Quyết định 189/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và số 197/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 189/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 196/2006/QĐ-TTg VÀ SỐ 197/2006/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

­­­­

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị  Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Quyết định số 197/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau:
1. Đổi tên gọi Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành Tổng công ty Công nghiệp  xi măng Việt Nam.
- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CEMENT INDUSTRY CORPORATION.
- Tên viết tắt: VICEM.
- Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam là công ty nhà n­ước, có tư­ cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, biểu tư­­ợng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; có chức năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư­ tài chính vào doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, th­ương hiệu, thị tr­ường; trực tiếp quản lý các nguồn tài chính và cung ứng các dịch vụ t­ư vấn, bí quyết sản xuất, kinh doanh, đào tạo... cho các công ty con.
2. Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam như sau: xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đ­ư­ờng bộ cao tốc, đư­ờng biển, đ­ư­ờng sắt; đầu tư­, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà x­ư­ởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng; sản xuất, kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác và chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.
3. Thay đổi hình thức sắp xếp đối với các công ty sau:       
a) Duy trì Công ty Xi măng Hoàng Thạch là công ty thành viên hạch toán độc lập và cổ phần hoá trong năm 2008;
b) Chuyển Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vào năm 2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Sinh Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 189/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH

SỐ 196/2006/QĐ-TTg VÀ SỐ 197/2006/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

­­­­

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị  Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Quyết định số 197/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau:

1. Đổi tên gọi Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành Tổng công ty Công nghiệp  xi măng Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CEMENT INDUSTRY CORPORATION.

- Tên viết tắt: VICEM.

- Trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam là công ty nhà n­ước, có tư­ cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, biểu tư­­ợng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; có chức năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư­ tài chính vào doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, th­ương hiệu, thị tr­ường; trực tiếp quản lý các nguồn tài chính và cung ứng các dịch vụ t­ư vấn, bí quyết sản xuất, kinh doanh, đào tạo... cho các công ty con.

2. Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam như sau: xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông; xây dựng, quản lý, khai thác đ­ư­ờng bộ cao tốc, đư­ờng biển, đ­ư­ờng sắt; đầu tư­, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà x­ư­ởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng; sản xuất, kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác và chế biến cao su; xuất khẩu lao động; điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.

3. Thay đổi hình thức sắp xếp đối với các công ty sau:       

a) Duy trì Công ty Xi măng Hoàng Thạch là công ty thành viên hạch toán độc lập và cổ phần hoá trong năm 2008;

b) Chuyển Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vào năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao      động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 1518/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Quyết định 1518/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Cơ cấu tổ chức, Hành chính

×
×
×
Vui lòng đợi