy đo độ mê

Chiếc

1

38

Máy siêu âm đầu dò thần kinh

Chiếc

1

39

Máy chụp C-arm

Hệ thống

3

40

Hệ thống kính vi phẫu (dùng trong phẫu thuật)

Hệ thống

1

42

Máy thận nhân to

Chiếc

1

43

Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

4

44

Máy hấp tiệt trùng

Chiếc

10

45

Máy rửa dụng cụ tiệt khuẩn

Chiếc

2

46

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (plasma)

Chiếc

2

47

Máy sấy dụng cụ nhựa (170°C)

Chiếc

2

Bổ sung
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Hồ Chí Minh được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy sắc ký khí GC

Chiếc

1

2

Xe khám bệnh nghề nghiệp

Chiếc

1

2

Thiết bị thực hành ngã cao từ không gian mở

Bộ

1

3

Thiết bị thực hành dây treo an toàn

Bộ

1

4

Thiết bị thực hành mũ an toàn

Bộ

1

5

Thiết bị thực hành kiểm tra hệ thống điện tạm thời

Bộ

1

6

Thiết bị thực hành lan can an toàn

Bộ

1

7

Thiết bị thực hành chữa cháy

Bộ

1

8

Thiết bị thực hành làm việc trong không gian hạn chế

Bộ

1

9

Thiết bị thực hành kiểm tra rò rỉ khí

Bộ

1

10

Bán cng trục

Chiếc

1

11

Máy ép ma sát

Chiếc

1

12

Máy ép thủy lực

Chiếc

1

13

Máy cắt

Chiếc

1

14

Xe nâng hàng

Chiếc

1

15

Thang máy thực hành

Chiếc

1

16

Cần cẩu tháp

Chiếc

1

17

Vận thăng xây dựng

Chiếc

1

18

Thiết bị dùng trong mô phỏng

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG MIỀN TRUNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy phát điện

Chiếc

1

2

Hệ thống cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời

Hệ thống

1

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Hệ thống phần mềm

Hệ thống

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Phần mềm trang báo điện tử

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Thiết bị thử nghiệm kéo cáp điện trong phễu đấu nối cáp

Bộ

1

2

Bộ Thiết bị thử nghiệm sốc nhiệt vỏ thiết bị điện phòng nổ

Bộ

1

3

Máy thử kéo nén thủy lực vạn năng 100 tấn

Bộ

1

4

Bộ Thiết bị thử nghiệm mạch an toàn tia lửa cho thiết bị điện phòng nổ

Bộ

1

5

Máy thử nghiệm van an toàn online (trên thiết bị đang sử dụng)

Bộ

2

6

Máy thử nghiệm van an toàn (tại xưởng)

Bộ

3

7

Hệ thống máy thử kéo băng ngang 300 tấn

Bộ

1

8

Hệ thống thiết bị thử áp lực nổ và sự cháy lan truyền cho các thiết bị điện phòng nổ

Hệ thống

1

Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm kiểm định kỹ thuật An toàn Khu vực II được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC TRẺ EM

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống âm thanh, loa đài phòng họp

Hệ thống

1

2

Phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em (thư viện điện tử, phần mềm diệt virus..)

Bộ

 

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CỦA VĂN PHÒNG QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Phần mềm theo dõi, giám sát kết quả thực hiện chính sách chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Trang Thông tin điện tử

Hệ thống

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Cổng thông tin điện tử

Hệ thống

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống cơ sở dữ liệu Phòng, chống tệ nạn xã hội

Hệ thống

1

2

Cơ sở dữ liệu phục vụ chuyên môn về cai nghiện ma túy

Hệ thống

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THUỘC CỤC TRẺ EM

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy quay phim công nghệ số Full HD và các thiết bị kèm theo, Pin máy quay, Sạc pin, Thẻ nhớ dung lượng 128G, đầu đọc thẻ, thùng đựng máy, chân máy quay

Bộ

2

2

Máy quay và các thiết bị kèm theo HSC-100

Bộ

3

3

Hệ thống camera trường quay Sony công nghệ số 4K

Hệ thống

3

4

Hệ thống âm thanh, vách cách âm, ánh sáng

Hệ thống

1

5

Hệ thống trường quay ảo

Hệ thống

1

6

Hệ thống hiển thị trong trường quay (gồm màn hình sau phát thanh viên, màn hình kiểm tra) công nghệ số 4K

Hệ thống

1

7

Hệ thống hiển thị trong trường quay (gồm màn hình sau phát thanh viên, màn hình kiểm tra) công nghệ số Full HD

Hệ thống

1

8

Backdrop trường quay

Bộ

1

9

Bộ trộn AV SD/HD công nghệ số Full HD

Bộ

1

10

Bộ trộn AV SD/HD công nghệ số 4K

Bộ

1

11

Bộ lưu trữ dữ liệu tín hiệu

Bộ

1

12

Bộ bàn dựng kỹ thuật số 4K (kèm phần mềm bản quyền)

Bộ

2

13

Bộ bàn dựng kỹ thuật số Full HD (kèm phần mềm bản quyền)

Bộ

2

14

Hệ thống Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111

Hệ thống

3

15

Các phần mềm của tổng đài điện thoại và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng đài, phần mềm giao tiếp người dùng

Bộ

3

16

Hệ thống quản lý, giám sát tập trung hệ thống thiết bị tổng đài

Hệ thống

1

17

Phòng điều hòa giác quan trẻ em

Phòng

1

18

Phòng vận động cho trẻ em (các bộ thiết bị)

Phòng

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Thiết bị mạng, truyền thông

Hệ thống

1

2

Thiết bị phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu

Hệ thống

1

3

Cổng thông tin điện tử của Cục

Hệ thống

1

4

Phần mềm cơ sở dữ liệu

Bộ

1

5

Phần mềm quản lý hoạt động tư vấn GTVL

Bộ

1

6

Phần mềm bảo vệ ứng dụng

Bộ

1

7

Phần mềm an ninh cơ sở dữ liệu

Bộ

1

8

Phần mềm quản lý lực lượng lao động

Bộ

1

9

Phần mềm cơ sở dữ liệu cầu lao động

Bộ

1

10

Máy chủ

Hệ thống

1

11

Phần mềm bảo hiểm thất nghiệp

Bộ

1

12

Phần mềm đào tạo trực tuyến

Bộ

1

13

Phần mềm bản đồ doanh nghiệp

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Phần mềm ứng dụng kết nối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ

1

Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Trung tâm lao động ngoài nước được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-BLĐTBXH theo quy định tại Điều 1nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Bộ phần mềm tường lửa

Bộ

1

2

Cơ sở dữ liệu

Bộ

1

3

Máy chủ cơ sở dữ liệu

Bộ

2

4

Máy chủ ứng dụng

Bộ

2

5

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

Bộ

1

6

Bản quyền phần mềm sao lưu dữ liệu

Bộ

1

Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Người có công được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH THUẬN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Máy siêu âm màu

Hệ thống

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH LẠNG GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Lò đốt rác thải y tế

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM THẦN VIỆT TRÌ

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy siêu âm

Hệ thống

1

2

Máy giặt công nghiệp

Chiếc

1

3

Lò xử lý rác thải sinh hoạt

Hệ thống

1

4

Phần mềm quản lý bệnh viện

Bộ

1

5

Hệ thống máy X-Quang chụp tổng hợp

Hệ thống

1

Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy gây mê

Hệ thống

2

2

Máy thủy liệu điều trị

Bộ

4

3

Máy siêu âm màu số hóa (bao gồm: máy in màu hoặc máy in đen trắng)

Hệ thống

2

4

Máy X-Quang chẩn đoán thường quy 500 mA, 2 bàn 2 bóng

Hệ thống

1

5

Máy sấy khô công nghiệp

Chiếc

1

 
Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành Phố Hồ Chí Minh được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THƠ

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy thở dùng cho người lớn và trẻ em

Hệ thống

2

2

Máy gây mê

Hệ thống

1

3

Máy chụp X-Quang kỹ thuật số gián tiếp

Hệ thống

1

4

Nồi hấp tiệt trùng dung tích 300 lít

Bộ

1

5

Máy phát điện dự phòng công suất 250 KVA

Chiếc

1

6

Hệ thống máy nén khí trung tâm

Hệ thống

1

7

Hệ thống máy hút khí y tế trung tâm

Hệ thống

1

8

Hệ thống thông tin

Hệ thống

1

Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy, hệ thống X-Quang

Hệ thống

4

2

Máy phim rửa phim tự động tốc độ cao

Chiếc

1

3

Máy siêu âm chẩn đoán màu + máy in màu

Hệ thống

1

4

Máy đo điện cơ đồ

Bộ

1

5

Máy siêu âm đo loãng xương

Bộ

1

6

Máy điện não vi tính

Bộ

1

7

Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Hệ thống

1

8

Máy phân tích sinh hóa tự động

Bộ

1

9

Hệ thống thiết bị mổ nội soi

Hệ thống

1

10

Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng lạnh

Bộ

3

11

Máy gây mê kèm máy thở đa chức năng

Hệ thống

3

12

Máy chụp C-arm

Bộ

2

13

Cưa rung

Chiếc

3

14

Bàn mổ điện thủy lực có đầy đủ giá đỡ có khay chứa phim

Hệ thống

1

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Bộ

1

16

Hệ thống mổ nội soi cột sống

Hệ thống

1

17

Máy điều trị La-ze nội mạch

Bộ

1

18

Máy thở dùng cho người lớn và trẻ em

Máy

2

19

Bể trị liệu tạo xoáy

Hệ thống

1

20

Máy điều trị sóng ngắn

Bộ

3

21

Máy sóng xung kích điều trị

Bộ

3

22

Máy tập chi dưới

Chiếc

2

23

Thiết bị tập vận động liệu pháp

Bộ

1

24

Hệ thống luyện tập dáng đi

Hệ thống

1

25

Thiết bị trở kháng đàn hồi dành cho việc phục hồi chức năng vùng chi trên

Bộ

1

26

Thiết bị điều trị ô-xy cao áp

Bộ

2

Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHƠN

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy gây mê

Hệ thống

2

2

Bàn mổ

Hệ thống

5

3

Khoan, cưa xương hơi

Bộ

2

4

Máy gây mê kèm máy thở đa chức năng

Hệ thống

4

5

Máy thở, trợ thở

Hệ thống

4

6

Máy, thiết bị mổ nội soi

Hệ thống

2

7

Thiết bị phẫu thuật nội soi và dụng cụ phẫu thuật nội soi khác

Bộ

3

8

Máy điều trị ô-xy cao áp

Chiếc

2

9

Hệ thống thủy liệu điều trị y

Hệ thống

2

10

Labo, Hốt vô trùng

Chiếc

1

11

Máy phân tích sinh hóa tự động

Bộ

1

12

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính kèm máy bơm thuốc cản quang

Hệ thống

1

13

Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Hệ thống

1

14

Máy siêu âm màu số hóa (máy in màu + máy in đen trắng)

Hệ thống

2

15

Máy X-Quang

Hệ thống

5

16

Máy đo điện cơ

Bộ

1

17

Bộ (máy) hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300 - 500 lít

Bộ

3

18

Máy giặt đồ vải 30 - 50 kg (phục vụ bệnh viện)

Chiếc

3

19

Máy sấy đồ vải 50 kg

Chiếc

2

20

Hệ thống phát điện dự phòng công suất 300 KVA

Hệ thống

1

21

Hệ thống quay quay phim, giám sát

Hệ thống

1

22

Hệ thống sản xuất và hệ thống ống dẫn cung cấp khí y tế (khí nén, áp lực âm-hút, và khí ô-xy)

Hệ thống

1

23

Hệ thống thông tin, tăng âm, loa cho các khoa phòng tại bệnh viện

Hệ thống

1

24

Hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác thải

Hệ thống

1

25

Mạng vi tính nội bộ máy chủ và các máy tính chạy phần mềm khám chữa bệnh tại các khoa phòng

Hệ thống

1

Bổ sung
Bổ sung
nhayDanh mục tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục ban hành kèm theo 1400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2022 theo quy định tại Điều 1.nhay

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy quay vác vai chuyên dụng

Chiếc

1

2

Phần mềm kết nối và chia sẻ dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp

Bộ

1

3

Phần mềm tăng cường cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp

Bộ

1

4

Phần mềm mở rộng cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp

Bộ

1

5

Phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến

Bộ

1

6

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Bộ

1

7

Phần mềm nâng cấp trang thông tin tuyển sinh

Bộ

1

8

Phần mềm cổng thông tin định hướng nghề nghiệp

Bộ

1

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

A

CƠ SỞ 43 TRẦN DUY HƯNG

 

 

1

Phần mềm Quản lý đào tạo

Bộ

1

2

Phần mềm khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo

Bộ

1

3

Máy phát điện

Chiếc

1

4

Phần mềm phòng thực hành

Bộ

2

5

Bảng điện tử LED

Chiếc

1

6

Phần mềm thư viện Điện tử

Bộ

1

7

Phần mềm thư viện số

Bộ

1

B

CƠ SỞ II

 

 

1

Máy phát điện

Chiếc

1

2

Phần mềm thực hành

Bộ

1

3

Phần mềm phòng thực hành Ngoại ngữ

Bộ

1

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống kiểm tra động cơ ô tô lưu động

Hệ thống

1

2

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Chiếc

2

4

Thiết bị kiểm tra tổng hợp (lực phanh, tải trọng, trượt ngang)

Chiếc

1

5

Cầu nâng cắt kéo cho kiểm tra góc đặt bánh xe tự động bù lệch bằng điện tử, có bàn nâng bụng xe

Chiếc

1

6

Máy tiện láng đĩa phanh trống phanh

Chiếc

1

7

Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

Chiếc

2

10

Mô hình đào tạo hộp số tự động điều khiển điện tử

Chiếc

2

11

Mô hình đào tạo hộp số vô cấp điều khiển điện tử

Bộ

1

12

Mô hình tổng thành xe ô-tô nguyên bản động cơ dầu (diesel) điện tử truyền động cầu sau hoạt động được

Bộ

1

13

Mô hình tổng thành xe ôtô nguyên bản trang bị động cơ Hybrid (Xăng điện) hoạt động được

Bộ

1

14

Mô hình tổng thành xe ôtô nguyên bản trang bị động cơ điện hoạt động được

Bộ

1

15

Mô hình Xe ô tô

Chiếc

3

16

Cầu nâng 4 trụ

Bộ

2

17

Máy cân bơm cao áp (vòi phun điện tử)

Chiếc

2

18

Máy chẩn đoán

Chiếc

1

19

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Bộ

2

20

Băng thử phanh (Thiết bị kiểm tra phanh)

Bộ

1

21

Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu

Bộ

1

22

Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều (Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm (Rung lắc) cho xe có tải trọng cầu đến 3.5 tấn)

Chiếc

1

23

Hệ thống khí nén

Bộ

1

24

Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe

Bộ

1

25

Mô hình tổng thành ô tô động cơ phun xăng truyền động cầu trước hoạt động được

Hệ thống

3

26

Mô hình tổng thành gầm ô-tô

Bộ

2

27

Máy doa xi lanh đc ô-tô

Chiếc

1

28

Máy mài nắp máy động cơ

Chiếc

1

29

Máy mài trục cam

Chiếc

1

30

Bộ thu thập và phân tích dữ liệu đo động lực học bản rút gọn

Chiếc

1

31

Đo tốc độ quang học

Chiếc

1

32

Máy tiện vạn năng

Chiếc

7

33

Máy tiện CNC

Chiếc

2

34

Máy khoan đứng

Chiếc

5

35

Máy khoan cần

Chiếc

6

36

Máy bào ngang

Chiếc

7

37

Máy phay vạn năng

Chiếc

6

38

Máy phay CNC

Chiếc

15

39

Máy mài mặt phẳng

Chiếc

4

40

Máy mài tròn ngoài, tròn trong

Chiếc

2

41

Máy doa ngang, đứng

Chiếc

2

42

Máy xọc

Chiếc

1

43

Máy cắt đột liên hợp

Chiếc

2

44

Máy uốn ống

Chiếc

7

45

Máy ép trục vít

Chiếc

2

46

Máy đo biên dạng

Chiếc

1

47

Máy soi tổ chức kim loại

Chiếc

1

48

Máy mài trục mềm

Chiếc

3

49

Máy cắt cần

Chiếc

3

50

Máy thử độ cứng

Chiếc

1

51

Máy khoan cần thủy lực

Chiếc

3

52

Máy tiện

Chiếc

26

53

Thiết bị đo và phân tích phổ đồ thị rung động

Bộ

1

54

Thiết bị điều chỉnh đồng trục không dây

Bộ

1

55

Bộ thiết bị đo, phân tích rung động/ Cân bằng động hiện trường và phần mềm chuyên dụng

Bộ

1

56

Bộ thiết bị đo bức xạ

Bộ

1

57

Bộ thiết bị Tăng cường Điện khí nén (Bộ thiết bị thí nghiệm kỹ thuật Điện-khí nén trình độ nâng cao) (đã bao gồm phần mềm)

Bộ

1

58

Bộ khởi động Điện khí nén (Bộ thiết bị thí nghim kỹ thuật Điện-khí nén trình độ cơ bản)

Bộ

1

59

Máy xúc lật

Chiếc

1

60

Xe nâng bánh lốp

Chiếc

1

61

Mô hình thực hành tháo lắp vòng bi chuyên dụng

Bộ

1

62

Bộ dụng cụ điều chỉnh đồng tâm trục

Bộ

1

63

Mô hình Hệ thống Giám sát độ rung trực tuyến 16 kênh phục vụ công tác đào tạo

Bộ

1

64

Máy hàn bu-lông

Chiếc

1

65

Máy ghép dầm tổ hợp

Chiếc

1

66

Máy phun bi

Chiếc

1

67

Máy cân bằng động

Chiếc

1

68

Máy thử kéo nén vạn năng

Chiếc

1

69

Máy thử xoắn

Chiếc

1

70

Thiết bị phân tích hợp kim cố định (Kỹ thuật quang phổ phát xạ)

Bộ

1

71

Thiết bị đo lực cắt 3 thành phần

Bộ

1

72

Máy phay vạn năng

Chiếc

10

73

Máy tiện vạn năng với bộ hiển thị số

Chiếc

1

74

Máy mài phẳng

Chiếc

3

75

Máy xọc

Chiếc

1

76

Trung tâm gia công CNC 3 trục với hệ đo lực cắt 3 thành phần

Bộ

1

77

Trung tâm gia công 5 trục

Bộ

1

78

Máy cắt dây

Chiếc

1

79

Máy xung định hình (EDM)

Chiếc

1

80

Máy chiếu biên dạng

Chiếc

1

81

Máy đo 3 chiều

Chiếc

2

82

Máy phay vạn năng (cả đầu đứng, đầu ngang)

Chiếc

9

83

Máy mài tròn ngoài

Chiếc

5

84

Máy mài phẳng

Chiếc

2

85

Máy doa vạn năng

Chiếc

2

86

Máy cắt dây CNC

Chiếc

2

87

Máy in công nghệ 3D

Chiếc

1

88

Rô bốt hàn

Bộ

2

89

Máy hàn điện tử

Bộ

1

90

Máy hàn la-ze

Bộ

1

91

Máy hàn ma sát

Bộ

1

92

Máy hàn plasma

Bộ

1

93

Máy hàn tiếp xúc đường

Bộ

1

94

Máy cắt CNC

Bộ

1

95

Máy thử độ cứng vật liệu

Bộ

1

96

Máy thử kéo, nén vạn năng

Bộ

1

97

Máy soi tổ chức kim loại

Bộ

1

98

Máy cắt mẫu kim loại

Bộ

1

99

Máy siêu âm kim loại

Bộ

2

100

Máy kiểm tra X-Quang

Bộ

1

101

Máy thử độ đai va đập

Chiếc

1

102

Máy đo độ nhám

Chiếc

2

103

Rô bốt hàn

Chiếc

1

104

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

Chiếc

1

105

Bàn thực hành cảm biến

Bộ

3

106

Bàn thực hành điện tử công suất

Bộ

12

107

Mô hình thực hành khí nén

Bộ

3

108

Mô hình thực hành điện khí nén và thủy lực

Bộ

3

109

Mô hình mạch điện các máy công cụ

Bộ

1

110

Mô hình điều khiển băng tải

Bộ

1

111

Hệ thống trạm biến áp 50KVA

Hệ thống

1

112

Hệ thống đường dây

Hệ thống

1

113

Thiết bị thực hành thang máy 4 tầng

Bộ

1

114

Bộ thực hành công nghệ và lập trình nhúng IoT trong công nghiệp bao gồm

Bộ

1

115

Phòng thực hành PLC

Hệ thống

1

116

Phòng thực hành truyền thông công nghiệp

Hệ thống

1

117

Phòng thí nghiệm và nghiên cứu về các Hệ thống điều khiển

Hệ thống

1

118

Phòng thực hành hệ thống lưới điện thông minh được điều khiển, bảo vệ và giám sát bằng hệ SCA-DA

Hệ thống

1

119

Phòng thực hành Điện tử công suất

Hệ thống

1

120

Phòng thí nghiệm và nghiên cứu về các Hệ thống điều khiển

Hệ thống

1

121

Bàn thực hành sửa chữa máy điện

Bộ

2

122

Phòng thực tập vi điều khiển

Phòng

2

123

Mô hình lắp đặt hệ thống bù và chuyển đổi nguồn cung cấp điện

Bộ

1

124

Mô hình thực tập lắp đặt thiết bị tự động hóa

Bộ

1

125

Mô hình thực tập bảo vệ rơ-le

Bộ

1

126

Bể ngâm hóa chất

Chiếc

1

127

Thiết bị phòng thí nghiệm

Bộ

1

128

Phần mềm lập trình vi xử lý

Bộ

1

129

Phần mềm lập trình vi điều khiển

Bộ

1

130

Mô hình thang máy xây dựng

Bộ

1

131

Mô hình máy trộn hóa chất

Bộ

1

132

Mô hình xe chuyển nhiên liệu

Bộ

1

133

Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu

Bộ

1

134

Mô hình thiết bị đóng chai

Bộ

1

135

Mô hình thiết bị nâng hàng

Bộ

1

136

Mô hình Rô bốt công nghiệp

Bộ

3

137

Phần mềm thiết kế mạch

Bộ

1

138

Máy phay khoan mạch in (kèm bộ vật tư ban đầu và phần mềm điều khiển)

Chiếc

1

139

Máy chải rửa bo mạch

Chiếc

1

140

Bể mạ điện phân(kèm vật tư ban đầu)

Chiếc

1

141

Máy ép phim cảm quang

Chiếc

1

142

Máy in phim (kèm vật tư ban đầu)

Chiếc

1

143

Máy gắp đặt linh kiện

Chiếc

1

144

Bộ thực hành lập trình với vi điều khiển

Bộ

1

145

Bộ thực hành công nghệ và lập trình

Bộ

1

146

Phòng thực hành Đo lường cảm biến

Bộ

1

147

Phòng thử nghiệm điện tử viễn thông

Hệ thống

1

148

Bộ thực hành điện khí nén

Bộ

1

149

Mô hình rô bốt công nghiệp

Bộ

3

150

Hệ thống máy làm đá cây

Hệ thống

2

151

Máy cấp đông kiểu tiếp xúc

Chiếc

1

152

Máy cấp đông gió

Chiếc

1

153

Máy cấp đông IQF

Chiếc

1

154

Hệ thống điều hòa không khí ôtô

Hệ thống

1

155

Chẩn đoán lỗi máy nén hở

Bộ