Công văn 3335/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 3335/VPCP-TCCV

V/v thông báo ý kiến của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Công văn số 3204/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) và đẩy mạnh cải cách thể chế theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Tổ trưởng Tổ công tác là Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên khác của Tổ công tác làm việc chuyên trách và được hưởng hệ số trách nhiệm tương đương cấp trưởng phòng trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục , đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TCCV (5). 125

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Công văn 3335/VPCP-TCCV

Công văn 3335/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 3335/VPCP-TCCV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE OFFICE OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom– Happiness
----------
No: 3335/VPCP-TCCV
Ref: Announcing the Prime Minister’s opinion on the implementation of Project 30, Government Decree 20/2008/NĐ-CP
Hanoi, May 22, 2008
 
To: 
- Ministries, ministerial-level agencies
- People’s committee of provinces and cities under direct central management
 
In consideration of the report from the Office of Government on the implementation of the Master Plan for Administrative Procedures Simplification in the fields of state management for the period 2007 – 2010 (Official document 3204/VPCP-TCCV dated May 19, 2008), the Prime Minister Nguyen Tan Dung has given the following opinions:
To ensure consistent and comprehensive implementation of the Master Plan for Administrative Procedures Simplification in the  fields of state management for the period 2007 - 2010 (hereinafter referred to as Project 30) and promote regulatory reform as stated in Decree 20/2008/NĐ-CP Decree dated February 14, 2008, the Prime Minister demands Ministers, heads of ministry-level agencies, Chairmen of People’s Committee of provinces and cities under direct central management:
1. To comply fully with the Prime  Minister’s instruction on establishing Project 30 Task Forces as specified in Annex III promulgated along with Decision 07/QĐ-TTg dated January 04, 2008. Heads of Office of ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of provinces and cities under direct central management shall be assigned as heads of their respective Task Forces. Heads and Deputy Heads of Task Forces shall work on a full-time basis. Other members of Task Forces shall work on a full time basis and receive additional compensation for extra responsibility at rates equivalent to that applicable for heads of departments/offices under the offices of ministries, ministerial level agencies, People’s Committee of provinces and cities under direct central management.
2. To organize sessions to disseminate Decree 20/2008/NĐ-CP dated February 14, 2008 on receiving and handling feedback and petitions from individuals and organizations regarding administrative regulations.
The Office of Government hereby inform all agencies for your implementation./.
 

 
MINISTER, CHAIRMAN
Nguyen Xuan Phuc

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 3335/VPCP-TCCV DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi