Quyết định 3761/QĐ-BYT 2017 bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc Bệnh viện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3761/QĐ-BYT

Quyết định 3761/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3761/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:18/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nâng cao năng lực quản lý cho Giám đốc Bệnh viện

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 3761/QĐ-BYT, ngày 18/08/2017.
Theo đó, Chương trình đào tạo gồm 15 chuyên đề giảng dạy, một số chuyên đề báo cáo, đi thực tế và thực hành tại đơn vị, nội dung được cấu trúc thành 03 phần: Phần I gồm 06 chuyên đề tập trung vào năng lực lãnh đạo và quản lý cơ bản; Phần II gồm 06 chuyên đề tập trung về quản lý các nguồn lực; Phần III gồm 03 chuyên đề tập trung về quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ y tế trong bệnh viện. Thời gian của toàn bộ chương trình đào tạo là 12 tuần, trong đó có 160 tiết học lý thuyết, 80 tiết đi thực tế và 240 tiết thực hành tại đơn vị công tác.
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng: Nắm rõ và áp dụng các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về lãnh đạo, quản lý tại bệnh viện; Phân tích tình hình, dự báo, định hướng chiến lược phát triển bệnh viện; Tham gia quá trình vận động, xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, và đánh giá việc thực thi các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật tại bệnh viện; Hiểu rõ các quy định về quản lý các nguồn lực tại bệnh viện…
Chương trình cũng nêu rõ, học viên  nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết sẽ không được cấp chứng chỉ.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3761/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3761/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-BYT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trư
ng (để biết);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

BỘ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 3761/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo bệnh viện; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo bệnh viện.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngành y tế.

2. Mục tiêu cthể

Trang bị và cập nhật cho người học những kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhm nâng cao năng lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, sau khi hoàn thành khóa học này, người học có khả năng:

a) Nắm rõ và áp dụng các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về lãnh đạo, quản lý tại bệnh viện;

b) Phân tích tình hình, dự báo, định hướng chiến lược phát triển bệnh viện;

c) Tham gia quá trình vận động, xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, và đánh giá việc thực thi các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật tại bệnh viện;

d) Hiểu rõ các quy định về quản lý các nguồn lực tại bệnh viện (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị);

e) Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bệnh viện;

g) Quản lý hoạt động chuyên môn và cung cấp dịch vụ tại bệnh viện đảm bảo hiệu quả, chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược phát triển chung của ngành y tế.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình được thiết kế theo các chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc bệnh viện đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-BYT ngày 14/3/2017;

- Chương trình được thiết kế gồm các chuyên đề lý thuyết và thảo luận cung cấp kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo từng nội dung năng lực đã được thông qua tại Quyết định 866/QĐ-BYT, kết hợp với đi thực tế trong hệ thống y tế và thực hành tại cơ quan công tác;

- Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng, làm đầy đủ và đạt yêu cầu nội dung đi thực tế, thực hành của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Thông tin chung

a) Chương trình gm 15 chuyên đgiảng dạy, một số chuyên đề báo cáo, đi thực tế và thực hành tại đơn vị, nội dung được cu trúc thành 3 phần:

- Phần I gm 6 chuyên đ, tập trung vào năng lực lãnh đạo và quản lý cơ bản.

- Phần II gồm 6 chuyên đề, tập trung về quản lý các nguồn lực.

- Phân III gm 3 chuyên đ, tập trung về quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ y tế trong bệnh viện.

b) Thời gian đào tạo, bồi dưỡng:

- Thời gian của toàn bộ chương trình là 12 tuần (03 tháng), trong đó:

+ Lý thuyết và thảo luận chuyên đề (tại lớp)

160 tiết

+ Đi thực tế trong hệ thống y tế

80 tiết

+ Thực hành tại đơn vị công tác

240 tiết

 

Tng s: 480 tiết

2. Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình gồm 4 giai đoạn học tập:

- Giai đoạn I gồm 2 tuần học lý thuyết trên lớp, 1 tuần thực tế tại bệnh viện và 2 tun thực hành tại đơn vị công tác

- Giai đoạn II gồm 1 tuần học lý thuyết trên lớp, 1 tuần thực tế tại bệnh viện

- Giai đoạn III gồm 4 tuần thực hành tại bệnh viện

- Giai đoạn IV gồm 1 tuần học lý thuyết trên lớp

Khung chương trình và cấu trúc chi tiết như bảng dưới đây:

TT

NỘI DUNG

Lý thuyết
(số tiết)

Thảo luận
(số tiết)

Thực tế
(số tiết)

Thực hành
(số tiết)

I

PHẦN I: Giai đoạn 2 Học lý thuyết và thảo luận trên lớp (2 tuần); thực tế tại bệnh viện (01 tuần); thực hành tại nơi công tác (01 tuần)

40

40

40

80

1

Nội dung 1: Năng lực lãnh đạo và quản lý bản

18

20

 

 

 

1. Khái niệm, nguyên lý, kỹ năng lãnh đạo và quản

 

 

 

 

- Quản lý và lãnh đạo: phân biệt giữa vai trò của người quản lý và người lãnh đạo trong tổ chức, phong cách lãnh đạo, quản lý

- Các nhóm kỹ năng lãnh đạo, quản lý chính

2

 

 

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

2. Dự báo và đnh hướng chiến lược phát triển của bnh vin

 

 

 

 

- Lợi ích của xây dựng kế hoạch chiến lược

- Quy trình lập kế hoạch chiến lược và chia sẻ về xây dựng quy hoạch phát triển cho bệnh viện

- Khái niệm, nguyên lý quản lý chất lượng

4

4

 

 

- Thực tế về xây dựng chiến lược phát triển tại một bệnh viện: kế hoạch, thực hiện, giải pháp, thành tựu và thách thức

 

 

4

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

3. Quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ

 

 

 

 

- Lập kế hoạch:

 

 

 

 

+ Các nguyên tắc lập kế hoạch bệnh viện

2

2

 

 

+ Các loại kế hoạch bệnh viện

 

 

 

 

+ Các công cụ và kthuật lập kế hoạch bệnh viện

2

2

 

 

- Giám sát:

 

 

 

 

+ Phân biệt các khái niệm giám sát, kiểm tra, theo dõi và đánh giá

2

2

 

 

+ Nguyên tắc giám sát

 

 

 

 

+ Công cụ và phương pháp giám sát

 

 

 

 

- Kiểm tra:

2

2

 

 

+ Nguyên tắc kiểm tra

 

 

 

 

+ Công cụ và phương pháp kiểm tra

 

 

 

 

+ Xử lý sau kiểm tra

 

 

 

 

- Theo dõi, đánh giá

 

 

 

 

+ Nguyên tc theo dõi và đánh giá

 

 

 

 

+ Chỉ s theo dõi và đánh giá

 

 

 

 

+ Phương pháp theo dõi và đánh giá

 

 

 

 

4. Quản trị bản thân trong lãnh đạo quản lý

 

 

 

 

- Khái niệm và nguyên tắc liên quan đến quản trị bản thân, bao gồm ra quyết định, giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán, tổ chức điều hành/tham gia cuộc họp, quản trị áp lực công việc, và quản lý thời gian

- Các k năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán, điều hành và tham gia cuộc họp

- Các knăng ứng phó với áp lực công việc, quản lý thời gian

4

8

 

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

2

Nội dung 2: Xây dựng, triển khai, thc hin các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

0

0

0

0

3

Nội dung 3: Quản lý các nguồn lực

12

20

0

0

 

1. Quản lý nguồn nhân lực bnh vin

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách về quản lý nhân lực

 

 

 

 

- Giới thiệu về các nội dung quản lý nhân lực

8

12

 

 

- Tuyển dụng nhân lực và phân công công việc

 

 

 

 

- Động viên, khuyến khích nhân viên

 

 

 

 

- Đánh giá thực hiện công việc và sử dụng kết quả đánh giá cho việc chi trả

 

 

 

 

- Thực tế về quản lý nhân lực tại một bệnh viện

 

 

8

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

2. Quản lý thông tin bệnh vin

 

 

 

 

2.1. Qun lý thông tin bệnh viện

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách về quản lý thông tin bệnh viện

4

4

 

 

- Các nguồn và hệ thống thông tin bệnh viện

 

 

 

 

- Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin y tế tại bệnh viện

4

4

 

 

2.2. ng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện

 

 

 

 

- Cp nhật các chính sách về ứng dụng và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện

 

 

 

 

- Các xu hướng và mô hình ng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý bệnh viện

 

 

 

 

- Các giải pháp tăng cường hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện

 

 

 

 

- Thực tế về quản lý thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tại một bệnh viện

 

 

8

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

II

Thực tế tại bệnh viện: 1 tuần

 

 

40

 

 

Dự kiến kết quả: Học viên học hỏi kinh nghiệm triển khai các hoạt động sau tại bệnh viện thực tập

- Dự báo, định hướng và xây dựng quy hoạch phát triển cho bệnh viện

- Quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ: Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động bệnh viện

- Quản lý nhân lực

- Quản lý thông tin bệnh viện

Học viên sẽ trao đi, chia sẻ kết quả đi thực tế vào cuối đợt.

 

 

 

 

III

Thực hành tại cơ quan công tác: 2 tuần

 

 

 

80

 

Dự kiến kết quả: Học viên triển khai ứng dụng ít nht mt trong các ni dung, phương pháp, kỹ thuật, công cụ... học được từ giai đoạn 1 tại bệnh viện của mình. Học viên cần viết một bản thu hoạch về quá trình ng dụng đó, những thuận lợi, những khó khăn trong quá trình ng dụng và đính kèm sản phẩm đầu ra, cụ thể như sau:

- Dự báo định hưng và xây dựng quy hoạch phát triển cho bệnh viện: Bản quy hoạch phát triển cho bệnh viện trong 5 năm tới

- Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động bệnh viện

- Quản lý nhân lực bệnh viện:

+ Kế hoạch tuyển dụng nhân lực

+ Bảng phân công công việc tại bệnh viện

+ Mô tả phương pháp động viên, khuyến khích nhân viên mà học viên ứng dụng tại bệnh viện và kết quả đạt được

- Mô tả về phương pháp đánh giá thực hiện công việc mà học viên ng dụng tại bệnh viện và việc sử dụng kết quả đánh giá đó cho việc chi trả

- Quản lý hệ thng thông tin bệnh viện

+ Mô tả một giải pháp cụ thể mà bệnh viện đã ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin tại bệnh viện

+ Mô tả về quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý tại bệnh viện

Lưu ý: Học viên không bị hạn chế việc viết thu hoạch cho 1 chủ đề

 

 

 

 

IV

PHẦN II: Giai đoạn 2 Lý thuyết và thảo luận trên lớp (01 tuần); đi thc tế tại bệnh viện (01 tuần)

12

28

40

0

 

Báo cáo Thc hành 1

0

8

0

0

3

Nội dung 3: Qun lý các nguồn lực (tiếp)

12

20

 

 

 

1. Quản lý tài chính và kinh tế y tế

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách liên quan đến tài chính bệnh viện

- Hạch toán chi phí bệnh viện

- Đánh giá kinh tế y tế các giải pháp điều trị

- Bảo him y tế và các phương thức chi trả

8

12

 

 

- Thực tế về quản lý tài chính và kinh tế y tế tại một bệnh viện

 

 

12

 

- Thực hành tại nơi công tác

 

 

 

2. Quản lý cơ sở hạ tầng bệnh viện

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cơ sở hạ tầng bệnh viện

- Nguyên tắc quản lý cơ sở hạ tầng tại bệnh viện

- Quy trình quản lý cơ sở hạ tầng trong bệnh viện

4

4

 

 

- Thực tế về quản lý cơ sở hạ tầng tại một bệnh viện

 

 

4

 

3. Quản lý trang thiết bị bnh vin

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện

- Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện

- Quy trình quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện

4

4

 

 

- Thực tế về quản lý trang thiết bị y tế tại một bệnh viện

 

 

4

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

V

Thực tế tại bệnh viện: 1 tuần (đóng vai Giám đốc bệnh viện)

 

 

40

 

 

Dự kiến kết quả: Học viên ghép thành một cặp, với mi cặp học viên sẽ đi thực tế bệnh viện ln của nhau. Qua đợt đi thực tế, mi học viên phải viết một bản thu hoạch gồm:

- Mô tả thông tin chung và các kết quả hoạt động của bệnh viện đi thực tế

- Mô tả các tình huống gặp phải trong quá trình đi thực tế

- Mô tả 02 tình huống đã xử lý/giải quyết ở bệnh viện đi thực tế:

+ Mô tả thực trạng tình huống xảy ra

+ Các bước và giải pháp học viên đã thực hiện để xử lý 02 tình huống trên

+ Kết quả hoặc dự kiến kết quả xử lý 02 tình huống

- Mô tả những khó khăn, thuận lợi học viên đã gặp phải trong quá trình xử lý tình huống

- Các bài học kinh nghiệm học viên rút ra và có thể áp dụng được ở bệnh viện nơi đang công tác

 

 

 

 

VI

GIAI ĐOẠN 3: 4 TUẦN THC HÀNH TẠI CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

 

 

160

 

Dự kiến kết quả: Học viên triển khai ng dụng ít nhất mt trong các ni dung, phương pháp, kỹ thuật, công cụ... học được từ giai đoạn 3 tại bệnh viện của mình. Học viên cần viết một bn thu hoạch về quá trình ng dụng đó, những thuận lợi, những khó khăn trong quá trình ứng dụng và đính kèm sn phẩm đầu ra, cụ thể như sau:

- Quản lý tài chính và kinh tế bệnh viện:

+ Hệ thống thanh, quyết toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện

+ Mô tả lại một hoạt động đánh giá hiệu quả tài chính cụ thể mà bệnh viện đã thực hiện

+ Mô tả phương pháp quản lý kinh tế bệnh viện mà bệnh viện đang áp dụng

+ Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

+ Mô tả phương pháp quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị mà bệnh viện đang áp dụng

- Quản lý chất lượng bệnh viện

- Xử lý các tình huống khẩn cấp và khng hoảng trong bệnh viện

+ Phương pháp xử lý khng hoảng truyền thông

+ Xử lý khủng hoảng truyền thông: Ý nghĩa và Kết quả ca một tình huống xử lý khủng hoảng truyền thông cụ thể hoặc Bản kế hoạch ứng phó với khủng hoảng truyền thông Bệnh viện.

 

 

 

 

VI

PHẦN III: Giai đoạn 4 Học lý thuyết và thảo luận trên lớp (01 tuần)

20

20

0

0

 

Báo cáo Thực hành 2

0

4

0

0

4

Nội dung 4: Quản lý hoạt động chuyên môn và dịch vụ y tế

 

 

 

 

 

1. Quản lý chất lượng dịch vụ y tế trong bệnh viện

 

 

 

 

- Cập nhật các chính sách về quản lý chất lượng bệnh viện

- Các phương pháp giải quyết sự cố y khoa

- Các mô hình ISO, TQM, JCI, 5S, LEAN trong bệnh viện

8

8

 

 

- Thực tế về quản lý chất lượng tại một bệnh viện

 

 

4

 

2. Xử lý các tình huống khẩn cấp (dịch bệnh, tai nạn, thảm họa...) trong bnh vin

 

 

 

 

- Những khái niệm cơ bản về quản lý tình huống khẩn cấp và giảm thiểu tác hại trong và ngoài bệnh viện

- Đáp ứng tình huống khẩn cấp trong bệnh viện

4

8

 

 

- Xử lý khủng hoảng truyền thông trong bệnh viện: Chia sẻ quy trình xử trí khủng hoảng và kinh nghiệm xử trí khủng hoảng truyền thông trong bệnh viện

4

8

 

 

- Thực hành tại bệnh viện nơi công tác

 

 

 

5

Báo cáo thu hoạch, tổng kết

0

0

0

16

 

TNG

70

90

80

240

Mỗi khóa học được tổ chức thành 4 giai đoạn

a) Giai đoạn 1:

- Học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 2 tuần học lý thuyết và thảo luận, tập trung vào nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý cơ bản và quản lý các nguồn lực (quản lý nhân lực và quản lý thông tin).

- Đi thực tế tại bệnh viện: 1 tuần, học viên đi thực tế tại bệnh viện và tham quan, học hỏi kinh nghiệm triển khai các hoạt động tại bệnh viện với các chủ đề (dự báo, định hướng và xây dựng quy hoạch phát triển đơn vị, quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ, qun lý nhân lực, quản lý thông tin).

- Thực hành tại đơn vị công tác: 2 tuần, học viên triển khai ứng dụng ít nhất một trong các nội dung, phương pháp, kthuật, công cụ... học được từ giai đoạn 1 tại đơn vị của mình, với các chđề (dự báo, định hướng và xây dựng quy hoạch phát triển đơn vị, quản lý các hoạt động chuyên môn và dịch vụ, quản lý nhân lực, quản lý thông tin).

b) Giai đoạn 2:

- Học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 1 tuần học lý thuyết và thảo luận, tập trung vào nhóm năng lực lãnh đạo và quản lý cơ bản và qun lý các nguồn lực (quản lý tài chính và kinh tế y tế, quản lý cơ sở hạ tầng và quản lý trang thiết bị).

- Đi thực tế tại bệnh viện: 1 tuần, học viên sghép cặp, đóng vai giám đốc bệnh viện, đi thực tế tại đơn vị của nhau và xử lý các tình huống xảy ra tại thực tế.

c) Giai đoạn 3:

- Thực hành tại đơn vị công tác: 4 tuần, học viên triển khai ứng dụng ít nhất một trong các nội dung, phương pháp, kthuật, công cụ... học được từ giai đoạn 1 và 2 tại bệnh viện của mình, với các chủ đề (quản lý tài chính và kinh tế bệnh viện, quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện, xử lý các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng trong bệnh viện).

d) Giai đoạn 4:

- Học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 1 tuần học lý thuyết và thảo luận, tập trung vào nhóm năng lực quản lý hoạt động chuyên môn và dịch vụ y tế.

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Đối với việc biên soạn

a) Tài liệu được biên soạn căn cứ theo Quyết định 866/QĐ-BYT về chuẩn năng lực lãnh đạo, qun lý cơ bản của Giám đốc các bệnh viện và yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn;

b) Nội dung tài liệu bo đảm phù hợp với chức danh lãnh đạo (Giám đốc, phó giám đốc) các bệnh viện, kết hợp giữa lý luận và thực tin, giữa kiến thức, kinh nghiệm và knăng thực hành; không trùng lặp;

c) Các chuyên đề được xây dựng đảm bảo tính thiết thực; nội dung khoa học, phù hợp với trình độ người học và theo hướng mở, để có thể thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao, phù hợp với thực tế về quản lý bệnh viện nói riêng và khoa học sức khỏe nói chung.

2. Đối với việc giảng dạy

a) Giảng viên

- Lý thuyết: Tham gia giảng dạy khóa đào tạo này là những giảng viên của trường Đại học Y tế Công cộng và các cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ y tế và các bệnh viện. Tiêu chí lựa chọn giảng viên lý thuyết: i) Tham gia khóa tập huấn giảng viên; ii) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế từ 5 năm trở lên; iii) Kinh nghiệm làm việc tại vị trí công tác từ 3 năm trở lên; iv) Có knăng sư phạm.

- Tho luận: Tham gia vào các bui Thảo luận, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong khóa đào tạo này là cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ y tế và các bệnh viện. Tiêu chí lựa chọn giảng viên hướng dẫn Thảo luận: i) Tham gia khóa tập huấn giảng viên; ii) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế từ 5 năm trở lên; iii) Kinh nghiệm làm việc tại vị trí công tác từ 3 năm trở lên; iv) Có knăng sư phạm.

- Thực tế: Tham gia vào hướng dẫn thực tế là các giảng viên tại các bệnh viện thực địa, nơi học viên sẽ đi tham quan, học tập. Tiêu chí lựa chọn giảng viên thực tế: i) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế từ 5 năm trở lên; ii) Kinh nghiệm làm việc tại vị trí công tác từ 2 năm trở lên.

b) Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: Học viên sẽ được hệ thống lại kiến thức thông qua các bài giảng, trao đi giữa giảng viên và học viên.

- Thảo luận: Học viên sẽ được trải nghiệm các bài học kinh nghiệm thực tế thông qua các buổi chia sẻ của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực, theo các chđề được lựa chọn theo đúng khung năng lực.

- Đi thực tế: Học viên sẽ có cơ hội đi thực tế tại một số sở y tế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhm kiểm chng các nền tng lý luận đã được học qua bài giảng và thảo luận. Dự kiến học viên sđược chia thành 2 nhóm. Địa điểm thực tế sđược lựa chọn sau khi có ý kiến quyết định của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế. Tiêu chí lựa chọn địa điểm thực tế là thuận tiện cho việc di chuyn, sẵn sàng đón tiếp, chia sẻ kinh nghiệm với các khoa học. Mi nhóm sẽ đi thực tế tại một tnh (miền Bắc/miền Nam) tùy thuộc vào địa bàn học tập. Sau khi đi thực tế tại các bệnh viện, học viên sẽ trình bày kết quả thu hoạch theo nhóm (chương trình và hướng dẫn viết thu hoạch xem phụ lục 2).

- Bài tập thực hành tại đơn vị công tác: Ngoài việc kiểm chứng các bài tập thực hành trên lớp qua việc đi thực tế các sở y tế, học viên có cơ hội áp dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tế tại đơn vị đang công tác nhằm góp phần tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý bệnh viện. Sau khi thực hành tại đơn vị đang công tác, học viên squay lại cơ sở đào tạo và trình bày bản thu hoạch cá nhân (chương trình và hướng dẫn viết thu hoạch xem phụ lục 2).

3. Yêu cầu đối với việc học tập ca học viên

a) Nghiên cứu, tho luận, tìm hiu thực tế và áp dụng thực hành theo yêu cầu, mục tiêu của khóa học;

b) Tham gia đầy đủ các chuyên đề lý thuyết, thảo luận, thực hiện đủ thời gian đi thực tế và thực hành tại đơn vị công tác; nếu nghquá 20% thời lượng học lý thuyết sẽ không được cấp chứng chỉ;

c) Kết thúc khóa học, học viên tiếp thu các kiến thức, kỹ năng qun lý và lãnh đạo, góp phần nâng cao tác phong, phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu đối với lãnh đạo, quản lý bệnh viện.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khóa học sẽ được đánh giá bằng các hình thức sau:

- Tham gia đầy đủ 80% số buổi học trên lớp và thực tế:

20%

- Thái độ tích cực khi tham gia khóa học

(tích cực đóng góp ý kiến, tham gia trình bày, thảo luận...)

30%

- Bài tập quá trình 1:

20%

- Bài đánh giá cuối khóa:

30%

Điểm cuối cùng là tổng các điểm cấu phần trên và được qui đổi ra hệ điểm 10.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi