Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:474/NQ-UBTVQH13Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:04/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao Ban Dân nguyện giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân
Ngày 04/04/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 474/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Cụ thể, từ ngày 04/04/2012, Ban Dân nguyện có trách nhiệm giúp UBTVQH xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội; mời đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan cử thành viên tham gia phối hợp thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch.
Đồng thời tổng hợp kết quả giám sát và chuẩn bị báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội… tại phiên họp tháng 09/2012 và trình Quốc hội xem xét tại kỳ hợp thứ 04 cuối năm 2012.
Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thuộc lĩnh vực phụ trách và cử thành viên tham gia các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện…

Xem chi tiết Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-----------
Số: 474/NQ-UBTVQH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
 TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
---------------------------
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
 
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 407/NQ-UBTVQH13 ngày 22/11/2011 về  Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Xét Tờ trình số 29/TTr-BDN ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ban Dân nguyện về ban hành Nghị quyết tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.
Giao Ban Dân nguyện chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo Kế hoạch số 80/UBTVQH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.
Điều 2.
Ban Dân nguyện có trách nhiệm:
1. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; mời đại diện Thường trực hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan cử thành viên tham gia phối hợp thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch.
2. Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội với Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2012.
3. Căn cứ vào kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tư cuối năm 2012.
Điều 3.
Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thuộc lĩnh vực phụ trách; có trách nhiệm cử thành viên tham gia các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện.
Điều 4.
Kinh phí tổ chức các hoạt động giám sát theo Nghị quyết này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Giao Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện để tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 5.
Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- TT. HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Ban, Viện của UBTVQH;
- Đoàn ĐBQH,HĐND,UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: HC, DN.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi