Công văn 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 - lần 2

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2008 - lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.                  

 

 

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2008 lần 2 (gọi tắt là kỳ thi lần 2) được tổ chức trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trương tiếp tục tổ chức thật nghiêm túc kỳ thi lần 2 theo quy trình như kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 5 năm 2008 (gọi tắt là kỳ thi lần 1). Bộ hướng dẫn các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các đơn vị) chuẩn bị và triển khai tổ chức kỳ thi lần 2 như sau:

I. Đối tượng dự thi

1. Người học đã hoàn thành chương trình THPT, bao gồm giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên (GDTX), đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa tham dự kỳ thi lần 1;

2. Những thí sinh đã tham dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp, không bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ thi trở lên.

3. Trong trường hợp có tình tiết phát sinh liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi và điều kiện công nhận tốt nghiệp của các đối tượng dự thi, Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.

II. Ngày thi

Ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2008.

III. Đăng ký dự thi

Các đơn vị tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi lần 2 trước ngày 18/7/2008.

Lưu ý thực hiện đúng quy định: học sinh lớp 12 giáo dục THPT năm học 2007-2008 không được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2008 theo chương trình giáo dục thường xuyên.

1. Đối với giáo dục THPT

- Thí sinh chưa tham dự kỳ thi lần 1 phải đăng ký thi tất cả các môn đã được quy định trong kỳ thi lần 1;

- Thí sinh đã tham dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp: thi lại tất cả các môn của kỳ thi lần 1 có điểm thi dưới 5,0; hoặc thí sinh lựa chọn, đăng ký chỉ thi lại một số môn trong số các môn có điểm thi lần 1dưới 5,0.

2. Đối với giáo dục thường xuyên

- Thí sinh chưa tham dự kỳ thi lần 1:

+ Nếu không có điểm bảo lưu theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế 08) thì phải đăng ký dự thi tất cả các môn đã được quy định trong kỳ thi lần 1;

+ Nếu có điểm bảo lưu theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Quy chế 08, thì đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Quy chế 08.

- Thí sinh đã tham dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp: thi lại tất cả các môn của kỳ thi lần 1 có điểm thi dưới 5,0; hoặc thí sinh lựa chọn, đăng ký chỉ thi lại một số môn trong số các môn có điểm thi lần 1 dưới 5,0.

3. Quy định bảo lưu điểm thi cho kỳ thi lần 2:

Điểm thi lần 1 của các môn không thi lần 2 được bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh trong kỳ thi lần 2.

4. Điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp lần 2: thí sinh phải dự thi đủ các môn đã đăng ký dự thi lần 2. 

IV. Quy trình tổ chức thi

1. Các văn bản pháp quy dùng để chỉ đạo, tổ chức thi: Quy chế 08 và Quyết định số 27/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế 08.

2. Quy trình thực hiện các khâu của kỳ thi lần 2: theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 2689/BGDĐT-KT&KĐ ngày 31/3/2008 (trừ lịch thi, lịch làm việc và chế độ báo cáo của kỳ thi lần 1) và Công văn số 4194/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/5/2008.

3. Các đơn vị thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý thông báo công khai tại trường về kỳ thi lần 2 trước ngày 18/7/2008.

4. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường phổ thông triển khai ôn tập cho thí sinh sẽ tham dự kỳ thi lần 2; xây dựng kế hoạch tổ chức thi và hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự thi cho các thí sinh.

5. Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế, các đơn vị có thể thành lập Hội đồng coi thi (HĐCT) liên trường hoặc thành lập HĐCT chung cho  giáo dục THPT và GDTX nhưng phải bố trí phòng thi riêng cho giáo dục THPT và GDTX .

V. Các nội dung chuyên môn

1. Môn thi, hình thức thi, đề thi, nội dung thi, thời gian làm bài thi

 Thực hiện như kỳ thi lần 1. 

2. Lịch thi

a) Giáo dục THPT

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

18/8/2008

SÁNG

Văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

19/8/2008

SÁNG

Vật lí

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

20/8/2008

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Hoá học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

b) Giáo dục thường xuyên

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

18/8/2008

SÁNG

Văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

19/8/2008

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

20/8/2008

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hoá học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

VI. Lịch làm việc trong kỳ thi

1. Các đơn vị in sao đề thi theo thời gian phù hợp (do Thủ trưởng đơn vị xem xét và quyết định).

2. Ngày 16/8/2008: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký HĐCT làm việc.

3. Ngày 17/8/2008: HĐCT bắt đầu làm việc. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực thi: cán bộ trực điện thoại phải có mặt liên tục tại địa điểm trực thi.

4. Các ngày 18, 19 và 20/8/2008: tổ chức coi thi theo quy định.

5. Từ 18 giờ ngày 20/8/2008 đến hết ngày 21/8/2008:

a) Các HĐCT giao nộp bài thi cho Hội đồng chấm thi; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Thư ký Hội đồng chấm thi làm việc, tiếp nhận bài thi;

b) Tổng kết công tác coi thi.

6. Từ ngày 22/8/2008 đến chậm nhất là ngày 31/8/2008:

- Hội đồng chấm thi làm việc và hoàn thành các công việc theo quy định;

- Chậm nhất là ngày 25/8/2008, gửi đĩa CD dữ liệu thi trắc nghiệm về Cục KTKĐCLGD;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Chậm nhất vào 17 giờ ngày 31/8/2008 tất cả bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về các đơn vị lưu giữ.

7. Từ ngày 01/9/2008 đến 03/9/2008: các đơn vị sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố danh sách tốt nghiệp tạm thời của kỳ thi.

8. Từ ngày 06/9/2008 đến chậm nhất là ngày 15/9/2008:

- Rà soát lại hồ sơ dự thi và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có);

- Hoàn chỉnh hồ sơ và duyệt thi tại đơn vị.

VII. Chế độ báo cáo

1. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo (theo các mẫu đính kèm Công văn số 2689/BGDĐT-KT&KĐ ngày 31/3/2008 và Công văn này).

2. Các báo cáo thi phải gửi bằng email và fax, đồng thời gửi công văn chuyển phát nhanh về Bộ (Cục KTKĐCLGD).

Riêng về báo cáo coi thi: các đơn vị cần lưu ý thực hiện đúng Công văn số 509/KTKĐCLGD ngày 28/5/2008 để xây dựng báo cáo nhanh coi thi và báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi.

3. Địa chỉ nhận báo cáo:

a) Gửi theo đường công văn: Cục KTKĐCLGD, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

b) Gửi bằng email, fax và điện thoại:

- Các đơn vị phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra):

Email: cucktkd@moet.edu.vn; fax 04.8683700; điện thoại 04.8684826, 04.8683992;

- Các đơn vị phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào):

Email: tcthanh@moet.edu.vn; fax 04.8683892; điện thoại 04.8693686, 04.8684255.

4. Thời hạn, nội dung và hình thức báo cáo: 

a) Báo cáo trước kỳ thi (theo Mẫu 1, Công văn số 2689): Gửi bằng email, fax và công văn chuyển phát nhanh; chậm nhất là ngày 19/7/2008;

b) Báo cáo nhanh coi thi (theo Mẫu 2, Công văn số 2689): Gồm 6 báo cáo, được cập nhật theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi (báo cáo của buổi thi sau phải có số liệu của tất cả các buổi thi trước); gửi bằng email và fax ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi; chậm nhất 11 giờ 00 đối với buổi thi sáng và 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều.

c) Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi (theo Mẫu 3, Công văn số 2689): Gửi bằng email, fax và công văn chuyển phát nhanh; chậm nhất vào 16 giờ 30 ngày 22/8/2008.

Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong các ngày coi thi, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT; 

d) Báo cáo chấm thi:

Trong quá trình chấm thi, nếu có trường hợp đặc biệt, phải báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (theo số điện thoại trực thi, email và fax nêu trên). Ngoài ra, không gửi báo cáo thường xuyên trong quá trình chấm thi;

đ) Báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi và xét tốt nghiệp lần 2 (theo Mẫu 4, Công văn số 2689): Gửi bằng email, fax và công văn chuyển phát nhanh; chậm nhất vào 16 giờ 30 ngày 03/9/2008;

e) Báo cáo kết quả tốt nghiệp chính thức:

Chậm nhất là ngày 21/9/2008, các đơn vị phải gửi về Cục KTKĐCLGD:

- Đĩa CD lưu các file dữ liệu xử lý và chấm thi trắc nghiệm chính thức, gồm 3 file: (i) kết quả quét bài thi dạng text trước khi xử lý; (ii) biên bản sửa lỗi kỹ thuật của phiếu trả lời trắc nghiệm; (iii) kết quả bài thi chính thức đã chấm. Quy định về cấu trúc các file xem trong tài liệu tập huấn; 

- Đĩa CD lưu toàn bộ dữ liệu kết quả tốt nghiệp xuất từ phần mềm quản lý thi;

- Báo cáo tổng hợp kết quả kỳ thi lần 2 (theo Mẫu 5, Công văn số 2689).

- Báo cáo tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT năm 2008, gồm kỳ thi lần 1 và lần 2 (theo mẫu 5b đính kèm).

Nhận được Công văn này, các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (Cục KTKĐCLGD): 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại 04.8683992; email: cucktkd@moet.edu.vn; fax 04.8683700, 04.8683892 để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                   

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Quốc phòng;

- Các đại học, học viện các trường đại học, cao đẳng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.      

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Bành Tiến Long

 

 

 

Mẫu 5b

 

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ…

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ………/ …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày      tháng   năm 2008

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP  KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008 (*)

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

TT

Tên trường

phổ thông

Số dự thi lần 1

Đỗ tốt nghiệp lần 1

Số dự thi lần 2

Đỗ tốt nghiệp lần 2

Tổng số đỗ tốt nghiệp cả 2 lần

Tỷ lệ % đỗ tốt nghiệp cả 2 lần (so với số thí sinh dự thi lần 1)

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Lưu: ….

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

(*) Báo cáo này lập riêng cho Giáo dục THPT và Giáo dục thường xuyên; gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, chậm nhất là ngày 21/9/2008.

thuộc tính Công văn 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 - lần 2
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5992/BGDĐT-KTKĐCLGDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bành Tiến Long
Ngày ban hành:07/07/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

tải Công văn 5992/BGDĐT-KTKĐCLGD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi