Quyết định 1743/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
Số: 1743/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 145/TTr-CP ngày 30/8/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 
 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Vũ Thị Kim Oanh, sinh ngày 28/4/1969 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: Damstadterstr. 49, 68647 Biblis
Giới tính: Nữ
2. Phạm Hùng Chương, sinh ngày 07/01/1966 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Mutschellestr. 10, 81673 Munchen
Giới tính: Nam
3. Trịnh Phi Vũ, sinh ngày 05/5/1971 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Grosse- Klingergasse 9, 90432 Passau
Giới tính: Nam
4. Nguyễn Đình Tú, sinh ngày 02/01/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rheinstr. 35, 78262 Gailingen
Giới tính: Nam
5. Võ Duy Tiến, sinh ngày 06/8/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Fabriciusstr. 18, 65933 Frankfurt am Main
Giới tính: Nam
6. Nguyễn Thị Đô Thành, sinh ngày 01/01/1957 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Kampweg 37, 26506 Norden
Giới tính: Nữ
7. Cù Thị Kim Thanh, sinh ngày 27/8/1974 tại Hà Nam
Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier
Giới tính: Nữ
8. Nguyễn Thùy An, sinh ngày 11/10/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 16/3/2001 tại Đức
Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier
Giới tính: Nam
10. Nguyễn Lê Anh Thơ, sinh ngày 01/3/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Alte Viernhemer Str. 17, 68623 Lampertheim
Giới tính: Nữ
11. Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 03/12/1983 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Ottobrunnerstr. 40, 81737 Munchen
Giới tính: Nữ
12. Cao Kim Dung, sinh ngày 06/01/1962 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Platanenweg 5, 55299 Nackenheim
Giới tính: Nữ
13. Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 27/9/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bergstr. 7, 99092 Erfurt
Giới tính: Nữ
14. Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 28/10/1962 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Schillerstr. 14, 76767 Hagenbach
Giới tính: Nam
15. Đặng Phương Anh, sinh ngày 20/10/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gustav- Frreytag- Str. 10, 38440 Wolfsburg
Giới tính: Nữ
16. Trịnh Đình Oát, sinh ngày 13/8/1975 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Siedlerweg 1, 64711 Erbach
Giới tính: Nam
17. Phan Thúy Hiền, sinh ngày 13/02/1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Parkstr. 11, 31582 Nienburg
Giới tính: Nữ
18. Lê Thị Thanh Loan, sinh ngày 07/9/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Grotenbachstr. 65, 44225 Dortmund
Giới tính: Nữ
19. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 09/8/1970 tại Tuyên Quang
Hiện trú tại: Arthur- Hoffmann- Str. 123, 04275 Leipzig
Giới tính: Nữ
20. Doãn Phương Dung, sinh ngày 18/3/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Arthur- Hoffmann- Str. 123, 04275 Leipzig
Giới tính: Nữ
21. Nguyễn Phương Thu, sinh ngày 26/9/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Josef- Frankl- Str. 4/1, 80995 Munchen
Giới tính: Nữ
22. Hà Thị Tố Nga, sinh ngày 17/3/1961 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Am Alten Bahnhof 4, 64293 Darmstadt
Giới tính: Nữ
23. Phạm Trọng Anh, sinh ngày 10/3/1968 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nữ
24. Phạm Đức Hùng Dennis, sinh ngày 10/02/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nam
25. Phạm Rebekka, sinh ngày 04/02/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen
Giới tính: Nam
26. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 08/3/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Maraenstr. 40A, 3017 Hannover
Giới tính: Nữ
27. Phạm Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 18/01/1970 tại Nam Định
Hiện trú tại: Moller Landstr. 240, 22117 Hamburg
Giới tính: Nữ
28. Trần Thế Toàn, sinh ngày 02/02/1963 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Auchtweidestr. 11, 73312 Geislingen an der Steige
Giới tính: Nam
29. Đặng Vũ Thanh Tâm, sinh ngày 05/3/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Maxstadtstr. 22, 80689 Munchen
Giới tính: Nam
30. Qin, Angelina Kim, sinh ngày 20/8/2007 tại Đức
Hiện trú tại: Maxstadtstr. 22, 80689 Munchen
Giới tính: Nữ
31. Bạch Khánh Hoàn, sinh ngày 05/11/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hollenweg 5, 31188 Holle
Giới tính: Nam
32. Lê Mai, sinh ngày 09/7/1975 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Am Bonifatiusbrunnen 33, 60439 Frankfurt am Main
Giới tính: Nữ
33. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 26/5/1967 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Heilsbergerstr. 30, 68307 Mannheim
Giới tính: Nữ
34. Nguyễn Duy Tiên, sinh ngày 18/9/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Heilsbergerstr. 30, 68307 Mannheim
Giới tính: Nam
35. Nguyễn Hải Cường, sinh ngày 30/8/1968 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Franz- Georg- Str. 99, 54292 Trier
Giới tính: Nam
36. Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 03/11/1967 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: Laererstr. 2A, 49186 Bad Iburg
Giới tính: Nữ
37. Lai Bội Trinh, sinh ngày 15/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Uffenstr. 19, 26506 Norden
Giới tính: Nữ
38. Nguyễn Lai Khánh Linh, sinh ngày 12/12/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Uffenstr. 19, 26506 Norden
Giới tính: Nữ
39. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 15/11/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Schulstr. 9, 70839 Gerlingen
Giới tính: Nam
40. Kiều Ngọc Hương, sinh ngày 23/8/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Uffenstr. 17, 26506 Norden
Giới tính: Nữ
41. Nguyễn Thị Hải Hà, sinh ngày 25/6/1977 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Von Witzlebenstr. 10, 56076 Koblenz
Giới tính: Nam
42. Phạm Kim Khánh, sinh ngày 11/4/1966 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Rotdornstr. 11, 41564 Kaarst
Giới tính: Nam
43. Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 01/4/1973 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Rotdornstr. 11, 41564 Kaarst
Giới tính: Nữ
44. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 14/4/1950 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Entenpfuhl 1- 3, 42651 Solingen
Giới tính: Nam
45. Đỗ Thu Trang, sinh ngày 28/5/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Cusanusstr. 66, 54470 Bernkastel/ Kues
Giới tính: Nữ
46. Lê Đức Viễn, sinh ngày 25/9/1965 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen
Giới tính: Nam
47. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/02/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen
Giới tính: Nữ
48. Lê Nam, sinh ngày 16/6/1999 tại Đức
Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen
Giới tính: Nam
49. Hoàng Bích Nga, sinh ngày 22/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Weinbergstr, 42,55268 Nieder Olm
Giới tính: Nữ
50. Doãn Quang Trung, sinh ngày 05/12/1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bohlweg 5, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nam
51. Doãn Thị Thanh Bình, sinh ngày 04/8/1972 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bohlweg 5, 31134 Hildesheim
Giới tính: Nữ
52. Bùi Hoàng Linh, sinh ngày 11/6/1973 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mittelstr, 17, 35619 Braunfels
Giới tính: Nữ
53. Lê Bá Bảo Thanh, sinh ngày 31/01/1972 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Bonhoeffer Str. 9, 32756 Detmoldt
Giới tính: Nữ
54. Nguyễn Thị Hồng Quyên, sinh ngày 12/4/1988 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Oranienstr. 52, 65185 Wiesbaden
Giới tính: Nữ
55. Trần Khánh Ly, sinh ngày 25/8/1980 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen
Giới tính: Nữ
56. Đỗ Song Nhi, sinh ngày 04/5/2005 tại Đức
Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen
Giới tính: Nữ
57. Đỗ Đức Việt, sinh ngày 08/5/2007 tại Đức
Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen
Giới tính: Nam
58. Lê Thị Mai Yến, sinh ngày 17/02/1991 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Oberstr. 48/49, 06632 Freyburg
Giới tính: Nữ
59. Lại Hoài Anh, sinh ngày 18/01/1988 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Liegnitzerstr. 18, 85221 Dachau
Giới tính: Nữ
60. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 27/5/1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mehringstr. 13, 99086 Erfurt
Giới tính: Nữ
61. Nguyễn Thị Thoại Trinh, sinh ngày 06/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim
Giới tính: Nữ
62. Trần Kim Ngân, sinh ngày 18/01/1994 tại Đức
Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim
Giới tính: Nữ
63. Trần Quang Duy, sinh ngày 30/9/1995 tại Đức
Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim
Giới tính: Nam
64. Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 18/5/1972 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gartenstr. 42, 34125 Kassel
Giới tính: Nữ
65. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Erderstr. 30, 35390 Giessen
Giới tính: Nữ
66. Phạm Anh Quang, sinh ngày 20/5/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Leibnizallee 10 A, 99425 Weimar
Giới tính: Nam
67. Nguyễn Thị Phượng Đài, sinh ngày 08/5/1978 tại Lâm Đồng
Hiện trú tại: Nordlche Ring Str. 80, 73033 Goppingen
Giới tính: Nữ
68. Lương Trung Dũng, sinh ngày 20/5/1977 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gotenstr. 128, 53175 Bonn
Giới tính: Nam

thuộc tính Quyết định 1743/QĐ-CTN

Quyết định 1743/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1743/QĐ-CTNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Sang
Ngày ban hành:04/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1743/QĐ-CTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi