Quyết định 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1675/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (năm 2007 - 2008):

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất.

2. Sắp xếp Công ty Bay dịch vụ hàng không theo công văn số 1567/TTg-CN ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay đến 2015 và 2020, các dự án mua máy bay.

3. Đồng ý về nguyên tắc thành lập Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông hàng không trên cơ sở tổ chức lại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có với sự tham gia của các đối tác có năng lực tài chính và công nghệ thông tin; bảo đảm tốt công tác an toàn, an ninh hàng không.

Điều 2.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan, nghiên cứu trình Thủ tướng chủ trương thành lập Tập đoàn Vận tải hàng không.

3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định này.

4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

  Giao thông vận tải, Nội vụ,

  Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

  các Vụ: TH, KTTH, CN;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). A. 35

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1675/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!