Quyết định 3384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3384/QĐ-UBND

Quyết định 3384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3384/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:21/07/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 3384/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 
QUYẾT ĐỊNH
 ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011;
Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2903/TTrLN: STC-SXD-CT ngày 16/6/2015; Văn bản báo cáo bổ sung số 3453/STC-QLCS ngày 09/7/2015 của Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP: Công, Kỳ, Huy; KT, XDGT, TNMT, TH;
- Lưu: VT, KTh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

STT
Tên công trình
Giá 1m2 sàn xây dựng
I
Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có số tầng
 
1
Số tầng ≤ 7 tầng
8,467,000
2
8 tầng ≤ Số tầng ≤ 15 tầng
9,139,000
3
16 tầng ≤ Số tầng ≤ 20 tầng
10,159,000
4
21 tầng ≤ Số tầng ≤ 25 tầng
11,316,000
5
26 tầng ≤ Số tầng ≤ 30 tầng
11,886,000
II
Nhà ở riêng lẻ
 
1
Nhà 1 tầng tường bao xây gạch, mái tôn
1,774,000
2
Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái đổ BTCT tại chỗ
4,670,000
3
Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ
7,165,000
4
Nhà kiểu biệt thự kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ
9,009,000
III
Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc
 
1
Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc ≤ 5 tầng
7,801,000
2
Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc ≤ 8 tầng
8,618,000
3
Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc ≤ 15 tầng
10,103,000

Ghi chú:
- Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng (phổ biến là nhà chung cư cao tầng), được tính như sau:

Giá 1m2 sàn căn hộ =
Giá 1m2 sàn xây dựng
0.794

- Giá xây dựng mới nhà xây thô bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.
- Giá xây dựng mới nhà vườn được xác định trên cơ sở phân loại quy định tại điểm 1.5.6 và điểm 1.5.7, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 và Thông tư số  10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.
 
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ XƯỞNG, KHO
(Kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

 STT
Tên công trình
Giá 1m2 sàn xây dựng
I
Nhà sản xuất
 
 
Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục
 
1
Tường gạch thu hồi mái ngói
1,681,000
2
Tường gạch thu hồi mái tôn
1,681,000
3
Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn
1,944,000
4
Tường gạch, mái bằng
2,268,000
5
Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn
2,683,000
6
Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn
2,885,000
7
Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn
2,450,000
 
Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9 m, không có cầu trục
 
1
Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn
4,525,000
2
Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn
4,262,000
3
Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn
3,969,000
4
Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn
3,948,000
5
Cột bê tông, kèo thép liên nhịp, tường gạch, mái tôn
3,867,000
6
Cột kèo thép liên nhịp, tường gạch, mái tôn
3,685,000
 
Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9 m, có cầu trục 5 tấn
 
1
Cột bê tông, kèo thép, mái tôn
4,819,000
2
Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn
5,113,000
3
Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn
4,556,000
4
Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn
5,396,000
5
Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn
4,404,000
6
Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn
4,738,000
 
Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn
 
1
Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn
7,370,000
2
Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn
7,664,000
II
Kho chuyên dụng
 
 
Kho chứa chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa <>
 
1
Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn
2,885,000
2
Kho lương thực xây cuộn gạch đá
1,741,000
3
Kho hóa chất xây gạch mái bằng
2,683,000
4
Kho hóa chất xây gạch mái ngói
1,559,000
5
Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn
7,664,000
6
Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn
9,729,000
 
Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn)
 
1
Kho lương thực sức chứa 500 tấn
2,703,000
2
Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn
2,906,000
3
Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn
3,564,000
4
Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn
2,278,000
5
Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3
7,542,000

 
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

STT
Tên công trình
Giá 1m2 sàn xây dựng
I
Nhà tạm
 
1
Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu
1,994,000
2
Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu
 
a
Nhà có khu phụ, mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng
1,489,000
b
Nhà không có khu phụ, mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng
1,245,000
c
Nhà không có khu phụ, mái ngói, phibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng
1,186,000
d
Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng
979,000
3
Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá
412,250
II
Nhà bán mái
 
1
Nhà bán mái tường xây gạch 220, cao < 3m="" (không="" tính="" chiều="" cao="" tường="" thu="" hồi)="" mái="" ngói,="" phiprôximăng="" hoặc="">
1,249,000
2
Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao < 3m="" (không="" tính="" chiều="" cao="" tường="" thu="">
 
a
Mái ngói, phiprôximăng hoặc tôn
1,141,000
b
Mái giấy dầu
944,000
III
Nhà sàn
 
1
Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm
1,661,000
2
Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30="">
1,416,000
3
Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm
1,301,000
4
Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30="">
1,185,000
5
Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ
714,000

 
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

STT
Giá tính lệ phí trước bạ
Nguyên tắc tính lệ phí trước bạ nhà, đất
Ghi chú
1
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng
Đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán, hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng ghi trên các giấy tờ nêu trên thấp hơn giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ thì lệ phí trước bạ được tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.
 
2
Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Đối với nhà, đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi đất và giá nhà, đất nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất là giá nhà, đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 
3
Giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994; Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ
Đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà, đất (hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật) theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố
 
4
Đối với đất được nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá
Đối với nhà, đất được nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo văn bản phê duyệt trúng đấu thầu, đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 

 
BẢNG TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG NHÀ
(Kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/ 7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

Thời gian đã sử dụng
Nhà biệt thự (%)
Nhà cấp I (%)
Nhà cấp II (%)
Nhà cấp III (%)
Nhà cấp IV (%)
- Dưới 5 năm
95
90
90
80
80
- Từ 5 đến 10 năm
85
80
80
65
65
 
- Trên 10 năm đến 20 năm
70
60
55
35
35
 
- Trên 20 năm đến 50 năm
50
40
35
25
25
- Trên 50 năm
30
25
25
20
20

Ghi chú:
1) Kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 (năm) năm: 100%;
2) Kê khai nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân có thời gian đã sử dụng từ 5 (năm) năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo Bảng tỷ lệ chất lượng nhà.
3) Kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ lần thứ 2 trở đi:
Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ, nộp thuế thu nhập cá nhân nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi