Thông báo 464/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 464/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây viết tắt là ĐHQGHN). Tham dự có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ; các Thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học thành viên. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận:

1. Trong thời gian qua, ĐHQGHN đã có nhiều đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, được trong nước và quốc tế đánh giá cao.

ĐHQGHN đã quy tụ được đội ngũ nhân tài, các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia đầu ngành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và của nền kinh tế; tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời chú trọng các nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của đất nước. Vị trí xếp hạng của ĐHQGHN được nâng cao (tăng từ vị trí số 250 năm 2010 lên 139 các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2016, trong đó có một số lĩnh vực năm ở tốp 100).

ĐHQGHN đã tập trung kiến tạo, phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo; khơi dậy niềm đam mê, khát vọng khởi nghiệp vươn lên trong sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học thúc đẩy phát triển thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đã chú trọng đầu tư và phát triển các công trình, sản phẩm có tính thực tiễn cao phục vụ đời sống; có số lượng các nhà khởi nghiệp đứng đầu trong các trường đại học cả nước.

ĐHQGHN đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục và đào tạo của nước nhà, nhất là trong việc dẫn dắt hệ thống đại học đổi mới, hội nhập; từng bước khẳng định vị thế trung tâm đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao mang thương hiệu quốc gia, phát triển đúng hướng, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và các kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên ĐHQGHN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ĐHQGHN còn một số khó khăn, hạn chế: sản phẩm khoa học và đào tạo chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc thu hút cán bộ, nhà khoa học có trình độ cao ở trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn thấp; số lượng các nhà sáng lập khởi nghiệp đông đảo nhưng việc thương mại hóa sản phẩm còn hạn chế; cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, đặc biệt tiến độ Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc chậm dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu so với yêu cầu đặt ra.

Để xây dựng ĐHQGHN trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc với một hệ thống các trường thành viên trong một chỉnh thể đồng bộ, thống nhất, hiện đại, thực sự trở thành nơi ươm tạo tài năng và khởi nghiệp, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các trường đại học, Nhà nước sẽ có cơ chế đặc thù cho đầu tư phát triển; đồng thời mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên cần chủ động, quyết tâm phấn đấu quyết liệt hơn.

2. Về các kiến nghị của ĐHQGHN

a) Các kiến nghị chung:

- Về kiến nghị thực hiện việc xếp lương và các chế độ phù hợp cho các giáo sư: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị về việc xếp lương và các chế độ cho Giáo sư theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về thực hiện thí điểm cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cho hoạt động khoa học và công nghệ: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền thì đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

- Về kiến nghị ĐHQGHN được trực tiếp trình Chính phủ về thi đua khen thưởng: Việc thi đua, khen thưởng của ĐHQGHN thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

- Về đề nghị giao các bộ, ngành khẩn trương phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nhật: Giao ĐHQGHN chỉ đạo Trường Đại học Việt Nhật hoàn thiện dự thảo cơ chế tài chính đặc thù trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được ban hành, tạo điều kiện cho Trường Đại học Việt Nhật phát triển tốt, đúng hướng.

b) Các kiến nghị về xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc:

- Về kiến nghị chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc về ĐHQGHN, đồng thời ủy quyền quyết định đầu tư cho ĐHQGHN: Đồng ý chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc về ĐHQGHN. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ĐHQGHN hoàn thiện các thủ tục bàn giao nguyên trạng, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, ĐHQGHN quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Về kiến nghị cho phép ĐHQGHN điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và các dự án thành phần phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới: Đồng ý với kiến nghị của ĐHQGHN theo tinh thần: Xây dựng một khu đô thị đại học hiện đại, không chỉ gồm các đơn vị thành viên hiện tại của ĐHQGHN; có quỹ đất dự phòng để một số trường đại học có uy tín có thể có cơ sở trong khu đô thị đại học. Việc điều chỉnh phải thực hiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu phát triển, cấu trúc khu đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia.

- Về kiến nghị các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng và tái định cư; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đầu tư xây dựng một số công trình công cộng tại Hòa Lạc và thực hiện các thủ tục giao quyền sử dụng đất cho ĐHQGHN: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép.

Xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể, đặc biệt là xây dựng các dự án tái định cư trên cơ sở dự án điều chỉnh được duyệt; hoàn thành thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ĐHQGHN.

+ Phối hợp với Bộ Quốc phòng tập trung giải quyết vướng mắc. Thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan để Bộ Quốc phòng bàn giao các khu đất tái định cư phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

- Về tăng cường ngân sách giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và ĐHQGHN đề xuất bổ sung vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng để xử lý cụ thể việc này sớm.

- Về kiến nghị phê duyệt chủ trương vay ODA từ Ngân hàng thế giới để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, cấp bách cho ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, ĐHQGHN và các cơ quan liên quan thống nhất đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Về Dự án vay ODA từ Nhật Bản cho việc xây dựng Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc: Giao ĐHQGHN sớm hoàn chỉnh lại báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc ban hành Quy chế đặc thù cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc tương tự như các chính sách đã có cho khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Đồng ý, giao ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để ĐHQGHN, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, GDĐT, QP, TNMT;
- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc-Bộ XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TCCV, KTTH, CN, NN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

thuộc tính Thông báo 464/TB-VPCP

Thông báo 464/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:464/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:05/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi