Cách viết đơn khiếu nại đất đai

Khi thực hiện quyền khiếu nại về đất đai một trong những việc đầu tiên người sử dụng đất phải chuẩn bị là soạn đơn khiếu nại. Dưới đây là cách viết đơn khiếu nại đất đai theo Luật Khiếu nại 2011.


Hình thức khiếu nại

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

- Khiếu nại bằng đơn:

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ:

+ Ngày, tháng, năm khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

+ Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

+ Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Khiếu nại trực tiếp:

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như hình thức khiếu nại bằng đơn.

Cách viết đơn khiếu nại đất đai

Cách viết đơn khiếu nại đất đai (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đất đai

Ví dụ:

Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện

Mẫu đơn khiếu nại đất đai:

Cách viết đơn khiếu nại đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện LY.

Tên tôi là: Nguyễn Quang H     Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1988.

Thường trú tại: Xã PT, huyện LY, tỉnh B.

Số CMND/hộ chiếu: 060 xxx 180      Ngày và nơi cấp: Công an tỉnh B.

Khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện LY.

Nội dung, lý do khiếu nại:

Ngày 08/6/2018 gia đình tôi và ông Bùi Tiến K xảy ra tranh chấp ranh giới thửa đất, sau khi tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã PT nhưng không thống nhất được phương án giải quyết. Sau đó tôi gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tới UBND huyện LY. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi và ông K thì tôi không đồng ý với quyết định đó vì:

- Thửa đất mà gia đình tôi đang sử dụng có tranh chấp với ông Bùi Tiến K là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn C (có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay lập năm 2006 và bằng khoán điền thổ).

- Mặt khác, thửa đất của ông Bùi Tiến K không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định diện tích đất tranh chấp thuộc về ông Bùi Tiến K.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Qua kết quả giải quyết tranh chấp và quy định của Luật Đất đai, tôi thấy chưa phù hợp, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi nên tôi có yêu cầu:

- Đề ghị thẩm tra, xác minh diện tích, ranh giới thửa đất của gia đình tôi và ông Bùi Tiến K theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Giấy tờ kèm theo:

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Biên bản hòa giải tại UBND xã PT.

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang H

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khiếu nại đất đai

1. Tên đơn khiếu nại

Tùy từng quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại mà có cách viết khác nhau:

Ví dụ:

- Khiếu nại quyết định không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND cấp huyện, sẽ ghi là:

ĐƠN KHIẾU NẠI

về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tuy có đủ điều kiện, hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và có Phiếu tiếp nhận và trả kết quả khi nộp hồ sơ nhưng quá 30 ngày làm việc nhưng Văn phòng đăng ký đất đai không cấp giấy chứng nhận thì sẽ ghi là:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc chậm giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Nơi gửi đơn khiếu nại

- Kính gửi: Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Để biết cụ thể người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai hãy xem tại: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai.

3. Nội dung, lý do khiếu nại

- Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

4. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).

- Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, người liên quan đến quyền sử dụng đất.

>> Thủ tục khiếu nại đất đai: Những hướng dẫn chi tiết nhất

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục